mandag 18. januar 2010

Bibelen blir eldre

Mens Vårt Land i dag har en artikkel om at Det gamle testamentet er tusen år (eller rettere sagt den eldste komplette tekstutgaven vi kjenner, Codex Leningradensis), kan Dekodet røpe at deler muligens går enda to tusen år tilbake.

I den evige striden mellom minimalistene (som meget løst sagt ikke vil akseptere noe historisk i Bibelen uten at det er direkte støttet av arkeologi) og maksimalistene (som enda løsere sagt ikke vil avvise noe historisk i Bibelen, inntil det er spesifikt motbevist), har de sistnevnte nylig scoret flere poeng.

Uten at det gir spesielt sterk tro på at vi ender med tilsvarende fete overskrifter som 90-tallets avvisninger av f.eks. kong David. Det gir ikke helt samme schwung på forsiden av VG å si at "Kong David har eksistert".

Denne gangen handler det i følge en artikkel på LiveScience om en tekst som synes å være fra rundt år tusen før Kristus.

"Until now, many scholars have held that the Hebrew Bible originated in the 6th century B.C., because Hebrew writing was thought to stretch back no further. But the newly deciphered Hebrew text is about four centuries older, scientists announced this month.

"It indicates that the Kingdom of Israel already existed in the 10th century BCE and that at least some of the biblical texts were written hundreds of years before the dates presented in current research," said Gershon Galil, a professor of Biblical Studies at the University of Haifa in Israel, who deciphered the ancient text."
Det argumenteres med andre ord for at dette kan (la oss foreløpig ikke si det sterkere enn som så) være en tidlig variant av hebraisk.

Noe som støttes av at innholdet er i pakt med helt sentrale tanker i Det gamle testamentet.
"The ancient text is written in ink on a trapezoid-shaped piece of pottery about 6 inches by 6.5 inches (15 cm by 16.5 cm). It appears to be a social statement about how people should treat slaves, widows and orphans. In English, it reads (by numbered line):

1' you shall not do [it], but worship the [Lord].
2' Judge the sla[ve] and the wid[ow] / Judge the orph[an]
3' [and] the stranger. [Pl]ead for the infant / plead for the po[or and]
4' the widow. Rehabilitate [the poor] at the hands of the king.
5' Protect the po[or and] the slave / [supp]ort the stranger.

The content, which has some missing letters, is similar to some Biblical scriptures, such as Isaiah 1:17, Psalms 72:3, and Exodus 23:3, but does not appear to be copied from any Biblical text."
Dette sterke sosiale budskapet knyttet til de laveste og svakeste - fattige, fremmede, enker, foreldreløse og slaver - kjenner vi godt igjen fra Bibelens omsorgs- og rettferdighetstanker, enten vi snakker Det gamle eller nye testamentet.

Ulike politiske frigjøringsprosjekter som har latt seg inspirere av dette, f.eks. knyttet de seneste tiårene til Berlinmurens fall eller oppgjøret mot apartheidregimet, kan altså stå i en lengre tradisjon enn enkelte (denne berømte gruppen) vil ha det til. 

Så det så.

13 kommentarer :

Bibelkritisk sa...

En annen oversettelse av den samme teksten ser sånn ut:

1 Do not do [anything bad?], and serve [personal name?]
2 ruler of [geographical name?] . . . ruler . . .
3 [geographical names?] . . .
4 [unclear] and wreak judgment on YSD king of Gath . . .
5 seren of G[aza? . . .] [unclear] . . .

(http://ancienthebrewpoetry.typepad.com/ancient_hebrew_poetry/2009/10/misgav-maeir-yardeni-ahituv-and-schniedewind-on-the-qeiyafa-inscription.html)

Jeg tror det er grunnlag for å vente med å trekke slutninger både om bibeltekster, språk, kongedømmer, David og graden av samfunnsansvar blant de gamle hebreere. I hvert fall til innholdet er noe mer klart.

Forøvrig registrerer jeg at det ser ut til at maksimalistene har vært litt for kjappe til å innkassere poeng, enten det nå gjelder dette, Nasaret eller forsvarsverker rundt om i Judea.

Bjørn Are sa...

Det som ihvertfall er sikkert er at arkeologiske funn og innskrifter fra denne tiden kan være ganske så åpent for ulike tolkninger, kjære tidligere anonym (I presume).

Dess mer usikkert, dess mer fare er det vel for at konklusjoner påvirkes av hva som ligger i bakhodet i ulike retninger.

Uansett får vi avvente fagdebatten, i den grad den ikke ender med at vi må wreak judgment on revirkonger i skyttergradsstrid.

Bibelkritisk sa...

OK. Da sier vi det.

Det stemmer det du antar. Jeg har tidligere skrevet vektige innlegg under ID'en "Anonym". Men fra nå av vil jeg gjøre det litt enklere med ID'en "Bibelkritisk".

