lørdag 14. februar 2009

Tankevekker for hjernen?

Med fare for å ende opp som en slem og subversiv blog, er det om ikke annet interessant å notere at noe av den såkalte neuropsykologien (eller i det minst de konklusjoner som enkelte har trukket av dette, hva det nå kalles) kan hvile på enda tynnere grunnlag (og her) enn Dekodet har antatt.
Now Yevgeniy Sirotin and Aniruddha Das have reported that blood flow changes in the brain - the signal measured by brain scanners - are not always linked to changes in neuronal activity. Experts have known for some time that the relationship between blood flow and neuronal activity might be rather complicated but this is the first time that such an extreme mismatch has been demonstrated.
Dermed er det fortsatt bare å lene seg tilbake og avvente mer forskning på koblinger mellom tanken og biokjemien.
The interpretation of human brain imaging experiments is founded on the idea that changes in blood flow reflect parallel changes in neuronal activity. This important new study shows that blood flow changes can be anticipatory and completely unconnected to any localised neuronal activity. It's up to future research to find out which brain areas and cognitive mechanisms are controlling this anticipatory blood flow. As the researchers said, their finding points to a "novel anticipatory brain mechanism".
Selv om mistanken er heller sterk om at dette ikke vil bremse de som har en biokjemi som forårsaker en overbevisning om at alt vi tror vi vil og tenker som "autonome" vesener, egentlig er direkte styrt av biokjemien.

At denne type tanker ikke er enkle å forsvare logisk er en annen skål. For hva har tvungen biokjemi med fri tanke, logikk og rasjonalitet å gjøre? Eller en tanke styrt av naturlover som ubønnhørlig følger årsak-virkning, enten den vil eller ei, med bevisst tenkning basert på rasjonelle innsikter, vurderinger, grunner og utledninger?

Hvis vi sånn litt egentlig verken er autonome eller genuine aktører, er det ikke lett å se hvordan jeg kan feste lit til min egen erkjennelse og ahaopplevelse.

Selv planlegger jeg uansett, bevisst og frivillig, som kjerne- og hjernesunn borger, å bruke vinterferien til å tenke nøye over dette mens jeg ikke helt frivillig måker noen tonn av et hyttetak plassert i litt vel snørike omgivelser.

Og stoler på at omtalte snø verken viser symptomer på bevissthet eller noe subversivt.

Ja, det er sent på kvelden.

4 kommentarer :

Andreas sa...

Nyt den velfortjente ferien :)

svein sa...

Når jeg nå heller vil ut på skitur i 11 kuldegrader enn å sitte inne i varmen med en god bok og Flecktones i lydanlegget, så er det altså
"en tanke styrt av naturlover som ubønnhørlig følger årsak-virkning, enten den vil eller ei, med bevisst tenkning basert på rasjonelle innsikter, vurderinger, grunner og utledninger".
Eller er det åndens seier over materien?

Bjørn Are sa...

Avgjort den litterære og musiske ånds seier.

svein sa...

Så gikk jeg der, svett og kald og sliten, og brukte opp krefter i kulda som jeg egentlig trengte for å være beredt til å overleve i kampen for tilværelsen (hvem vet når du møter sabeltanntigeren bak brøytekanten)?

Og så gikk jeg der forbaske meg og nøt det skjønne motlyset på grantopper og nedsnødde busker, lys og skygger og gyllen sol som speilet seg i skimrende nysnø, sånn som nysnø blir skimrende om ettermiddagen, og så skal jeg liksom bare være styrt av naturlover og kausalitetskjeder og hva det er, og være materie styrt av rasjonelle neurologiske impulser?
Hah!