torsdag 14. januar 2010

Norsk sportsprestasjon
Betoningen i denne overskriften på forsiden av vg.no akkurat nå er... interessant.

Så får vi se hvor lang tid det tar før artikkelen også legges ut på sportssiden.

31 kommentarer :

Anonym sa...

Det er jo faktisk en prestasjon

Anonym sa...

Jeg blir så oppgitt av mennesker. At de i det hele tatt måler avstanden de kan drepe et annet menneske fra er helt sykt.

Anonym sa...

burde ikke du vært ute for å klemme et tre?

Anonym sa...

Burde ikke du skaffet deg en hjerne? Hvorfor skulle jeg klemt et tre? ...Idiot.

Anonym sa...

Jeg er i utgangspunktet sterkt kritisk til bruk av militær makt. Men hva Afghanistan angår, så nytter det ikke å komme nå og sutre over at det skytes. 9/11, NATO-charterets artikkel 5, og alt det der ligger på plass, den båten har seilt, det toget har gått. Alternativet til å bruke skarpskytterne er å kalle inn luftangrep - en langt mindre nøyaktig responsform, med langt større sjanser for at sakesløse sivile lider uutholdelige konsekvenser. I stedet for å febrilsk prøve å late som om folk forholder seg til dette som til skiskyting, så bør du ta lærdom av at norske soldater der nede kan svare når de blir angrepet.

olav sa...

Vel skutt!

man skyter jo ikke først, ser at man traf og så måler avstanden for å kunne si det til vg etterpå.

måling av avstand, temperatur, luftfuktighet, vind, med mer er nødvendig for å kunne treffe.

Det er en ren tenknisk fasinasjon i etterkant.

Anonym sa...

Det som er heller tvilsomt er hva den norske befolkningen faktisk vet om afghanistan og hva som er realiteten der nede. Hvis man følger med på www.mil.no får man sakene fra en objektiv vinkling. Det er der VG henter sine saker fra. VG har ikke reportere i området rundt meymaneh. Hadde de hatt "freelance" reportere der ville de mest sannsynlig blitt kidnappet som skjedde i Pakistan.

Jeg mener at vg/dagbladet og generelt norsk media vrir historier som er positive for norske soldater og opprasjoner med gode hensikter til en negativ overskrift. Av den enkle grunn, det selger bedre!

Jeg vet at dere som er skeptisk til "krigen" kommer til å haggle løs på meg nå men bring it on, dere vet desverre ikke hva som skjer der nede.

Mike sa...

De benyttet multi purpose ammunisjon påståes det i artikkelen, og stemmer det så bryter man Genèvekonvensjonens regel om bruk av ammunisjon som eksploderer i kroppen.

...men det er også mulig at forsinkelsen som ligger i Multi Purpose ammunisjonen (fra treff til eksplosjon) er godt nok til å ikke bli omhandlet av denne regelen?

Anonym sa...

Eller som det også kan sies: Norske soldater har slaktet 25-30 afganere den siste tiden. Det fremgår jo av artikkelen at dette ikke er soldater, men sivile narkotikahandlere - som altså nordmenn på besøk i Afganistan kan plaffe ned av hjertens lyst. Til overmål er turen finansiert av norske skattebetalere.

Anonym sa...

Noen ganger må man bruke miletær makt for og skape fred! tviler på at man kunne stanset hitler, ved og la noen "snakke fornuft med han"

olav sa...

"Eller som det også kan sies: Norske soldater har slaktet 25-30 afganere den siste tiden."

ja, for all del.. du mener altså at de afghanerne burde få lov til å skyte på de norske styrk. som de vil?

det var nordmennene som ble angrepet, ikke omvendt.

Anonym sa...

http://www.knesekguns.com/commercial/Rifles-CheyTac/c2_7/p14/CheyTac-M200-Intevention/product_info.html


skal vistnok funke frem til 2300 meter, så er vel noen som har klart bedre en 1638 meter =P

Vidar sa...

Gubba det er behagelig å være i krig med ett annet land så lenge den foregår der nede, håper entusiasmen deres er like høy hvis det plutselig skulle være noen med rar aksent som tok seg av ulovlige saker her på berget...

John sa...

Siden du er inne på sport :-p

Vært borti denne konspirasjonsteorien:

http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=37221483&blogId=486372558

Eller bare å søke på: london 2012 zion

olav sa...

2300 meter ja, den rifler er RÅ.

Men, på 2300 meter så er egenspredningen til den riflen på 40-noe- centimeter, dvs. at sikter du midt i, gjør ALT perfekt, og skuddet går.. så treffer du innenfor en sirkel på 40-noe- centimeter..

til eksempel på hvor vanskelig det er å gjøre alt perfekt, så tilsvarer en feil på èn varmegrad i temp. målingen en bom på ca en meter på 2000 meters hold..

så kommer ett dusin andre påvirkninger i tilleg, foruten at dette sjer mens man blir beskutt..

Anonym sa...

