onsdag 21. mai 2008

Bigotri og barneministre

Noen sitater gjør større inntrykk enn andre, selv når de kommer fra folk som stort sett uttrykker seg i setninger som bør siteres. Blant de mer opplagte slike er "Bigotry is an incapacity to conceive seriously the alternative to a proposition", selvsagt fra ikke ukjente GKC.

Det betyr ikke at det er drivende lett å finne daglige eksempler på dette. Men et leserbrev i Vårt Land 13. mai leverte det virkelig store beviset. Temaet var ikke fullstendig uventet den nye ekteskapsloven.

I et nettmøte på VG Nett svarte barne og likestillingsminister Anniken Huitfeldt på et spørsmål om hva som er de vanligste argumentene mot en ekteskapslov som gir homofile og lesbiske like rettigheter som heterofile:

Jeg kan ikke skjønne hvilke motforestillinger mennesker kan ha som har noen tyngde eller logikk?

Selv for en som aldri har vært noe politisk dyr, ble dette for drøyt. At et regjeringsmedlem i en politisk sak ikke engang kan skjønne at noen form for motforestillinger kan ha noen tyngde eller logikk, gjorde det vanskelig ikke å se seg om etter nærmeste barrikade å stille seg på. For ikke å si dra noen sarkastiske koblinger til hennes forgjenger i stillingen.

Rett før jeg skulle blogge saken, gjorde jeg imidlertid en litt uvanlig feil. Jeg rett og slett sjekket med vg.no for å se sitatet i all dets heslige sammenheng. Noe som ga en aldri så liten aha-opplevelse. Sitatet var dessverre komplett misforstått.

Her er det i sin sammenheng (usensurert for trykkfeil):

Mulig jeg er naiv..
Innsendt av: Lene, 14/03 - 2008 kl. 11:12

Jeg er som mange andre for forslaget om ny ekteskapslov som gir homofile og lesbiske like rettigheter som hetrolfile.
men jeg luer på hva som er de vanligste argumentene MOT en slik lov? Jeg kan ikke skjønne hvilke motforestillinger mennesker kan ha som har noen tyngde eller logikk? Jeg er naviv?"


Vi må ha respekt for at folk har ulike syn. Fram til
1972 var homofili forbudt, og det tar tid å endre
holdninger. Men disse holdningene endrer seg, heldigvis.

Hilsen Anniken Huitfeldt

I realiteten var det altså innsenderen som kom med de bevingede ordene. Og Huitfeldt svarte som kan forventes av en dreven politiker.

Nå betyr ikke det at jeg er den som stiller meg først i køen for å støtte den nye loven (men i motsetning til f.eks. Kr.F støttet jeg partnerskapsloven). Som Huitfeldt vet finnes det faktisk motforestilinger med noen tyngde og logikk, selv om de ikke direkte heies fram av media, eller møter stor sympati hos politikerne, i den grad de da har lest slik stoff.

Som Huitfeldt svarer på samme nettmøte på et spørsmål om det ikke er mulig å forske mere på virkningene dette får for samfunnet vårt. Det er mye følelser og tanker på denne saken rundt blandt folk i Norge i dag. Hvorfor slik hastverk??:

Dette er ikke hastverk. Det er fire år siden forslaget ble fremmet i Stortinget, og saken har hatt en høringsrunde som er vanlig i slike saker. Noen mener vi har vært for raske, andre mener dette kommer alt for sent. Det handler vel mer om hva vi mener, enn om prosessen har vært god nok.

Altså det vanlige goddagmann-økseskaft-svaret som kjennetegner en dyktig politiker.

Om ikke annet bekrefter nettmøtet som ventet at vi ikke har fått noen ny skandaleminister. Selv når hun fronter noe der saksbehandlingen i og for seg kan ha elementer av skandalepotensiale (si ordet fort ti ganger), klarer hun å dempe ballen med suveren eleganse og den største selvfølgelighet.

En klar kandidat til å erstatte Demidov mot Uruguay, Hareide!

Ingen kommentarer :