tirsdag 27. mai 2008

Stoltenbergs uvitenhet

Siden vi har gjort det til en tradisjon å forsvare middelalderen et par ganger i uka, er det ikke annet å gjøre enn å dele mer av Benedictows forsøk på voksenopplæring, denne gang overfor uvitende folk som Jens Stoltenberg.

Som altså som så mange politikere bedriver en historiefremstilling som på viktige områder er villedende.

Dermed kunne han for noen år siden omtale "mørke, middelalderske, autoritære og kvinnefiendtlige krefter som blant annet forsvarer såkalte æresvoldtekter av kvinner" og appellere til nordmenn og innvandrere i Norge om å "gå sammen om å bekjempe de middelalderske kreftene".

Selv om Stoltenbergs intensjon utvilsomt var svært så prisverdig, fikk retorikken behørig strykkarakter i denne kronikken. Og i dette radioprogrammet.

Forøvrig minner vi om at det rette uttrykket er helt antikk.

Det er i det hele tatt på tide at politikerne slutter å spre holdninger fra den mørkeste antikken.

Ingen kommentarer :