I selvforsvar er det meste lov! Hvem skjøt først? Taliban... I selvforsvar bruker man de maktmidlene man råder over for å kunne roe ned situasjonen.

Anonym sa...

50 cal ftw

Anonym sa...

Oi, Mike!
Du prater om Geneve-konvensjonen.
Jeg har sett undersøkelser som viser at sprenglegemet ikke går av før det har passert gennom kroppen, og hvis det stemmer, har vi en ikke-sak.
Forøvrig kan det diskutteres om Geneve-konvensjonen bør være styrende på nødvergehandlinger, i en situasjon som best kan beskrives som et politi-scenario. (Et fjollete utslag av gamle konvensjoner har vi i forbudet mot tåregass i strid, mens det er helt ok som et "polititiltak" - også når det blir brukt av militære i Afghanistan. Faren med dette tullet er at soldatene mister respekt for de reglene i samme "loven" de absolutt bør følge).
Dernest kan man spørre om hensiktsmessigheten ved å skille mellom ulike våpen og ammunisjonstyper. Er det mindre humant å drepe noen med 12,7 (tolv-sju) Multi Purpose (MP) enn for eksempel en splinthåndgranat?
Videre har vi det gamle forbudet mot ekspanderende prosjektiler på under 400 gram, som ble vedtatt av enkelte stater på 1860-tallet. Er dette en relevant problemstilling i dag? Skrev Norge under den avtalen? Eller er det kanskje etablert en sedvaneregel?
Et annet og ikke uviktig aspekt er at MP-ammunisjonen har høy kvalitet (man treffer der man sikter) i forhold til annen ammunisjon og at MP-ammunisjonen også er anvendelig mot kjøretøy, o.a.
Et siste lite poeng er at et treff fra en 12,7 ofte er fatalt, uansett hva slags ammunisjon som blir brukt.
Således: Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved innvendingen mot bruk av MP. Vi bør ikke la dette spørsmålet overskygge viktigere problemstillinger, som hvorfor er vi i Afghanistan, og hva ønsker vi egentlig å oppnå - når kan vi si oss "ferdige" og trekke ut? Er det greit at norske 20-åringer dreper fattige afghanske bønder, som av tvang eller nød bistår voldelige elementer?
Vanskelige spørsmål. Som så ofte ellers ser vi at partene ønsker å rettsliggjøre problemstillinger og henvise til jussen, som om den er en uforanderlig størrelse og alltid korrekt.
I min verden er fokuset på ammunisjonstypen en avsporing og i værste fall et usakelig forsøk på å nedvurdere meningsmotstandere.
Bra at skarpskyterne ordner opp framfor å anmode om støtte fra fly som raseres alt og alle innenfor en viss radius!
Skrapskyterne har en brutal og tøff jobb. Det er er få andre som i like stor grad ser de voldsomme virkningene av sitt arbeid. Ansvaret for lovhjemmelen påhviler de politiske myndighetene. Skarpskyterne kan godt leve foruten dilletantenes og bedreviternes forkrøplede moralske pekefinger rettet mot seg. Drap er tungt nok å leve med, om man ikke skal bli anklaget for "ulovlig" drap, også...
Så, av med hatten for skarpskyterne. De gjør en vanskelig jobb på en utmerket måte. De er fornuftige folk, godt trent og har gode holdninger.

Bjørn Are sa...

Interessant hvordan en kommentar om vinkling i en overskrift ender med en serie skarpskytterskudd mot en antatt undertekst.

Dette handler ikke om mitt syn på konflikten (der forholder jeg meg realistisk til erfaringene fra Terry and the Pirates), men om mitt syn på hva som var vektlagt i VG's overskrift.

Mike sa...

Ser en "Anonym" lengre opp her, som tok litt av når Genèvekonvensjonen ble nevnt. Ja, jeg kjenner meget godt til MP-ammunisjonens virkemåte, og problemstillinger omkring ulike mål og type ammo. Og jeg ser både uklarheter og problemområder i Genèvekonvensjonen.

Men problemstillingen har aspekter ved seg som går langt utover de den enkelte skarpskytter ser i sin hverdag. Og om ikke vi respekterer Genèvekonvensjonen, kan vi heller ikke kreve at andre skal respektere den. Heller ikke ovenfor de av våre som evt taes som krigsfanger.

Problemer _i_ Genèvekonvensjonens regelverk skal løses alle andre steder enn i felt. Og av andre enn stridende soldater.

Anonym sa...

Børsa som vises på bildet er i utgangspunktet en materiellødeleggelsesrifle (MØR) og brukes gjerne med multi purpose ammunisjon for å fysisk ødelegge materiellet ;-) Det finnes også helmantlet ammunisjon i 12.7x99 (eller kal .50 som jo høres fetere ut).
1. Multirolleamunisjon brukes ikke på personell.
2. Skarpskyttervåpen brukt til å beskyte personell er som regel et mye mindre kaliber 12.7x99. Det finnes for eksempel mye bra i kal .30.

