torsdag 15. mai 2008

Kirkelig fengsel

Etter igjen å ha gnidd meg i øynene, denne gangen over overskriften 12-åring i kirkelig fengsel , med fantasier om mørke kjellere og grimme erkebiskoper som rasler med nøkler og tommeskruer, viste det seg at dette handlet om kirkeasyl.

Altså det motsatte av fengsel - kirken som et fristed for en forfulgt.

Uten å ta kirkeasylsaken som sådan opp til debatt (eller det faktum at en 12-åring har måttet gå i dekning (eller hva man skal kalle det) på den måten), kan man vel tenke seg overskrifter mer i samsvar med stoffet.

Men siden det ofte klinger bedre, passer med sedvane og gir flere klikk med negative oppslag knyttet til ordet "kirke", var det vel ikke annet å vente.

Ingen kommentarer :