torsdag 29. oktober 2015

Sikkert feil om Jesus

Det er ingen myte at noen artikler lever sitt eget liv, også utenfor argurksesongen. En av dem som jevnlig spres er at det er 9 things you think you know about Jesus that are probably wrong.

Siden det er samme psykolog med New Age-bakgrunn, Valerie Tarico, som står bak denne artikkelen som den i første link over, er det altså sannsynlig at det meste er feil.

Mer presist handler dette om påstandene om at 
 1. Jesus var gift
 2. Jesus var kortklippet
 3. Jesus døde ikke på et kors, men på en påle
 4. Jesus var kortere enn i senere kunstfremstillinger og enn i Likkledet i Torino 
 5. Jesus ble født i et hus og ikke i en stall
 6. Jesus het Joshua
 7. At det sies at han hadde 12 disipler, skyldes astrologiens 12 stjernetegn
 8. Mye av det som skal være oppfyllelse av profetier er diktet opp
 9. Mange av utsagnene tillagt Jesus, er ... tillagt Jesus 
Hva er så fasiten?

Ingen vet helt sikkert på alle punktene, men det følgende er i hvert fall noen tødler mer i samsvar med hva forskere flest mener, og altså langt mer sannsynlig.

1: Nei, Jesus var ugift. Vi har ingen kilder som sier noe annet og det var helt alminnelig for visse typer religiøse ledere å leve i sølibat, fra essenere til Paulus.

2: Vanskelig å si, siden hårfasong kan ha variert i ulike miljøer. Vi finner også et ordspill i Matteus 2,23 der byen Nasaret kobles til uttrykket nasareer. Sistnevnte handlet blant annet om det som kalles nasareerløftet, der man ikke skulle klippe håret.

3: Vanskelig å si hvordan Jesus ble korsfestet, men hvorfor skulle tidlig tradisjon ta feil om at det var på et kors?

4: Vanskelig å si hvor høy Jesus var. Uansett kan man ikke slå fast at en bestemt enkeltperson må ha fulgt gjennomsnittet.

5: Ja, at Jesus ikke ble født i en stall er av mange ting som handler mer om juledekorasjoner enn juleevangeliet. En normal oversettelse av Lukas-avangeliets bruk av ordet "kataluma" ender heller med gjesterom enn stall.

6: Ja, jødene snakket arameisk.

7: Tøv, at Jesus hadde 12 disipler spiller avgjort på at Israel i Det gamle testamentet (GT) opprinnelig bestod av tolv stammer. Astrologivinkelen er moderne esoterisme, ref. f.eks. avsnittet Acharyas anakronismer i denne Skepsis-artikkelen.

8: Profetiene hadde opplagt betydning for hva de som skrev de fire evangeliene i Det nye testamentet (NT) ønsket å fortelle og på hvilken måte. Dette foregår en interessant faglig diskusjon om hva som sies om Jesus som må være diktet opp med profetiene som forelegg, men den kan ikke oppsummeres med at det gjelder det meste. Noen ganger ser det til og med motsatt ut, som når man må strekke utsagn fra GT langt eller tolke dem vidt for at de skal være en profeti på noe som er omtalt i NT. I stedet for å redusere tilliten til at fortellinger i NT er basert på reelle hendelser, bidrar de til å styrke tilliten. Og så er et klart at noe kan være gjort av Jesus selv for å oppfylle profetier, som å ri inn i Jerusalem på et esel på Palmesøndag.

9: Også hvilke utsagn som kan være fra Jesus debatteres i forskningsmiljøene. Seriøse forskere er klar over at selv om de noen ganger kan se at noe ikke er ordrett fra Jesus (ipsissima verba), betyr ikke det at poengene eller intensjonen umulig kan stamme fra Jesus, eller altså gjengi hans "stemme" (ipsissima vox). Det er liten grunn til å slå fast at spesielt mye ikke på en eller annen måte kan peke tilbake til Jesus, også der han sier noe som vi også finner i Det gamle testamentet - en bok vi kan mistenke ham for å ha lest.

