mandag 21. april 2008

Hitler, Mao og Lenin fikk ideen fra Jesus

Dagbladet kan fortelle at ikke helt ukjente Doug Coe har kommet fram til dette.

Coe ser til og med klare sammenhenger mellom det å ha en plan og å kunne utføre den, i sin beskrivelse av Hitler, Goebbels og Himmler.
Disse ubetydelighetene fra ingensteds, fanger rett fra gata, med følelsesmessige problemer ... de forpliktet seg til samhold og enighet og døde sammen. To år før de gikk inn i Polen, laget de en nøyaktig plan, satte den ned på papiret, for hvordan de skulle utrydde hele den polske befolkningen og ødelegge hvert eneste hus og bygning i Warszawa, deretter resten av Polen, helt ned til den minste detalj! De drepte faktisk seks og en halv millioner polakker, disse tre menn, av sin beslutning alene.
Nå snakker vi ikke om et medlem av Arisk Front, men om en amerikansk lobbyist med litt vel klamme kontakter med enkelte norske Krf-politikere. En kar som ikke nøler mange tiendelene med å trekke de helt store linjer:
Hvis noen kommer til meg og ikke hater sin far, mor, bror, søster og sitt eget liv, da kan ikke han være min disippel. Når unge menn kuttet hodene av sine egne fedre og mødre, gjorde de det for saken. Det tok de rett ut av Det nye testamentet, fra Jesus.
Lenins idé om kjernegrupper, cellestrukturen, tok han ifølge Coe rett fra Bibelen. Coe refererer til en samtale med en russisk politiker der han sa: «Jeg ble rørt da jeg så hvordan en så liten gruppe kunne ta over dette landet - utrolig!»
Nå er det vel ikke noe helt nytt å drive logiske kortslutninger med løsrevne sitater fra Bibelen. Ikke minst av det som man på fint kan kalle for hyperboler, eller på godt norsk overdrivelser. Altså en kjent retorisk stil, ikke minst fra mer dannet selvskap slik retorikkprofessor Georg Johannesen kan fortelle midt i intervjuet her.
For å si det kort, er hyperboler sjelden ment bokstavelige. De er en måte å få andre til å tenke på, til å reagere og reflektere. Av sammenhengen forstår vi at dette handler om å sette Jesus enda høyere enn sine nærmeste og sin egen egoisme. Ikke om å avvise sine nærmeste.

Det er i det hele tatt lite som tyder på at noen av hans første etterfølgere tolket Jesus verst mulig. Dermed heter det i Johannes første brev (3,15-16) at "Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken".

Jesus brukte vel også en og annen hyperbol når han snakket om hvem de som ble sint på sin bror skulle være skyldige for.

Uansett hyperboler eller ei, betyr ikke alltid likheter at noe er likt. Selv om både Jesus og Hitler la vekt på at det skulle være nok mat og drikke i selskaper, trenger det ikke å bety at de er enige på alle punkter. Det er ikke vanskelig å finne likhetspunkter mellom NS og Arbeiderpartiets standpunkter, uten dermed å si at de er like eller at det ene er skyld i det andre.

Det er garantert også mulig å se at disse sitatene fra Coe er litt vel løsrevne. Hans mål er utvilsomt å vise hvordan dedikerte personer kan forvandle samfunn, på godt og vondt. Men vi trenger ikke dermed automatisk å tolke hans uttalelser til å være direkte støtte av Hitler, Mao og massedrap. Dette handler om prinsipiell metode - som cellegrupper og "dedikerthet" - ikke om noe ønske om å invadere Polen.

Coes ønske er (legger her som man ser godviljen svært til, forøvrig en holdning som Hitler ikke fikk med seg fra Jesus) nok mer å vise at det er mulig å forandre et samfunn, enn at tilhengere av Jesus bør ta livet av sine foreldre.

Men at hans uttalelser så lett kan misbrukes så mye (og det muligens kan finnes andre som er enda verre), antyder nok uten videre at vi her har å gjøre med en uten det skarpeste gangsynet.

Naive som vi er, tror vi heldigvis at de norske politikerne han møtte spadde på med noen lass mer av slik. Det er også mulig han ikke ordla seg like radikalt og rotløst i alle sammenhenger.

Uansett grunn har vel Kjell Magne Bondevik i ettertid ikke direkte fremstått i absolutt alle sammenhenger som den helt største tilhenger av voldelige løsninger.

Ingen kommentarer :