søndag 25. mai 2008

Ingen hemmelighet


At det kan lønne seg å se lyst på livet, er ikke av de største hemmelighetene i universet. Men at livet ikke bare er lyst, og at det ikke kun er min skyld, bør heller ikke være veldig vanskelig å forstå.

Bestselgeren - også i Norge der bl.a. Mira Craig lovpriser boken - The Secret lokker oss imidlertid inn i en farlig fantasiverden. Hvis jeg får høre at alt ondt som skjer i livet mitt egentlig er min egen skyld, rett og slett fordi jeg har tenkt feil tanker, er vi ikke bare på ville, men livsfarlige veier.

Denne type amerikansk lykkefilosofi kjenner vi igjen fra mange hold. Selvhjelpsbøker har alltid hatt et takknemlig marked, like mye på 1700-tallet som i 2008.

Vi snakker rett og slett om et ganske så uutryddelig motefenomen. Det sprer seg jevnlig, særlig i ganske rike og vellykkede land, og ofte et stykke unna de mer akademiske kretser. Dermed finner vi nok dette mer i folkelige miljøer enn faglige, selv om man kan påberope seg støtte fra psykologihold og "verdenskjente" autoriteter.

Vi kjenner klare tendenser i alt fra såkalt trosforkynnelse (eller herlighetsteologi i motsetning til det som ofte kalles korsteologi) til New Age. En av klassikerne på feltet er Norman Vincent Peales The Power of Positive Thinking fra 1952.

Dermed er det mildt sagt forstemmende at Nettavisen ikke viser tegn på å ha forstått hva boken egentlig sier, eller hva slags type kritikk slike bøker og bevegelser har møtt i generasjoner. I stedet profilerer avisen et nettmøte førstkommende tirsdag og lar Birgit forkynne at hun "ble frisk med the Secret".

Den store hemmeligheten som boka omhandler skal gi deg millioner på kontoen, gjøre at du kan få drømmejobben og den lover i tillegg at du blir frisk av dødelige sykdommer(!).

For godt til å være sant, sier du?

Forfatteren ble, ifølge henne selv, ledet til 55 av de fremste lærerne rundt om i USA og fikk filmet deres budskap og laget filmen «The Secret». 24 av disse fungerer som medforfattere av boka med samme navn.

Boken er allerede oversatt til norsk og etter å ha vært i USA for å studere «The Secret» har i hvert fall Birgit blitt overbevist om at dette er noe nordmenn trenger. Hun opplevde også at hun ble frisk av en kronisk sykdom, takket være boka.

Homeopat Birgit Semundseth (39) hadde nemlig vært syk i seks år før hun «tenkte» seg frisk ved hjelp av «The Secret».

Selv om vi aner en viss distansert holdning og noen rituelle spørsmålstegn (for ikke å si et utropstegn i en parentes), nøyer man seg i praksis med å spørre om boken virkelig har noe for seg eller er mumbojumbo . Altså enten noe som fungerer, eller noe "ufarlig tull".

At dette verken fungerer i lengden eller er helt ufarlig, synes å være utenfor journalistens mentale kapasitet.

Det slår heller ikke Nettavisens ikke direkte kritiske skribent at dette også er utilslørt reklame for næringsvirksomhet som nærmer seg kvakksalveri.

I stedet får vi en frisk oppvisning i gratis markedsføring. Vi får høre hvem som er målgruppen og hvor nyttig, effektivt og avgjørende dette er. Man skal lete lenge etter mer opplagt tekstreklame når vi leser følgende:

- Hvem passer denne «filosofien» best for?

- For alle som har lyst til å skape positive forandringer og forbedringer i livene sine – uansett om de har et «godt» eller «dårlig» utgangspunkt! Den passer like godt for menn som for kvinner og det er tydelig at alder heller ikke spiller noen rolle.

Hvem er ikke i en eller annen alder, mann eller kvinne, eller har lyst på positive forandringer? Alltid flott å ha et produkt som har denne type gratis helgardering.

Og markedsføringen fortsetter.

- Hvorfor tror du dette er blitt så populært?

- De aller fleste menneskene vet med seg selv at de har et langt større potensial enn det de normalt bruker. Det virker som om vi nå er inne i en tid hvor mange har lyst til å finne ut av hva de faktisk kan få ut av livene sine.

- Essensen i «The Secret» er så effektiv (lær deg å ha fokus på det du ønsker å få til i stedet for det du ikke ønsker å få til) at svært mange opplever at de raskt får bedre resultater når de begynner å bruke tankene mer hensiktsmessig.

At det ikke ringer noen bjeller for Nettavisen, eller mange andre som har latt seg rive med av The Secret, kommer nok nettopp av at vi lever i en tid som ikke bruker tankene hensiktsmessig.