Så kan vi selvsagt mistenke hvilke bøker Valerie Tarico har lest.

onsdag 28. oktober 2015

Uredelige nyateister

Det er godt å se at Even Gran slår opp i Human-Etisk Forbunds nettavis Fri Tanke den nye bloggen jeg omtalte tidligere i uka.
Ren Science Fiction
Nyateister og religionskritikere framstiller seg gjerne som rasjonelle og vitenskapelige. Men også de ser ut til å holde fast på en del oppfatninger som er i strid med rådende vitenskapelig konsensus. I hovedsak gjelder det den overordnede historien om at religion og vitenskap alltid har vært i konflikt med hverandre. 
Det er ikke sant. Den australske ateisten og bloggeren Tim O'Neill har nå startet en ny blogg, «History for Atheists», der han har satt seg som mål å avkle den slags uriktigheter.
Det blir ikke mindre godt av at oppslaget har fått den heller slående overskriften Vil avkle nyateisters uredelige framstilling av historien.

Og når man i tillegg lenker til Evens snart ti år gamle intervju med ... enkelte - Kirken har aldri ment at jorda er flat - er det lett å hoppe litt Paradis.

Selv om Adam kommer seg fort ut når han leser kommentarfeltet. Nøyer meg i første omgang med å gjøre Endre Fostads ord der til mine egne.
Etter å ha sett kommentarene til denne artikkelen forsterker det vel egentlig mitt inntrykk av at det også her i Norge finnes et behov for Tims nettsted uavhengig av om man opplever seg selv som ateist eller nyateist eller hva det nå skulle være man ønsker å identifisere seg som.

mandag 26. oktober 2015

Voksenopplæring for ateister

Så ble den endelig lansert, den lenge varslede bloggen der historikeren Tim O'Neill går gjennom alle disse historiske mytene som er så vanlig blant kritisk tenkende nye ateister.

Som ateist har Tim lenge latt seg irritere over inkompetansen og den fordummende mytespredningen når nye ateister uttaler seg om historie, fra Harris til Hitchens, Dennett til Dawkins, for ikke å si Coyne, Myers og resten av feltet, noen ganger også Richard Carrier.

Enten temaet er middelalderen eller Galilei, den historiske Jesus eller den ikke-historiske vitenskapsfienden Kirken.

Han legger lite i mellom når han skal presentere bakgrunnen og temaer i History for Atheists.
But in the last decade or so I've became increasingly aware of and bothered by a particular brand of biased pseudo history: what I call New Atheist Bad History.
This varies from lazy repetitions of popular misconceptions, like perpetuating the myth that the medieval Church taught that the earth was flat, to full blown conglomerations of elaborate fringe theory, like the cluster of fervid and contrived pseudo history that is the Jesus Myth hypothesis.  But the list of historical ideas the New Atheists and their online acolytes get wildly wrong is long.  Amongst other things, many of them believe:
 • That Christianity caused the "Dark Ages" by systematically destroying almost all ancient Greco-Roman learning, 
 • That Christians burned down the Great Library of Alexandria and that Hypatia of Alexandria was murdered because of a Christian hatred of science
 • That Constantine was a crypto-pagan who adopted Christianity as a cynical political ploy (and personally created the Bible)
 • That scientists were oppressed during the Middle Ages and science stagnated completely until "the Renaissance"
 • That "the Inquisition" was a kind of Europe-wide medieval Gestapo and that the medieval Church was an all-powerful totalitarian theocracy
 •  That Giordano Bruno was a wise and brave astronomer and cosmologist who was burned at the stake because the Church hated science
 • That the Galileo Affair was a straightforward case of religion ignoring evidence and trying to suppress scientific advancement
 • That Pope Pius XII was a friend and ally of the Nazis who turned a blind eye to the Holocaust and helped Nazis escape justice
Altså ikke veldig ukjent stoff for lesere av enkelte bøker, eller av inneværende blogg som også har tatt opp svært mange andre slike myter.

