torsdag 1. august 2013

Støtter forskning.no kreasjonisme?

Overskrifter er viktige for å få lesere og oppmerksomhet, uten at noen trenger røpe denne hemmeligheten for VG eller Dagbladet.

Dermed ble jeg nysgjerrig over overskriften på en blogg i forskning.no i går om Har Jesus virkelig levd?

Siden det var skrevet av en stipendiat ved MF, Hilde Brekke Møller, kunne dette være en flott anledning til faglige innspill om hvordan forskere nærmer seg slike problemstillinger.

Hun kunne spurt om hva som er grunnen til at knapt en håndfull med relevant fagbakgrunn tviler på eller avviser at Jesus har eksistert. Hun kunne vist typiske premisser sonm ligger til grunn eller hvilke faglige grøfter som ligger i dette, som at det krever en hyperskepsis som fører til store utfordringer om de anvendes på andre historiske personer.

Hun kunne sammenlignet med andre fagfelt og vist at historiefaget er mer enn synsing. Hun kunne vurdert grunner til at de som fremmer denne type teorier er stort sett alltid er konspirasjonstenkere og/eller ateistiske aktivister.

Og en masse annet. Det mangler ikke temaer å ta tak i når man skal skrive om de som mener Jesus ikke har eksistert.

I stedet, kom altså en presentasjon av dette som en høyst mulig teori som seriøse forskere nå har begynt å fremme.
Da jeg studerte teologi, for 10-15 år siden, lærte vi at alle seriøse forskere er enige om at Jesus har levd. Sånn er det ikke lenger.
Det stemmer sikkert, selv om det er underlig hvis man på MF ikke har tatt opp en tradisjon som kan føres tilbake til 1700-tallet og kobles til mye lærerik idéhistorie innen protestbevegelser tilknyttet ulike typer fritenkeri og nyreligiøsitet. Jeg har da også nevnt dette for ansvarlige på MF og håper det har skjedd en endring de seneste årene, siden feltet er i vekst i kjølvannet av nyateisme og New Age.

Hvem er det så Møller trekker fram?
De fleste forskere mener at det har levd en person ved navn Jesus fra Nasaret, og at denne personen på en eller annen måte har å gjøre med religionen som i dag kalles kristendom. Men det finnes noen unntak.

Robert Price er det mest interessante unntaket. Han har en doktorgrad i Det nye testamentet, og han argumenterer godt. Price mener at fortellingene om Jesus startet som jødiske myter. Dette kan man se klare spor av i evangeliene, mener Price, der mange av Jesusfortellingene er formulert etter mønster fra gamle jødiske fortellinger. For eksempel helbreder Jesus slik som Elia og gir lover som Moses. Etter hvert ble disse mytene forstått som om de omhandlet en historisk person; Jesus fra Nasaret.
At Det nye testamentet og Jesusfortellingene er påvirket av Det gamle testamentet er ikke akkurat noen ny observasjon. Den har vært en gjennomgående forståelse i hele kirkens historie. At mange personer i GT har vært det som kalles for typologiske modeller for Jesus er helt alminnelig forkynnelse og altså slett ikke kontroversielt. Det gjøres til og med et stort nummer av det i evangeliene.

Men så er det altså tolkningen av dette. Det er ikke tilfeldig at knapt andre enn Price tar dette som et tegn på at Jesus ikke har eksistert. For forskere flest er det ikke underlig at kristne som mente at Jesus var Messias og hadde ønsket å innstifte en ny pakt mellom Gud og mennesker, oppfattet ham som både Elias og Moses og David.

Enten nå Jesus var Messias eller ikke, var det ikke underlig om han selv symbolsk gjorde og sa ting som skapte forståelsen av at han var dette.

Men la nå det ligge, siden jeg er på reisefot og ikke rekker å skrive så mye om dette.

Det er imidlertid interessant at Møller ikke nevner at Price for tiden omfavner ikkefaglige konspirasjonstenkere som D.M. Murdoch (Acharya S.) og låner sitt navn til bokprosjekter knyttet til denne type aktivister.

I stedet skal vi ta et steg til siden. For hva er det som egentlig skjer her, sånn faglig sett?

La oss ta et enkelt bilde.Hva om artikkelen i stedet hadde hatt overskriften Er jorden skapt på seks dager? Med følgende tekst:
De fleste forskere mener at jorden er milliarder av år gammel og at alle arter er blitt til ved evolusjon. Men det finnes noen unntak.

Terry Mortenson er er det mest interessante unntaket. Han har en doktorgrad i geologihistorie, og han argumenterer godt. Mortenson mener at fortellingene om evolusjon startet som hellenistiske myter og skyldes syndfloden. Dette kan man se klare spor av i geologien, mener Mortenson, der mange av de sedimentære jordlag er dannet  av en stor oversvømmelse for få tusen år siden. For eksempel er det trær som har vokst tvers i gjennom berglag som angivelig skal være fra perioder skilt av millioner av år. Etter hvert ble disse lagene fra syndfloden forstått som om de omhandlet lange geologiske perioder og brukes i dag som støtte for evolusjon.
Vi får dermed tro og håpe at Møller vil bruke de nærmeste dagene på å imøtegå Price. Jeg kan vanskelig forstå annet enn at hun har en kløktig plan for å få fram seriøse poenger.

13 kommentarer :

Hilde Brekke Møller sa...

Takk for gode innspill. Det er en ære at du tar opp det lille innlegget mitt.

Jeg vil bare tydeliggjøre at vi på MF (også da jeg studerte) selvsagt kjenner til forskningshistorien på Jesus-feltet. Poenget mitt var at man for 10-15 år siden ikke så på "Jesu ikke-eksistens" som noe man trengte å ta seriøst. Jeg tror (antagelig i likhet med deg) at dette er noe man absolutt bør gå inn i. Også på MF.