Nå er det ingen tvil om at det kan være noe å hente på å sette seg mål og arbeide positivt for å nå dem. Enhver som ønsker å gjenomføre Birken eller stå til eksamen er fullt klar over dette. Det skaper også bedre stemning å være hyggelig og blid.

Tenker du at også de i kassa på Rimi er skapt i Guds bilde, behandler du dem nok med mer varme og vennlighet enn om du ser på dem som noen som kun er ute etter pengene dine, eller ev. som mer eller mindre mislykkede individer. Det samme gjelder om du skulle møte en konserndirektør i et selskap med litt vel lettvinte og naive rutiner overfor underleverandører.

Men at vi kan skape noe positivt rundt oss, og dermed ev. få noe positivt igjen (selv om vi fort havner i en kynisk hestehandelsmentalitet om vi stadig venter å få noe tilbake), er noe annet enn å si at jeg med måten jeg tenker på, fullt ut er ansvarlig for hva som skjer med meg.

Og merk at dette i The Secret ikke bare gjelder i mine nære relasjoner. Det handler om intet mindre enn universet. Dermed hører vi stadig at det (altså universet!) ser forskjell på godt og vondt og kan påvirkes av mine tanker, enten vi snakker om trafikken, vinnernummere i Lotto eller storpolitikk.

Dette er med andre ord fullt på høyde med hva som ble hevdet av Naturlovspartiet som stilte til valg i Norge for noen år siden. På samme måte som verden angivelig påvirkes lovmessig hvis noen prosent bedriver transcendental meditasjon (altså tøv), kan jeg styre den objektive fysiske virkeligheten ved mine positive tanker (altså tilsvarende reinspikka tøv).

Den logiske konsekvensen av The Secret er ingen annen enn at offeret har skylden.

Enten man befinner seg innelåst i en kjeller i Østerrike i 24 år, drukner i Burma eller havner i konsentrasjonsleir, er det et resultat av at jeg har tiltrukket meg dette.

Den beste analysen på norsk av The Secret finnes i tidsskriftet Humanist (1/2008). Det er dessverre ikke lagt ut på nettet, men vi klarer å påvirke universet såpass at vi kan sitere artikkelforfatteren Lin Akerø. Hun skriver bl.a. at det ikke bare er det som sies som klart faller på sin egen urimelighet.

Det gjelder også

"alt det de ikke sier, men som er logiske slutninger basert på det de sier. Hvis man bruker logikken deres, eller mangelen på sådan, og filosofien deres, eller rettere sagt religionen deres, og ser på det i forhold til etikk, politikk, historie og sosiologi, ender man opp med noen holdninger og handlinger som er langt fra positive. De er etisk forkastelige, politisk farlige, helseskadelige, historisk usanne, vitenskapelig og logisk sett tøv".

Det er imidlertid ingen grunn til å vente at Nettavisen vil ta dette innover seg. For slike negative tanker skader ikke bare universet, men avisen.

4 kommentarer :

Anonym sa...

Jeg var innom bokhandelen på fredag, og da så jeg the secret stå på 2. plass over bestselgere. Har hørt en god del om boka, siden den har vært i USA en god stund nå, men visste ikke at den hadde blitt oversatt til norsk.

Jeg får vel kjøpe den, kan være interessant (og irriterende) lesing.

Kan nevne at Oprah er en hengiven tilghenger av the secret, til tross for at hun skal angivelig være baptist... Men altså, kan man være en muslimsk kristen, går det sikkert også ann å være nyreligiøs kristen.

Bjørn Are sa...

Oprah er et av de klareste eksemplene på en postmoderne eklektiker, hun rir de selvhjelps bølgene som kommer.

Hun har forøvrig nå hoppet over på Eckhart Tolle, som sikkert vil bli omtalt på Dekodet etterhvert.

Hennes webside slår betegnende nok inn på browseren med "Get health, beauty, recipes, money, decorations and relationships advice on Oprah.com".

Vi får sende henne til Burma, eller til underleverandører til norske selskaper i utlandet.

Anonym sa...

Ja, for i følge The Secret har hun vel skyld i det selv hvis hun blir sendt ut av brutale, pengesyke selskaper.

Problemet med Oprah er jo at hun kan sikkert med hånda på hjertet si at the secret har virket for henne. Hun har helt sikkert tenkt positivt, og se nå, hun er stinn av penger og makt. Det blir vanskeligere å forklare optimistene i slummen i Afrika...

Bjørn Are sa...

Det er i det hele tatt en superbeleilig tanke for alle som ønsker å fraskrive seg sitt eget ansvr for at andre har det verre enn en selv. Det er ingen grunn til - eller motivajon for - å lage bedre arbeidsavtaler, handelsordinger, styresett eller ivaretagelser av menneskerettigheter.

Folk får skylde på seg selv, om de ikke har det så bra som de ønsker.