tirsdag 15. april 2008

Debatten Dawkins glemte

En interessant kommentar av den jødiske rabbineren Shmuley Boteach, antyder nok at Richard Dawkins hukommelse av og til blir litt vel selektiv.

Og at Hitchens ikke er den som gir seg så lett.

Så er spørsmålet hvor lang tid de bruker på å rette opp dette.

4 kommentarer :

Skink_123 sa...

Det er fint av ham å påpeke feil og mangler, og det skulle bare mangle at det blir tatt affære i slike tilfeller, men jeg synes det er leit at Boteach selv avslutter sitt eget innlegg så uærlig - ved å hoppe fra Dawkins' angivelig falske uttalelse til anklager om "hat mot religion" og "avsky mot troende", og påstander om at ateister "erstatter religion med sin egen ukritiske og uvitenskapelige religion". Noe slikt går vel ikke akkurat frem fra det foregående, og det gagner nok heller ikke rabbineren å spasere så boldt inn i glasshuset.

Fikk dette som svar fra en god kamerat av meg da jeg viste han linken :)

Bjørn Are sa...

Den gode kameraten din har muligens et poeng ut fra akkurat denne episoden, hvis den hadde vært alt man skulle holde seg til.

Men Boteach har nok lest og opplevd mer enn nok av Dawkins og andre av disse "nye" ateistene til å trekke en slik konklusjon.

At f.eks. Hitchens har en "irrational hatred of religion" er ikke helt enkelt å la være å konkludere med når han skriver en bok og holder foredrag om at "religion poisons everything", og baserer litt vel mye av dette på feil og misforståelser han veldig enkelt kunne unngått. Det samme gjelder Dawkins, slik både jeg og andre har vist i bøker og bokanmeldelser (og da også fra mer objektive ateister).

Det er ellers ikke ateister i alminnelighet han her nevner som har "replaced religion with an uncritical and unscientific ideology", men de spesifikke som har gjort det.

Mangelen på vitenskapelighet fremgår ikke minst av en overtydelig mangel på objektivitet som nettopp har ført til så mange "factual errors".

Ellers har Hitchens en fortid fra marxismen,og man trenger nok ikke slite seg ut for å argumentere for at dette fungert som et ateistisk orientert religionssubstitutt.

Per CJ sa...

På den annen side er vel hukommelse per definisjon selektiv. Selv gjorde jeg ihvertfall det eksperimentet å tenke tilbake og se om jeg kunne huske hva jeg gjorde nettopp 23. oktober 1996. Det er jo tross alt 11 1/2 år siden.

Bjørn Are sa...

Selvsagt...

Men spørsmålet var vel ikke så mye hva han hadde gjort akkurat denne kvelden, som hans påstand at han aldri hadde debattert Boatech offentlig noen kveld.

Selv husker jeg ihvertfall ganske godt hvem jeg har debattert større temaer med (ser da bort fra paneldebatter på ymse kongresser), men det kan kanskje være noe formildende at jeg garantert har deltatt i langt færre debatter av den typen.