torsdag 24. april 2008

Førrevolusjonerende tanker

Diskusjonen om sammenhengen mellom ideologier og samfunnsutvikling er verken ny eller spesielt avsluttet.

Dermed kan vi møte på den ene siden de som hevder at kommunismen er en ateistisk bevegelse slik at alt hva den har medført av bekjempelse av religion, rasjonalitet og menneskeverd, er en logisk og tildels nødvendig konsekvens av et ateistisk perspektiv. Og på den andre siden de (sikkert også som reaksjon på den første) som mener at kommunismen egentlig er et ektefødt barn av kristen tro. Stalin gikk til og med på en kristen skole i sin ungdom.

Uten at jeg derved vil si noe patroniserende eller i hvertfall uforpliktende om at sannheten ligger midt i mellom (selv om det er mer fristende enn å si at begge deler er hundre prosent feil), kan jeg henvise til en av de bloggene som faktisk forsøker å skrive litt langt og grundig om slike ting.

Nå sist om Ateisme, materialisme og førrevolusjonær russisk radikalisme.

Beastrabban er forøvrig akkurat hva vi trenger i vår stundeløse, overfladiske og postmoderne (eller senmoderne, eller hva som er seneste eller mest moderne betegnelse) tid. En ikke lite belest, polemisk og utførlig blogg fra et rimelig klassisk kristent ståsted, skrevet av en lettere ivrig engelsk student i 20-årene (vil jeg tro).

Så hvis du er ute etter noen som ikke direkte bedriver nøytrale, uforpliktende eller politisk korrekte (dette stadig mer politisk korrekte ordet) analyser, er dette stedet for deg.

Ellers er du advart.

Ingen kommentarer :