onsdag 25. februar 2009

Kjølige fronter

Siden vi har skrevet om klimadebatten tidligere, kan oppdateres på noen av de seneste bidragene, fra mitt eget fagorgan - Teknisk Ukeblad (TU).

I forrige uke var solforsker og romfartsentusiast Pål Brekke ute og mente at "Al Gore jukset med fakta og har bidratt til mediehysteriet rundt klimaet". Dermed får han ikke unaturlig spørsmålet om Al Gore fortjener Nobels fredspris.
– Jeg personlig mener at det var feil at han skulle få den. Han har overdrevet og bidratt til klimahysteriet. Det er en del faktafeil i filmen. Derfor mener jeg også at det er feil at filmen ukritisk er blitt brukt i undervisningen på skolene. Jeg kjenner til at lærere som har ønsket å presentere klimaproblemene mer nyansert, er blitt nektet dette.
I dag kom så nyheten om at Al Gore selv innser at han har spredt enkelte feilaktige påstander.
Tidligere visepresident Al Gore møtte et velinformert publikum da han nylig holdt et foredrag under årsmøtet til foreningen American Association for the Advancement of Science. I etterkant av møtet ble Gore tvunget til å trekke deler av informasjonen i sin etter hvert så berømte foredragsserie.

Det var New York Times vitenskapsjournalist Andrew C. Revkin som tvang den nobelprisbelønnede foredragsholderen til retrett.

Gores foredrag inneholdt blant annet en graf som forteller om en skyhøy økning i naturkatastrofer de siste årene, med data fra det velrenommerte belgiske forskningssenteret CRED. Grafen kommer rett etter en sekvens med bilder av ofre for tørke, flom og andre værrelaterte katastrofer over hele verden.

Men etter at Revkin spurte Gores kontor om deres kommentar til bruken av grafen fra CRED, trakk den tidligere visepresidenten plutselig grafen.

CRED understreket nemlig at det er en lang rekke andre faktorer, ikke relatert til klimaendringer, som forårsaker den voldsomme økningen i naturkatastrofer.
Pål Brekke har interessante og viktige perspektiver. Ikke minst er han ute etter årsaken til at temperaturen ikke har steget de seneste ti årene, etter toppunktet i 1998. Hvorfor har det tvert i mot blitt litt kaldere?
Siden år 2000 har ikke den globale temperaturen steget, selv om nesten alle tror det er blitt varmere. 2008 var det kaldeste året så langt i dette århundret. I samme periode, fra 2000 til 2008, har CO2-utslippene økt med 25 prosent. Dette betyr at det er noe annet enn CO2 som holder igjen temperaturen. Den viktigste faktoren er La Ninja, en naturlig prosess som gir en avkjølingseffekt. Men det er også viktig å få fram at det har foregått en global oppvarming de siste 150 årene, der det også tidligere har vært korte perioder med utflating og nedgang i temperaturen.
En av de største utfordringene er at en overdreven frykt på ensidige forklaringer, som utslipp av CO2, kan føre til at vi ikke setter i gang med de tiltakene som virkelig monner.
Hva er du mest redd for når det gjelder jordas framtid?

– Jeg er redd for at vi bruker altfor mye ressurser på å diskutere utslipp av CO2. Faren er at alle andre miljøproblemer kommer i skyggen av CO2, blant annet utslipp av miljøgifter, forurenset drikkevann, utslipp av sot og avskoging.
Nå er det imidlertid ikke populært å spre alle slags upassende sannheter, særlig hvis man ikke heter Gore. Siden de fleste politikere, kirken og andre gode krefter har bestemt seg, er det nok lite hjelp i å forvirre med fakta.

Uansett blir det spennende å se hvilke tilsvar Brekke får i TU. Og om han må ta høyde for en retrett ut i rommet noen år før han hadde tenkt.

5 kommentarer :

Peter sa...

Solaktivitetens syklus var som kjent på en topp rundt 2001 og er vel tilbake på en topp rundt 2010-11. En tid har man vel trodd at solaktiviteten er en ikke uviktig faktor for temperaturen på jorden. Man forventet da en ny stigning av temperaturen i atmosfæren etter bunnen rundt 2006. Men det har vi vel ikke hatt.

Det vil altså si: Hold oss gjerne informert.

Anonym sa...

Angåande solaktiviteten så har IPCC blitt kritisert for å ikkje ta den med i klimamodellen, for så å skulde på den etterpå når avvika blei store. Eg registrerer at statistikarar ikkje liker dette ( t.d. her) og at dette er ein av tinga som syner at det er noko gale med klimamodellen til IPCC.

Bjørn Are sa...

Det hele dreier seg vel oim såpass komplekse forhold at det er ytterst vanskelig å moddelere.

Prognostikere har dermed også reagert fordi man har underkjent usikkerheten i modellene.

Skink_123 sa...

:)

Bjørn Are sa...

Bra!

Hvis det ikke for alle skrivefeilene.