torsdag 7. august 2008

Same ol'


At man trodde jorda var flat i middelalderen er noe alle vet. Hvilket bare beviser hvor lett vi lar oss lure.

Men selv om dette er og blir en myte som i hovedsak ble skapt av den amerikanske forfatteren Washington Irving i 1828, finner vi den fortsatt i dagens lærebøker.

Et eksempel er ungdomsskolens Tellus 8 slik det fremgår av læreplanen som er lagt ut her. Kommentaren til kapittel 1.7 forsterker det hele når veiledningen til læreboka kan opplyse lærere landet over om at
"Galileis astronomiske observasjoner viste at jorda ikke er flat. Dette var direkte i strid med kirkens lære, og prestene mente at Galileis tanker var en hån mot Gud. Han ble stilt for kirkens domstol (inkvisisjonen) og dømt for kjetteri. Heldigvis fikk han sone dommen i sitt eget hjem i Firenze."
Med andre ord er vi like langt som mitt allerede den gang utgamle hjertesukk på forskning.no.

Altså same ol'. I det hele tatt er det lite nytt under solen.

Galileo-saken er selvsagt alvorlig nok, men handler om andre sider enn om jorda var flat. I hovedsak gikk striden på om jorda gikk rundt sola eller motsatt.

Et poeng som burde vært framme i en slik lærebok var at kirken faktisk ga Galilei lov til å fremme dette som en teori, men ikke som noe som var bevist (hvilket Galilei heller aldri klarte å gjøre). Altså indirekte i tråd med et moderne vitenskapssyn med f.eks. Poppers vinkling om at teorier ikke kan bevises, kun falsifiseres. Uten at man skal gjøre datidens kirke for progressiv av den grunn.

Med andre ord blir stadig nye generasjoner undervist i inngrodde myter. Det er ikke noe direkte godt tegn at forfattere og forlagskonsulenter ikke ser slike opplagte feil. Heldigvis inneholder ressurssiden på nettet flere bra linker som dels utdyper og dels motvirker teksten i læreboka.

Det gir også noen snev av håp at populærvitenskapelige magasiner har begynt å besinne seg - selv om det virker som de nøler litt.

I motsetning til denne bloggens aldri hvilende lærebokpoliti.

7 kommentarer :

Anonym sa...

Det skal nevnes at den boka der ikke er i bruk lengre med den nye reformen etter det jeg har forstått. Jeg var (u)heldigvis en av dem som fikk min innsiktsfulle kunnskap fra den og andre bøker..

Sigrid sa...

Tellus 8, ja... Forferdelig bokserie, som jeg selv reagerte kraftig på i min tid.

Bjørn Are sa...

Læreplanen er datert 2006, så det er kanskje snakk om en nyutgave ift. den jeg har bilde av? Noe sier meg ihvterfall at man ikke trykker læreplaner til bøker som er gått ut;-)

Hm, tid for en tur innom Norli.

Ingar T. Hauge sa...

Selv på videregående var det flere ganger jeg irriterte meg grønn over direkte feil i historiebøkene våre. Om de feilene gjalt kirkerelaterte emner, er jeg derimot ikke sikker på.

Bjørn Are sa...

Jeg fikk ellers sjekket selve læreboka i går.

Det viser seg at Tellus lever i beste velgående, men med et annet omslag enn det jeg fant i farten.

Det viser seg imidlertid at selve læreboka ikke inneholder dette om Galilei og den flate jorda. Den er bare nevnt i fasiten/lærerveiledningen til oppgave 1.7.

Slik at alle som ikke har dette med i svaret, prompte får hussarrest.

Anonym sa...

Andre blogger har aldri lærende hvilebokpoliti.

Bjørn Are sa...

Det kan du jo gjøre noe med, Jørn?