onsdag 13. august 2008

Funksjonell skapelse

Selv om ikke alle lager BBC-serier om det, er det vel å overdrive å si at Første Mosebok har en spesiell god klang i alle kretser.

Derfor er det interessant når rimelig vaskeekte teologer forsøker å formidle (for ikke å si forstå) hva tekster handler om.

Chris Heard er av de bedre på feltet.
A couple of weeks ago, the biblicablogging world went through a little flurry of attention to Genesis 1—more specifically, to John Walton’s understanding of Genesis 1. Walton, a professor of Old Testament at Wheaton College, focuses his interpretation on the assignment of functions to various things rather than the creation of things.
Han er nok ikke helt overbevist om at Walton har hundre prosent rett, men det borger i det minste for en interessant samtale mellom forskere.

Temaet er altså om teksten (primært) handler om å skape fra ingenting, eller å tilordne funksjoner til eksisterende ting. Kort sagt f.eks. om poenget er å fortelle hvordan f.eks. mennesket ble til, eller hva som er menneskets funksjon.

Selv er jeg vel usikker på hvorfor ikke teksten kan gjøre begge deler, så lenge man med "hvordan" ikke nødvendigvis tenker biologisk sett.

Det er i det hele tatt lite ved tekstene som tyder på at Bibelens forfattere (eller hebreere generelt) hadde engasjement for biologiske perspektiver.

Ingen kommentarer :