torsdag 5. februar 2009

Sensasjon: Det gamle testamentet kan inneholde sann historie

Fornøyd med forskerne på GT, de såkalte minimalistene, som benekter at David og Salomo engang har eksistert? Da kan du risikere å bli krenket av en pågående utgraving. Singing in the Reign følger med på saken.
This is a story I've been closely following for some time now, but have held off posting on out of caution. However, it seems as though the evidence is beginning to look pretty solid. In sum, an archaeological dig at Khirbet Qeiyafa, which was reported on a few months ago by the New York Times, is turning out finds that are rocking the scholarly community. And, while at the time, the New York Times reported that only a small piece of the site had been excavated, information is pouring out that even more striking evidence has been uncovered.

This may very well go down as the "21st century Dead Sea Scrolls". However, while the DSS helped illuminate the New Testament, Khirbet Qeiyafa is shedding incredible light on a much, much earlier period, apparently corroborating the historicity of the Old Testament.
Det verste er at det virker som et kvalifisert angrep på minimalistenes tro.
Again, caution is always necessary. I've been sitting on this for 2 months now. However, the evidence is really striking. I think the likelihood that we have here a significant find--one involving a seismic shift--is very high.

In fact, what we are witnessing here to assumptions made in Old Testament scholarship may be quite similiar to what happened in the 20th century in New Testament studies. Many scholars at that time believed the Fourth Gospel, for example, was a late creation--a second century document with no historical value. Then of course a fragment of it was found in Egypt dating to the turn of the second century. As a result, a lot of the books that were hot items in libraries got put back on the shelf. They are collecting dust to this day.

Given that minimalists are now making some key admissions about this find, I think it is safe to say that something similar is going to happen to a lot of the books now being checked-out by students on the history of Israel. But again we'll have to wait and see what else comes out of this discovery.
Om ikke annet viser det vel hvor viktig det er å forstå arkeologifaget - både når det gjelder forskningsmetoder i sin alminnelighet og i særdeleshet tyngden i konklusjoner som er trukket ut fra mangel på funn. Og at litterære kilder ikke automatisk må avvises så lenge de ikke er bekreftet av arkeologi.

Enten vi snakker om Salomo eller Jørgen Hattemaker, er fravær av bevis fortsatt ikke det samme som bevis på fravær. Skepsis til Israels politikk i dag er heller ingen spesielt god grunn til skepsis til Israels eksistens for tre tusen år siden.

6 kommentarer :

Anonym sa...

Betyr det at kong Salomo (Sol- Om - On, say no more!) ikke bare er en gammel solmyte likevel?

Bjørn Are sa...

Det betyr ihvertfall at arkeologien kan bekrefte at solen eksisterte for tretusen år siden.

Anonym sa...

Det høres kult ut. Alltid moro med nye funn, spesielt hvis de kan omkaste teorier.

Men det er ikke akkurat første gang man har hatt "revolusjonerende" funn som så ut til å peke i slik retning. Diskusjonen i etterkant har vist at det er noe vanskeligere å være sikker på at det er tilfelle, så først publisering, så et par-tre års debatt?

Andreas sa...

Hørt om K. A. Kitchen Bjørn Are? Anbefaler "On the Relibility of the Old Testament"

Bjørn Are sa...

Asbjørn: Det er derfor SIR ventet noen måneder, og jeg deretter spedde på med et par til.

Kort sagt vi venter.

tck: Hørt om, har og har lest. Meget informativ, for ikke å si opplysende. Selv om det på et felt som dette aldri vil være slik at siste ord er sagt.

Anonym sa...

Det ser veldig interessant ut, så jeg venter gjerne jeg også. Ser ut til å ligge an til noen år med spennende forskning og debatt.