tirsdag 13. august 2013

Ikke intelligent å tro at religiøs tro skyldes lavere intelligens

I noen grupper sparker man nok inn ganske så åpne dører når Nettavisen slår opp at Religiøse er dummere enn ikke-troende siden altså "Ny forskning tyder på at det er en klar sammenheng mellom religiøsitet og intelligens".

Nå er dette en påstand som dukker opp ganske jevnlig og jeg kommenterte den i noen aviser i 2008. Kort sagt er det vel slik, som det også indirekte fremgår om man leser lenger enn overskrift og ingress i Nettavisen, at dette ikke stemmer eller at det ihvertfall ikke er noen nødvendig årsakssammenheng.

Den klare konklusjonen er i stedet at det kan være mange grunner til slike resultater og at det mest intelligente ikke er å tenke at religiøs tro er forårsaket av lavere intelligens.

I den grad det stemmer at religiøse (hva nå det er) har lavere intelligens (hva nå det er) enn "ikke-religiøse" (hva nå det er) nevnes noen mulige grunner i artikkelen.

For det første at intelligente tenker mer selv (eller annerledes) og i mindre grad aksepterer religiøse dogmer og sosial påvirkning.

For det andre at smarte ikke aksepterer teorier som ikke har gjennomgått empiriske tester eller som de oppfatter som ulogiske. Noe som forøvrig sjelden blir fulgt opp med spørsmål om deres kunnskapssyn (er det f.eks. smart å tenke at naturvitenskap kan si noe endelig om fenomener utenfor naturen) eller logiske vurderinger (er de smarte nok til å gjengi f.eks. ett eneste seriøst gudsargument rett?).

For det tredje at intelligens kan være et substitutt for det religion kan tilby ved at det kan øke egen mestring, trygghet og selvbeherskelse.
  
Min erfaring fra kristne sammenhenger er at det også kan skyldes forhold som at
  1. Kristen forkynnelse i mange år har appellert mest til hjertet, til følelser og opplevelser.
  2. Kristen praksis ofte har appellert mer til svake og forsømte grupper enn sterke og vellykkede (fra Frelsesarmeen til misjonærer og karismatikere).
  3. Mytene om Kirkens kamp mot naturvitenskap og kunnskap har pussig nok ikke økt dens appell hos intelligente - det har  heller ikke de reelle tilfellene av kristnes motstand mot naturvitenskapelige konklusjoner.
  4. Det å bytte standpunkt krever selvstendighet og dermed muligens intelligens og mange som er blitt ateister kommer fra et kristent miljø
Så er det sikkert flere grunner, men jeg mener å ha sett en interessant endring på 1) og at 3) begynner å dempes, så får vi se om dette kan ha en effekt om femti år.

Dette er mulige forklaringer hvis det faktisk er slik at religiøs tro er korrelert med lavere intelligens, noe som altså godt mulig ikke er tilfelle slik statistikeren William Briggs argumenterer godt for.  

Siden han åpner noe polemisk håper jeg mange vil gå hans statistiske påstander nøye etter i sømmene.
A lovely, but not at all unexpected conceit, held firmly by a certain sort of atheist, is that he has based his non-belief on his superior intelligence. He quotes, “A fool says in his heart there is a God.” He reads only those sources which confirm and conform to his view and eschews those which do not. And he isn’t shy about telling you how dumb it is not to believe as he does.
But consider: nearly all the greatest, best, highest, most beautiful minds that ever existed were theists. Aristotle anybody? Newton? Bach? Confucius? Meiji? The list is endless. Why, even Barack Obama is one. Of course, most people were and still are theists of one sort or another. It is only in the Twentieth and Twenty-First Centuries where atheism picked up steam. Why?
Et av Briggs hovedpoenger er at man må ta hensyn til historien, til når og hvor undersøkelsene er gjort.
If one is to study the association between intelligence and religious belief it is clear that one must account for history. The year 1928 is not the same as 1978 particularly in countries like Vietnam, where in 1928 many theists lived, but where in 1978 they have mostly disappeared. This is if we define theist as one who publicly checks “Believer” on a survey, a survey the government would soon learn about. A government which would in 1978 not take it kindly to discover it had a believer in its midst.
Siden man i liten grad gjør dette blir undersøkelsen vanskelig å forholde seg til, om ikke umulig.
Accepting the data as is, a tremendous mistake, we learn that for IQs around 100, percent atheism runs from near 0% to over 80%. Meaning, of course, IQ has little to say about percent atheism when IQs are around 100, which is defined as the mean. The USA, incidentally, has IQ 98.5 and percent atheism 10.5%.
Pussig nok er landene med lavest IQ og færrest ateister stort sett svært fattige og med data fra en generasjon eller to siden.
The bottom IQs, and also lowest percent atheists, belong to Cameroon, Central African Rep, Congo, Ethiopia, Mozambique, Sierra Leone, Gambia, Senegal, Zimbabwe, Guinea, Haiti, Liberia. You get the idea; many from the 1960s and 1970s, some earlier. Fair to compare Africa to modern Europe?
Det er kort sagt sjelden å se undersøkelser med større sprik, enten vi snakker om metoder, definisjoner, representativitet, kjønn eller alder.  
Zuckerman cobbled together over sixty studies. Their Table 1 shows that the mechanism to measure IQ was different in different locations. The proportion of males varied from unknown, to low, to 100%. The measures of religiosity differed at different locations. Religions were also hugely different (is it the same to believe in animism as Protestant Christianity?). The samples, particularly in developed countries, were college kids, but elsewhere more non-college and precollege people were used. The lowest sample size was 22, but most were a hundred or so, with one topping out at over 14 thousand. And we already mentioned the widely disparate years the samples were taken.
Det krever altså en ... spesiell form for intelligens å trekke store konklusjoner.
Data of every flavor was observed, data that should not be mixed without an idea of how to combine the uncertainty inherent in each study and in how, say, kinds of IQ measurements maps to other kinds of IQ measurements. In other words, data which should not be mixed, because nobody has any idea how to make these corrections.
Koblingen av undersøkelsene må kort sagt være gjort av religiøse.

3 kommentarer :

Anonym sa...

Veldig bra. Temaet har et eller kanskje to understatement som ikke blir uttalt:

1. "Siden ateister er mer intelligente enn kristne, har de dypere forståelse for naturen og dermed bedre grunnlag for å bedømme om Gud kan finnes eller ei. Det vil si at det er mest sannsynlig at ateister har rett."

Og kanskje slik også:
2. "et hån mot krisne og kristen tro."

AbNull sa...

Du har kanskje sett denne replikken?

-Skyldes ateisme mental sykdom?

http://blogs.telegraph.co.uk/news/seanthomas/100231060/are-atheists-mentally-ill/

Bjørn Are sa...

Måtte bare komme...

Dette med intelligens er såpass ladet måleenhet, at det er lett å la seg dra etter nesen og tenke at høy intelligens betyr at man velger løsninger som gir et godt liv.