Det er ingen grunn til å skjule at jeg for en god del stoff står i gjeld til Tim. Få historikere har gått grundigere gjennom mytene, få har våget seg mer uredd ut i debatter i ateistfora.

Det er svært forståelig at han er oppgitt og flau over kunnskapsløs retorikk hos mange medateister, og forsøker å tenne noen lys for dem.

Selv om han til tider kunne valgt andre opptenningsmidler enn flammekaster.

mandag 12. oktober 2015

Uekte gift

Noen forestillinger er like uutryddelige som realityshow, selv om de har like lite med virkeligheten å gjøre.

Blant disse er påstanden om at Jesus ha vært gift, og at dette er bekreftet av et nylig tekstfunn, som til og med er ... ekte, altså yndlingsuttrykket for tiden når media behandler alternative evangelier.

Selv om flere har forklart ganske grundig hvorfor dette ikke stemmer, kan det være greit å kaste et klikk i retning Andre Bernards avsluttende oppsummering av hvorfor fragmentet er bløff fra etter 2002.

Mistanken var nærliggende da han så nærmere på
the textual relationship between the Gospel of Thomas and the Gospel of Jesus’ Wife, I began to collect evidence that ultimately convinced me that the Gospel of Jesus’ Wife was indeed prepared by someone relying directly on the PDF edition of Grondin’s Interlinear Coptic/English Translation of The Gospel of Thomas posted online in November 2002.
Inntrykket ble ikke mindre tydelig av at
Every single line of the Gospel of Jesus’ Wife contains one or more snippet(s) of text found in close proximity to each other in the Gospel of Thomas; indeed, for each individual line, the relevant snippets always appear in a single screen view of the PDF of Grondin’s Interlinear at 100% size on an average-sized laptop.
Som om ikke dette var nok, blir mistanken dobbelt bekreftet av en oversettelse gjort av eieren av fragmentet.
The owner’s “translation” of the Gospel of Jesus’ Wife displays evidence of dependence on Grondin’s Interlinear in every line with more than one word. It includes repeated English “translations” of Coptic words not even present on the papyrus fragment itself, incorrect translations of Coptic text, and distinctive translations as well – all of which can be traced back to Grondin’s Interlinear.
Dette er med all tydelighet utført av en som ikke kan koptisk, men som har hentet setninger og uttrykk fra en oversettelse av en ... ekte koptisk tekst.

Tilfeldigvis samme teksten som man lett kan snekre sammen et koneevangelium eller to fra. Inkludert ord som ikke er nødvendige i en oversettelse.

Altså ikke nødvendig med flere ord. Eller å være veldig høytidelig.

torsdag 1. oktober 2015

Eurofobi

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på vestlig sjåvinisme når vi leser historiebøker, spesielt ikke hvis de er skrevet av folk fra vesten. Er universet uendelig, er det som kjent jeg som er midtpunktet.

Eurosentrisme er dermed blitt en vanlig kritikk av historiefremstilling der andre eller tidligere tiders kulturer plasseres på sidelinjen eller fremstilles som mindreverdige og/eller midlertidige trinn på veien mot historiens mål og mening.

Som altså - avhengig av forfatter og årstall - er Det britiske imperium, USA eller Det moderne Europa i det hele tatt.

Men at det finnes grøfter på den ene siden, bør ikke bli et carte blanche for å grave motgrøfter på den andre.

Ja, det er ingen grunn til å underkjenne babylonske, hellenistiske, bysantinske, kinesiske, indiske eller arabiske bidrag til vitenskaps- og teknologihistorien (som altså ikke alltid er sammenfallende). På samme måte bør det heller ikke være grunn til å undervurdere at det skjedde noe i Europa fra i hvert fall 1300-tallet som førte til at moderne naturvitenskap (med hovedvekt på empiri og matematiske beregninger av fysiske bevegelser) fikk sitt endelige gjennombrudd på 1800-tallet.

