lørdag 16. august 2008

Politiske analyser

Ikke uventet kommer nå analysene som viser hvor uoversiktlige og turbulente farvann og fjell det er i Georgia (hvor nå det er for tiden).

Spesielt falt vi for denne reportasjen av Dagbladets utmerkede nettredaksjon, som stort sett appellerer til helt andre deler av hjernen enn papirutgaven (selv om dette oppslaget om John Hagee nok bidrar mer til fordomsstyrking enn opplysning).
DET SKAL HA VÆRT 130 TOLKER MED da romerne prøvde seg på Kaukasus, ifølge den romerske filosofen og forfatteren Pliny. Det finnes i dag rundt 40 språk i Kaukasus, et område som er omtrent halvparten så stort som Frankrike.

Mange av språkene er ikke en gang i fjern slekt.
Ett og annet tyder dermed på at konflikter ikke er noe nytt i området. Selv ikke så kampvillige grupper som nordamerikanske urinnvånere hadde så mange ulike språk på så lite område.

Bildet over viser forøvrig hvordan mennene fra det heller utilgjengelige Khevsureti stilte opp for å forsvare seg rundt Første verdenskrig. At de gikk i rustning, med korsmotiver, var ikke underlig, selv om det nok ikke var veldig realpolitisk. I følge tradisjonen er de intet mindre enn etterkommere av franske korsfarere. Siden mange av innbyggerne i tillegg kan knyttes til en animistisk tro, var nok utrustningen også knyttet til magiske symboler og ritualer.

Men det tar vel litt tid før de får slippe til i den politiske debatten på linje med John Hagee. Området har ikke helt samme tradisjon for å godsnakke med gærninger.

Ingen kommentarer :