fredag 13. februar 2009

Hørt den om Darwin og bispekona?

Med den er vi kommet til den tredje av Darwin-historiene som er hentet fra en anbefalesverdig bok om Tro og vitenskap (og anbefalingen kommer fra hjertet siden jeg har skrevet halvparten).
3: Kristnes holdning til evolusjonslæren ser vi med bispekona som fikk høre om evolusjonslæren og uttalte at ”hvis den er sann, la oss håpe at den ikke vil bli allment kjent”.

Denne morsomme anekdoten er av de som det er vanskelig å finne kilden til. Utsagnet tilskrives alt fra 1859 til 1880-årene, og fra at bispekona fikk høre om Darwin generelt til mer direkte at vi stammer fra apene. Artikler, bøker og debattinnlegg som bruker den er heller ikke enig om ordlyden, eller hvilken biskop det er snakk om (av Worcester eller Birmingham). Noen tilskriver historien rett og slett vittighetsbladet Punch. Selv om mentaliteten bak kan antyde noe om enkelte samtidige holdninger, hadde det vært nyttig med bedre kildehenvisninger.

At sitatet brukes, viser nok hvor fristende det er med udokumenterte historier som støtter eget syn. Hvis det er sant, la oss håpe at verdien av å sjekke kilder vil bli allment kjent.
En verdi av å sjekke kilder er ihvertfall at det er mulig å identfisere at en nyere kilde er Patricia G. Horan sitt forord til en 1979-utgave av The Origin of Species, (New York: Avenel Books, 1979).

Hva som er opprinnelsen til dette er imidlertid fortsatt uklart.

1 kommentar :

Kjøde sa...

Hvorfor gjør seg strevet med å grave frem kilder, når man kan lage bedre sitater selv :)