mandag 16. desember 2013

Desemberdebatten

Det er alltid en lakmustest å se hva media skriver om saker en selv er involvert i. Det sier noe om hvordan jeg oppfattes og det sier noe om hvor godt media følger med.

Seneste eksemplet er altså oppslaget om at det er historisk feil å si at kristne har kuppet julen, der jeg i ettertid forøvrig har fått støtte av Jens Brun-Pedersen i et leserinnlegg i Vårt Land i forrige uke. Ja, kristne har ikke kuppet julen, slik jeg har tatt opp mange ganger i mange år.

Men i stedet for å støtte dette poenget, oppfatter media det som en påstand om at andre har kuppet julen.

Dermed fulgte Dagbladet nylig opp på lederplass med at 
Den kristne tenketanken Skaperkraft og Human-Etisk Forbund krangler i Vårt Land om hvem som har opphavsretten til jula - hedningene eller de kristne?
Julenissen, i det minste, er blitt en multireligiøs skikkelse.
Når dette blir feil på så mange måter er det ikke bare fordi Skaperkraft ikke akkurat har vært tungt involvert i noen debatt (det var Vårt Land som koblet meg til Skaperkraft, ikke Skaperkraft som gikk ut med noe), men fordi det altså ikke var noen av oss som har hevdet at noen hadde opphavsrett til julen. 

Og så kan jeg si mye om julenissen, men lar det ligge nå.

Nå er det andre seriøse steder enn lederplass i Dagbladet som skriver på denne måten. Også Hugin og Munin tar dette opp i Vårt Land i dag, der denne oppfatningen altså forsterkes. Det fremstilles til og med som en årlig tradisjon, den imponerende utholdende desemberdebatten, at Jens Brun-Pedersen og jeg diskuterer «Hvem stjal jula fra hvem?»

Og siden ravnene forteller at de ligger våkne om natten og grubler over dette spørsmålet, var det bare én løsning, å sende dem et beroligende brev.
Kvitre!
Dere er ytterst presise i observasjonen at det finnes mange juletradisjoner, men hvis det er én som har flakset meg hus forbi, så er det desemberdebatten mellom undertegnede og Jens Brun-Pedersen om «Hvem stjal jula fra hvem?». Dermed litt nysgjerrig på hvor viden omkring dere har fløyet for å finne denne tradisjonen? Eller har det vært litt mye hallusinogener i juleneket? Eller er det medias tradisjon for å lage saker, en tradisjon som altså ikke er begrenset til jula?

Kanskje vil det hjelpe så dere ikke lenger ligge våkne om natten og gruble over spørsmålet om hvem som startet denne debattradisjonen mellom Jens og jeg, når jeg røper at svaret altså er to ravner.

Som det fremgikk av bilaget på i forrige uke er forøvrig Jens og jeg enige om at ingen har stjålet jula fra noen, med unntak av disse markedskreftene som alltid fortjener skylden for det meste.
Flyr vi lenger enn Norge, ser vi forøvrig at denne debatten har pågått siden 1100-tallet. Vi finner i margen til et skrift av den syriske bibelkommentatoren Dionysius bar-Salibi en kommentar om at man flyttet Kristmessen fra 6. januar til 25. desember så den kunne falle på samme dag som den romerske solguden Sol Invictus.

Dette ble snappet opp av forskere som Jablonski på 17-1800-tallet og ble en sannhet inntil flere de seneste tiårene gjorde noe så uhørt som å se hva kildene fra antikken sa. 

Så er det selvsagt like uhørt å se hva deltagerne i dagens debatt faktisk sier.

6 kommentarer :

Arne Reidar Hæåk sa...

Ser at NDLA nå bruker Human-Etisk Forbunds framstillinga av opphavet til jula på nettsidene sine:
http://j.mp/1cFxVEK

Bjørn Are sa...

Interessant, hvis det er slik at de oppfattes som nøytrale.

Ser ellers at de har justert artikkelen. Nå sier de ubrutt "julefeiring" med anførselstegn og ikke lenger at det er en «ofte gjentatt unøyaktighet at man feirer jul "fordi da ble Jesus født". Det korrekte er at de kristne la Jesu fødsel til midtvinter, fordi det var da man feiret jul».

I stedet sier man altså at «det er en ofte gjentatt unøyaktighet at man feirer jul "fordi da ble Jesus født". Det lenge har vært en oppfatning at de kristne la Jesu fødsel til midtvinter, fordi det var da man feiret jul.»

Hva som lenge har "vært en oppfatning" er interessant nok, men ikke akkurat noe argument for at dette er en rett oppfatning.

I lys av forrige ukes runde i Vårt Land er dette en underlig "korrigering". Lurer på hvem som skriver disse greiene...

Arne Reidar Hæåk sa...

Det står tydelig at HEF står bak framstillinga, men samtidig er det bare denne artikkelen om historien til jula. I tillegg har de lenket til Den norske kirkes kampanje om perfekt jul der det er oppgaver til og også en lenke til juleevangeliet. Samlet sett er ikke det så verst, men HEFs side blir likevel stående som en faktaside

Bjørn Are sa...

Så avgjort og det er ganske problematisk når den er såpass omtrentelig med fakta, og utelukker alt som tyder på en eldre kristen tradisjon for 25. desember enn 300-tallet.

Men det hadde kanskje forstyrret for mye av argumentasjonen.

Arne Reidar Hæåk sa...

Jeg ser nå at nettsidene til DnK sier at feiringa av 25.desember ble lagt til den romerske solfesten:
http://www.kirken.no/?event=showFaqList&famID=8355&q=Om&20kirken

Bjørn Are sa...

Jepp, ble nettopp gjort oppmerksom på det samme av Even Gran i Fri Tanke (kommer nok et oppslag ganske fort), og med linke til Den katolske kirkens artikkel.

Forstår jeg bør lese mer sider fra den kanten, siden dette med at kristne valgte 25. desember p.g.a. en eksisterende feiring slik jeg skrev i blogginnlegget over er blitt en innarbeidet tradisjon eller refleks hos de fleste, uansett livssyn.