Hallvard N. Jørgensen sa...

Hei, Bjørn-Are og Hilde. Hilde; kva andre konkrete forskarar støttar du deg til, som vil meine at "Jesu ikkje-eksistens" er eit plausibelt fagleg alternativ?

Bjørn Are sa...

Hilde, antar du imøtegår Price i løpet av dagen, så ingen tror du fremmer analogier til kreasjonisme? Du har en faglig plan her, ikke sant?

Kaptajn Congoboy sa...

Såvidt meg forstått er hovedgrunnen til at "Jesusmytisisme" igjen får oppmerksomhet igjen at en gruppe ukritiske religionskritikere veldig veldig veldig gjerne vil at det skal være slik og driver aktiv feilinformasjon. Kreasjonisme er vel en dårlig sammenlikning. Klimaskeptikere er nok bedre: en liten gruppe som får støtte ikke fordi de er faglig sterke, men fordi konsensuset passer en utenforstående gruppe dårlig.

Bjørn Are sa...

Finnes sikkert flere mulige analogier her, ja. Poenget er uansett den fundamentale asymmetrien mellom normalforskningen og maverickene.

Det er mulig å finne noen enstøinger med spesielle syn på alle fagfelt, men det kan da ikke være noe poeng i å fremme dem uten motforestillinger på en forskningsblogg. Spesielt ikke når de allierer seg med konspirasjonsteoretikere.

Hilde Brekke Møller sa...

Jeg har ikke noen smart plan, nei, men det er klart at det vil bli en veldig kjedelig Jesusblogg hvis jeg ikke får liv i den historiske Jesus ganske snart.

Beklager at jeg ikke ble provosert av kreasjonist- og klimaskeptikeranklagene...

Hilde Brekke Møller sa...

Hallvard: Det er ikke så mange av disse forskerne, jeg tror The Jesus Project / center for inquiry klarte å samle de fleste. Du kan google det, og se en kort gjennomgang hos James Crossley i boka Jesus in the age of neoliberalism.

Bjørn Are sa...

Det høres veldig bra ut om du får liv i den historiske Jeus, Hilde. Min innfallsvinkel her skyldes ganske mange diskusjoner med new agere og nyateister og slike der nettopp marginale folk som Price brukes som sannhetsvitne for at det er solid faglig gehør for at Jesus ikke har eksistert.

Siden det vel aldri har skjedd at seriøse fagmiljøer involverer seg for å støtte dem av oss som forsøker å si noe seriøst i disse rundene som altså har foregått i årevis, var det svært overraskende at da det først dukket opp noe fra den kanten, var det altså som støtte til konspirasjonsgjengen.

Men ut fra det du sier nå, forstår jeg at du ikke har vært kjent med disse grupperingene og debattene, og at de altså som jeg mistenkte ikke er del av noe pensum på MF.

Håper at du fremover likevel kan bidra til å motvirke den type tenkning og at du kan bli oppmerksom på presentasjoner på nettet av Jesus som myte og amatørdebattene som foregår om dette i nettforaene.

Kaptajn Congoboy sa...

På den annen side hadde det jo vært enormt morsomt om man ved å allment akseptere Price/Doherty et. als. krav om positiv bevisbyrde "motbeviste" Jesus' eksistens. Det ville jo faktisk sørge for at størstedelen av de navngitte personene vi fram til 6-700 (eller kanskje så sent som 1100) - tallet også måtte få deres eksistens slettet fra pensum. Farvel til antikken som historiefag, kun klassisk arkeologi tilbake, men med lite å henge funnene på :-)

Anonym sa...

@Hilde Brekke Møller
Du behøver ikke bli skremt av at BAD gjør seg religiøst høy og mørk. Han viser gjerne til mindre seriøse kritikere, men så vidt jeg kan se( i hvert fall hvis hans egen søkemotor fungerer) har han sett bort fra mer substansielle arbeider. Du vil finne en nyttig innfallsport her: http://stephenlaw.blogspot.no/search/label/Jesus%20-%20historical%20evidence.
(Jada, dette er er -i likhet med "Dekodet" også en blogg, men Stephen Law er fagfilosof, og diskuterer ofte sine og andres fagfellevurderte artikler (i relevante tidsskrifter).

Cassanders
Half the lies they tell about me are true
(S.Gorn)

Bjørn Are sa...

Jeg har lest mye Stephen Law i noen år...

Det er interessant å se hvordan enda en ivrig ateist, som nesten alltid utenfor historiefaget, må forkaste vanlige historiske kriterier for å lande på at det ikke er sikkert at Jesus har eksistert.

Det er likevel grunn til å merke seg at han er seriøs nok til ikke å avvise at Jesus har eksistert, han hevder altså kun at det ikke er hevet over enhver tvil. Hvilket forøvrig gjelder det meste i alle fag og altså ikke er det mest interessante spørsmålet.

Bjørn Are sa...

Ellers, Kaptein, er denne hyperskepsisen slik som du er inne på at den ender med å avvise svært mye av historien.

Dermed var det ikke uventet at noen i Fri Tanke-forumet for en tid tilbake ga sin støtte til konspirasjonsteorien om at ikke bare Jesus, men all kirkehistorie før 300-tallet er en forfalskning.

Et godt tegn for gangsynet i Fri Tanke at ingen fulgte opp innlegget hans, dog.

Bjørn Are sa...

Vi kan uansett konkludere med at blogginnlegget på forskning.no understreker at det ikke er noen kirkelig eller faglig konspirasjon for å lure oss til å tro at Jesus har eksistert. Hadde det vært det, ville man nettopp prøvd å skjule eksistensen av Price:)