Snakkes.

Hans-Christian Holm sa...

Jaså, du er på «kristendommen reiv Berlinmuren»-galeien også. Egentlig litt overraskende, jeg trudde nesten du ville styrt unna et såpass skeivt historiesyn. Eller så er det kanskje ikke så overraskende likevel.

Bjørn Are sa...

;-)

Tror vi kan konkurrere godt i øvelsen ikke-overraskende kommentarer, spørsmålet er vel bare hvem av oss som har det beste Northug-rykket når vi kommer til oppløpssiden.

Leser du forøvrig hva jeg faktisk skriver, er det altså noe annet enn at "kristendommen" (hva nå det er) "rev Berlinmuren".

At ulike frigjøringsbevegelser har latt seg inspirere av bibelske tekster, kan man finne eksempler på både i Øst-Tyskland og Sør-Afrika, tildels som betydelige (praktiske og/eller mer symbolske) bevegelser/aktører.

Hans-Christian Holm sa...

Vel, her ville jeg nok bytta ut «Øst-Tyskland» med «Polen» og «bibelske tekster» med «Paven» hvis jeg var deg.

Navnet på galeien er forøvrig fortsatt «kristendommen reiv Berlinmuren», uavhengig av ordlyden din.

Bjørn Are sa...

Da sier vi det. Kristendommen rev Berlin-muren, hvis du insisterer.

Det jeg hadde i tankene var ellers Getsemanekirken i Øst-Berlin, et samlingssted for demonstrasjonene mot regimet. og tilsvarende kirkelige samlinger i andre byer.

Denne type folkeprotester synes klart å ha bidratt til den fredelige revolusjonen som fikk regimet (og muren) til å falle, ref. f.eks. http://www.information.dk/204940.

"Ved Schönhauser Allee, hvor slaget mellem politi og demonstranter var kulmineret 7. oktober, lignede det en almindelig mandag eftermiddag, men foran Gethsemanekirche var der mennesker. Mange mennesker. På trappen op til hovedindgangen brændte dryppende stearinlys for dem, der stadig sad fængslet efter begivenhederne den 7. oktober. På fortovet ved det gadekryds, som den store, gotiske rødstenskirkes hovedindgang vender ud mod, stod folk og snakkede åbent. Det var let at gå omkring og høre, at de var optaget af begivenhederne. Og det var nemt at komme i snak med folk, som gerne ville udtale sig med navns nævnelse til en interesseret dansk journalist.

Indenfor i kirken var flere tusinde samlet. Hele vejen rundt på væggene var opklæbet håndskrevne og duplikerede sedler med adresser og opråb, der alle handlede om demokrati, ytringsfrihed, åbning af grænserne og kampen for at få de fængslede løsladt. Inden gudstjenesten maste jeg mig rundt langs væggene og noterede - formentlig i lighed med Stasi - så mange navne, adresser og telefonnumre som muligt.

Sang, bøn og politik
Selve gudstjenesten blev en fascinerende blanding af sang, bøn og politiske taler. Kirken var et frirum for en åben opposition, der nu turde sige tingene direkte. Og myndighederne undlod - konfronteret med dette massive opbud af civil ulydighed - at rydde kirken."

Hans-Christian Holm sa...

Tja, det ser fortsatt ut til at du har et svært ubalansert og mangelfullt syn på omveltningene. At østtyskerne brukte kirker som møteplass var ikke spesielt overraskende med tanke på at kirkene fikk lov til være frisoner for den folkelige motstanden, noe de forøvrig også hadde fått være tidligere i en viss grad. Å gå derfra til å konkludere med at østtyskerne hadde nevneverdige religiøse motiver for motstanden er ikke bare en logisk feilslutning, men også en ekstremt selektiv og skeiv lesing av historieboka. Det er ganske mange grunner til at det gikk som det gikk, men religion er ikke blant de spesielt viktige. «Gott mit uns» har vært et slagord i politikken på de kanter av verden, men ikke etter 1945, heller ikke i 1989. Østtyskerne var stort sett ateister, noe de fortsatt er.

Bjørn Are sa...

Og med denne svært balanserte og ikke-mangelfulle kommentaren, og ikke minst så treffende i forhold til min opprinnelige setning om saken, tror jeg vi runder av denne debatten.

Hans-Christian Holm sa...

Ja, om du ikke har flere argumenter, er nok det like greit.

Bjørn Are sa...

I diskusjonshumør i kveld?

Anonym sa...

I kranglehumør, Davidsen, i kranglehumør.

Lord Bassington-Bassington sa...

Vi her borte på Bassington-krønikene er mer opptatt av de viktige sakene, som hvordan bassetene har blitt systematisk fjernet fra Bibelen. Akkurat som de har blitt fjernet fra så mange andre menneskelige kulturytringer.
http://lordbassingtonbassington.blogspot.com/2010/01/three-little-pups.html