onsdag 11. desember 2013

Julekorreksjonen

Siden noen ikke bare lot seg forvirre, men forskrekke av mine formuleringer i dagens intervju (muligens ikke helt uten sammenheng med at dette havnet både på forsiden, i overskriften og i ingressen), har jeg bedt Vårt Land om å presisere 
at HEF ikke skriver på websiden at kristne har kuppet julen, men at det er min opplevelse av hvordan slikt kan forstås når man sier at kristne la julefeiringen til 25. desember fordi det fantes andre fester den dagen.
Det var altså en generell kommentar om måten det dessverre i en del sammenhenger snakkes om juletradisjoner og kristen tro og handler ikke om noe som står direkte på HEFs webside.
For ordens skyld understrekes at dette ikke betyr at kristne har kuppet julen.

Ingen kommentarer :