fredag 10. oktober 2008

Memeverdig

Siden det er fredag, kan tas med dagens Susan Blackmore, som er intervjuet på forskning.no

Vi snakker altså om en dame som de seneste årene har forsvart Dawkins' tapte sak om memer med atskillige nebb og klør. I følge hennes egen hjemmeside praktiserer hun zen-buddhisme og er en forkjemper for legalisering av narkotika, noe som kanskje også kan forklare hårfargen.

Men det var altså dette med Gud og memer (den herlige hypotesen om at "alt i kulturene våre egentlig er små ideer eller biter av informasjon som blir kopiert og overført fra menneske til menneske") og slik.

Og dermed er vi ved et spørsmål hun og andre har tværet på i mangfoldige år: "Er Gud en farlig idé som sprer seg som virus i kulturene på kloden?". Det hele stammer fra en opprinnelig lettere fiks idé hos Richard Dawkins som "beskrev alt i kulturen som memer – ideer som utkonkurrerer andre ideer og blir kopiert og spredd".

Nå har det blitt pussig stille fra den kanten om dette de seneste årene, mens Blackmore altså memer ufortrødent videre. Som når hun skal analysere samfunnsutviklingen.
- Det er også gjort en undersøkelse som sammenligner tilstanden i mer og mindre religiøse land i Europa, og mer og mindre religiøse stater i USA, sier Blackmore.

- Resultatene antydet at de mer religiøse landene hadde flere selvmord, mord, tenåringsgraviditeter, ekteskapsbrudd og tilfeller av vold og seksuelt overførbare sykdommer.

- Så ja, jeg mener Gud er et farlig mem, konkluderer Blackmore
Skulle man bli ferdig med å klø seg i hodet (f.eks. over hva som er så farlig ved at et mem er "farlig" (altså et begrep som i seg selv er et mem), hvis alt (altså inkludert våre forestillinger om rett og galt, sant og usant, mål, mening og rasjonalitet) er memer), for ikke å si vri seg i stolen over så ufrivillig pinlige uttalelser, ser man heldigvis at memene som styrer henne faktisk viser noe som tilsvarer i hvertfall enkelte av memene som inngår i kritisk sans.
Men hun må likevel innrømme at denne slutningen er en smule overforenklet.
Det finnes også undersøkelser som tyder på at troende har bedre helse og at folk som ber blir fortere friske. Andre forsøk har antydet at religiøse ord kan gjøre mennesker mer altruistiske. Foreløpig vet vi for lite om hva som ligger bak slike effekter, mener forskeren."
At hun vedgår at vi vet for lite, er med andre ord ikke til hinder for at hun offentlig bruker dette i sine forlesninger som "forsker". Men det er vel ikke annet å vente av en som er full av memtanker at man anvender den enkle logikken at det negative i vestlige samfunn skyldes Gud, mens vi må lete etter forklaringer på det positive hos "religiøse" i noe annet enn religion.

Det er sjelden man ser en mer avslørende og selvødeleggende posisjon.

Nå forbauser det ikke lenger at noen lar sin memmani svekke rasjonaliteten. Men det overrasker nok fortsatt at ikke forskningsjournalister har oppfølgingsspørsmål til en som synes å hevde at alt er memer.

En posisjon som handler om at enhver minste lille memdel av alle tanker, begreper og abstraksjoner styres av lovmessigheter analogt til gener, fører til at vi verken har noen egentlige valg eller vurderingsevne, og at grunnen dermed svikter under alt som heter bevisste tanker og rasjonalitet. For ikke å si forskning.

Altså et tankevirus på linje med bruk av narkotika.

(Takk til Per Ove for tips).

6 kommentarer :

Anonym sa...

I kommentarfeltet på forskning.no er det ein som konkluderer med at Blackmore sjølv er eit meme.

ja sidan det er fredag og all ting.

Anonym sa...

Men det ser så langt ikkje ut til at Blackmore og memer blir ei feme.

Bjørn Are sa...

Det hadde nok vært en skikkelig bleme.

Bjørn Are sa...

Noe som vel bare understreker måten memer muterer og massivt ruller over etthvert forsøk på rasjonelle tanker, med ørsmå endringer som fatalistisk følger Det Naturlige Utvalg.

Omtrent som skattevesenets skjemevelde.

Anonym sa...

Tilstår å ikke vite noe særlig om mem-debatten, men:

Hva er verre med å si "alt er memer" enn å si "alt er atomer"? Eller strenger, eller informasjon, eller kraft, etc.

Kjør gjerne på med det tunge kruttet med en gang. La meg si at jeg skjønner poenget rundt "da er meme-teorien selv en meme" osv, men at det poenget rett og slett virker dårlig. Ok, sannhet, rasjonalitet, osv, kanskje er det "bare memer". Og problemet? Hva gjør at vitenskapen ikke kan kjøre videre med sine memer og meta-memer, utvikle nye osv?

Rasjonalitet, tenkning, vitenskap. Du ser ut til å si at disse krever transcendens. Kanskje en vanlig påstand, men skikkelig langt fra opplagt.

Bjørn Are sa...

Jonas:

Beklager at det tar tid å svare om dagen, men svært så travelt både på og utenom jobb - jeg rekker ihvertfall å svare noen...

Mitt poeng her er ikke at "Rasjonalitet, tenkning, vitenskap" nødvendigvis krever "transcendens", kun at de krever bevisste refleksjoner.

Dermed vil enhver teori som underminerer, eller helt fjerner, vår evne til bevisste refleksjoner, også underminere seg selv.

Hvis jeg ikke når fram til mine konklusjoner ut fra rasjonell tenking, refleksjoner og frie overveielser, men ut fra nærmest mekaniske lovmessigheter (slik memer beskrives å fungere i forskning.no-artikkelen), er det ingen grunn til å tro på konklusjonen av mine "tanker". De er da kun det jeg tenke, ikek det jeg bør tenke.

Skulle noen på samme måte si at "alt er atomer? Eller strenger, eller informasjon, eller kraft, etc." - og med det mene at jeg ikke er i stand til bevisste og rasjonelle tanker, gjelder det samme der. IMHO.

Det betyr ikke at ulike fomer for vitenskap ikke kan undersøke noe som helst hvordan våre tanker fungerer, eller om det f.eks. er ulike psykologiske eller kulturelle krefter og påvirkninger som kan følge visse "lover" (som jeg i slike tilfeller oppfatter mer som metaforer enn ellers).

Men hvis det hevdes at alt handler om dette, slik at ikke en tøddel av våre tanker er frie, bevisste og refleksjonsorienterte, er heller ikke en tøddel av våre tanker til å stole på.

De kan være rette, men vi kan ikke vite det (ikke engang om det er sannsynlig at det er slik), for vi lander bare på de konklusjoner vi må lande på, gitt systemets egenlovmessighet.

Vet ikke om det var nok krutt, men skuddet er ihvertfall fyrt av.