Å skyte og i tilleg treffe på hold over 1000m er en prestasjon uansett våpen, da alle våpen har en egenspredning som en ikke kan kompensere for ved å stille på kikkerten!!

MøreJarl sa...

Sånn omtrent en gang i året kommer diskusjonen i media opp mht bruken av MP-ammunisjon blant millitære skarpskyttere.

Geneve-konvensjonen forbyr bruk av våpen av grovere kaliber enn .30direkte mot personell, og nettopp derfor kalles .50 - rifla til forsvaret for en material-ødeleggelsesrifle (MØR). Unntaket er selvsagt når en infanterist blir beskutt, så har han rett til å forsvare seg med det han måtte ha til rådighet, for å sikre eget liv, sine kamerater eller materiell i egen avdeling.

.50 MP-ammunisjonen, som i USA rett og slett kalles for .50 Raufoss etter produsenten anses for å være den mest presise ammunisjon tilgjengelig fra produsent i dette kaliberet. Dette på grunn av strenge toleranser hos produsenten - og det sier seg selv .. Når du skal dytte i vei et prosjektil på nesten 1 hekto i over 1000 meter pr sekund, og som i tillegg har et sprenglegeme i seg, så vil du helst at det IKKE eksloderer før det er ute av rifleløpet. Stort sett all øvrig tilgjengelig ammunisjon i .50 er laget for den gamle Browning-mitraljøsen, og er produsert med tanke på å være billig, ikke presis.

MP-ammunisjonen er laget slik at den trenger først rekylen fra avfyringen for å bli armert, siden trenger den et støt mot spissen av prosjektilet som tilsvarer minimum en stålplate på halvannen til 2 mm. Dette fordi ammunisjonen er laget for å sprenge utstyr og kjørtøy, og ikke eksplodere om den skulle passere for nær en kvist. Med denne bakgrunn vil ikke tennrøret i prosjektilet bli utløst i det det passerer en menneskelig kropp.

Treffet av et så stort prosjektil i en menneskekropp vil ha fatale konsekvenser nesten uten unntak, siden energiutladning er enorm uansett hvordan kula er utformet. Den "vanlige" 7,62x51 ammunisjonen til AG-3 har en anslagsenergi på 300 meter på ca 2000-3000 fps mens tilsvarende tall for .50 er ca 15.000 fps på 1000 meter. Effekten av et slikt innslag vil kunne sammenlignes med en eksplsjon inne i kroppen, uansett om kula ekspanderer eller ei.

Den psykologiske effekten av å oppleve at mennesket ved siden av deg blir revet i filler av et prosjektil som kommer fra en skytter du ikke kan se, langt mindre nå, er det skrevet mange doktoravhandlinger på - men den fremmer ikke akkurat kampmoralen.

Vanskegraden som ligger i å treffe noen med noe som helst på slike avstander kan sammenlignes med å treffe en basketkurv med et eple på ca 100 meters hold - og i dette tilfellet faktisk i et kuleregn.

Det er dette vi faktisk bruker penger på Forsvaret for å oppnå. Vi utdanner kvinner og menn som skal kunne forsvare oss den dagen noen mener de har mer bruk for naturressursene våre her hjemme enn vi selv har. Og jeg er VELDIG glad for at jeg ikke befinner meg i feil ende av kikkertsiktet til en av skarpskytterne våre den dagen de trengs på norsk jord.

MøreJarl sa...

Åja .. litt referanser:

http://en.wikipedia.org/wiki/.50_BMG

Den norske MØR-rifla er en Barret M82A1N der N står for Norsk versjon:
http://en.wikipedia.org/wiki/M82_Barrett_rifle

Mike sa...

Bra info om ammunisjonen, MøreJarl. Kan bare tilføye en referanse til det du sier: http://en.wikipedia.org/wiki/Raufoss_Mk_211

Katrine og Kalle sa...

Kan ikke alle bare være venner...

:)

Kristian sa...

Våre ambisjoner som fredsnasjon og menneskevenner blir brått lagt på is når vi endelig finner ut hvor stilig det er å knerte disse gutta på mange hundre meters avstand.

Kjetil Kringlebotten sa...

"Jeg blir så oppgitt av mennesker. At de i det hele tatt måler avstanden de kan drepe et annet menneske fra er helt sykt."

Skulle dei heller la vere å måle slik at dei traff tilfeldig?

Ragnar sa...

Bjørn Are:

Jeg tro du akkurat har opplevd twinglys vrede. Å linke til nettaviser som bruker twingly kan være en mildt sagt spennende affære.

Bjørn Are sa...

Tåler nok den vreden Ragnar, men morsomt med over tusen treff (ikke minst siden alle var fra over 1638 meters hold).

Et par slike lenkinger om dagen, så er jeg på listen over toppbloggerne;-)

Ragnar sa...

Du og Voe på 14 år.

Bjørn Are sa...

Hm, har du noen sminketips?