Men så er det altså likevel stadig sterk kritikk av den type fremstilling, slik vitenskapshistorikeren Thony C beskriver i hans seneste bloggpost Political correctness and the history of science.
There used to be a brief standard sketch of the history of science, that probably arose some time in the Enlightenment but which owes much of its ethos to Renaissance historiography. This outline usually goes something like this. Science was invented by the ancient Greeks. After the collapse of civilisation in the Dark Ages (a deliberate use of a discredited term here) science was rescued and conserved (but not changed or added to) by the Islamic Empire before being retrieved in the Renaissance by the Europeans, who then went on to create modern science in the Scientific Revolution. This piece of mythology reflected the triumphalist historiography of a colonialist Europe in the throws of dominating and exploiting large parts of the rest of the world.
Altså ikke helt uforståelig at det kom en motreaksjon - og ikke bare fra forskere på middelalderen.

Men så er det altså dette med grøfter på begge sider av veien - noen ganger på alle kanter, som med nordavinden. Alt som kunne mistenkes for snev av eurosentrisme ble kastet på dør, mens man inviterte inn i varmen det man opplevde som marginaliserte kulturer, enten kildene tilsa det eller ei.

Stort sett uten at man viste at man forstod hva som gjorde moderne vitenskap moderne - eller vitenskap.
Unfortunately, as I have commented in the past, this also led to an over zealous backlash on behalf of the previously wronged cultures particularly on the Internet. One only needs to state that X (a European) discovered/invented Y (some piece of science, technology, medicine, mathematics…) for some over assiduous commentator (almost always not a historian of science) to pop up saying, that’s not true Z (an Indian, Islamic, Chinese, or whatever scholar) discovered/invented Y long before X was even born. Occasionally these claims are correct but much more often they are inaccurate, exaggerated or just plain false. Any attempt to correct the informant leads inevitably to an accusation of eurocentrism. Eurocentrism has become a sort of universal weapon used indiscriminately whether it is applicable or not.
En av dem som stilte det betimelige spørsmålet som ofte oversees eller kritiseres som nettopp eurosentrisk, var Joseph Needham i  The Grand Titration. Science and Society in the East and the West (som jeg har berørt på side 8,11 og 12 her).
If this were not a European phenomenon then the so-called Needham question would simply be nonsensical. Joseph Needham (1900-195) was the twentieth century’s greatest historian of Chinese science and instigator of the monumental, on going seven volume Science and Civilisation in China. The question that Needham posed runs as follows “Why did modern science, the mathematization of hypotheses about Nature, with all its implications for advanced technology, take its meteoric rise only in the West at the time of Galileo [but] had not developed in Chinese civilisation or Indian civilisation?” He could have equally well have posed the same question for the Islamic Empire. 
Selv om Needham ikke er veldig presis når han vektlegger Galileo, er det ingen tvil om at det skjedde noe i Europa som beredde grunnen for moderne vitenskap. Og det handlet ikke om det nærsynte blikket på opplysningstiden som er så vanlig hos flere enn Bård Vegar Solhjell eller Andreas Skartveit.

Det er verken å underkjenne andre kulturer - eller Europa - å nevne at vitenskapshistorikere har vist hvordan nettopp impulser fra ulike kulturer ble samlet og sortert, kanalisert og kombinert, rafinert og revolusjonert i Europa, som A. Mark Smith i hans optikkhistorie From Sight to Light.
It may well be that certain key ideas, laws and concepts that contributed to that evolution were anticipated by Arabic or, for that matter, Indian, Chinese or Mesoamerican thinkers. And it is certainly the case that there was a lively cross-cultural marketplace of commodities and ideas between the Latin “West” and Arabic “East” throughout the Middle Ages and Renaissance. The fact remains, though, that it was in Europe that those ideas, laws, concepts were eventually assimilated, refined, channelled, and combined in such a way as to form the basis of what most of us today would characterize as modern optics. Any claim to the contrary strikes me as historically perverse.
Og så pervers vil du ikke være.