onsdag 1. oktober 2008

Mer månegalskap

At David Irving er blitt invitert til litteraturfestivalen i Lillehammer er ikke bare en hån mot Sigrid Undsets anti-nazistiske arbeid over flere tiår, men også mot det som måtte være av både gangsyn og tvisyn blant norske literater.

I det hele tatt er det så man ikke kan tro sine egne vidåpne øyne. Og verken uventet eller underlig at Odd-Bjørn Fure reagerer i Dagsavisen.

Den tvilsomme humanist treffer spikeren enda bedre på hodet i flere oppslag, ikke minst det så langt seneste.

Og selv om ytringsfrihet er viktig tar det nok likevel en stund før Knut Jørgen Røed Ødegaard inviterer Christopher Knight til Norsk Astronomisk Selskap.

Eller Richard Dawkins får forelese om gudsbevis ved Filosofisk institutt.

5 kommentarer :

Mad Mullah Hastur sa...

Pssst, feil lenke til Den Tvilsomme...

Men når vi er inne på temaet, så har altså Den Tvilsomme Humanist sagt seg villig til å halde foredrag om Kulturrevolusjonens store siger, og kapitalens fall.

Så det er visst ein tendens dette ;-)

Bjørn Are sa...

Mange takk, rettet.

Så får vi håpe at også andre kan ta inn over seg berettigede påpekninger av feil.

Mad Mullah Hastur sa...

Optimist ;-)

Bjørn Are sa...

Det er nok mer gangsynet jeg sliter med.

Arnfinn Pettersen sa...

Vel har jeg takket ja til å snakke om kulturrevolusjonens store seiere og kapitalas fall, men jeg nevnte noe om et klekkelig honorar, som må avklares først ...