tirsdag 13. august 2013

Krøll med Krauss og Craig

Det er ikke bare på Verdidebatt spørsmålet om Guds eksistens diskuteres i forbindelse med lansering av en bok om omtalte tema, det skjer også på motsatt side av kloden.

Nærmere bestemt handler dette om de to brave krigere Krauss (ateist og kosmolog i det ene hjørnet) og Craig (teist og analytisk filosof i det andre), med tre debatter i Australia.

Siden kveldens debatt er om hvordan det kan ha seg at det finnes noe som helst (eller altså Why is there something rather than nothing?) har kosmologen Luke Barnes skrevet en fabelaktig forhåndspresentasjon for den australske ABC News, inkludert noen ønsker om debatten.


Tittelen er A universe from nothing? What you should know before you hear the Krauss-Craig debate som ikke bare gir en ypperlig introduksjon, men også samsvarer så sterkt med Eksisterer Gud? som ble lansert i går, at man skulle tro han hadde lest den.

Mens man kanskje skulle tro at en kosmolog ville forsvare en annen kosmolog, er det motsatte tilfellet her. Barnes legger lite i mellom når han viser hvor mye Krauss har misforstått av argumenter, begreper og hvilke fagfelt dette handler om (slik jeg har tatt opp på dekodet tidligere, som her og her).

Hva er det så Barnes sier?

For det første at vitenskapen ikke har gitt Gud sparken.
There is a temptation among the opponents of God to defend the following argument: "Science, science, science, science, science, science. Therefore the universe is all there is." The assumption is that science will automatically push God out of reality.
I stedet er det slik at
Science can fit neatly into a theistic worldview. This is exactly the worldview in which science was born, exactly the beliefs of the makers of the scientific revolution.
For det andre sier Barnes at skal Krauss argumentere for et ateistisk ståsted, holder det ikke bare å si naturvitenskap som om det skulle være en trylleformel. 
It follows that Krauss must do more than praise science. His atheism is built on philosophical naturalism, the claim that the ultimate laws of nature are the ultimate axioms of reality, that the ultimate stuff of physics is the only stuff. While its simplicity commends it, this philosophy does not win by default. In particular, it does leave a few questions unanswered.
For det tredje er det praktisk og prinsipielt umulig for naturvitenskapen å svare på hvordan noe kan komme fra ikke-noe.
Fundamental physics is, always has been and - unless it undergoes a major identity crisis - always will be about what the basic stuff of the universe is and how it interacts and rearranges. There is nothing deeper. Thus, there can be no answer within science as to where that stuff came from, why it is that type of stuff, why it obeys laws, why those laws, or why there is anything at all. All scientific explanations stop at the basic stuff.
This is why Krauss's argument fails. Particles can appear from no-particles, not from nothing. The underlying field is always there. A state with zero energy is not nothing. There must first be a thing before we can measure its energy, even if the number we get is zero.
For det fjerde er det et filosofisk spørsmål hvordan noe kan komme fra ikke-noe, ikke et naturvitenskapelig. Krauss må på den filosofiske banen, skal han ha noe å bidra med.
There must always be questions that science leaves unanswered. Naturalism posits that there is nothing but the stuff of science. Here, then, is the challenge for naturalism. To believe naturalism, one must believe that these questions are unanswerable. Not just unanswered, not just awaiting a breakthrough, not just an open research question. They must be non-questions, meaningless strings of words, nonsense cleverly disguised as the oldest and deepest questions mankind has asked about reality. Unfortunately for Krauss, to have any hope of doing that he's going to need to put on his philosopher's hat.
For det femte kan altså teisme ha noe å bidra med når det gjelder argumentasjon og forklaringsmulighet, men da må begreper og argumenter selvsagt defineres og forsvares rasjonelt. 
Sure, an atheist might say, there are some questions that science can't answer. But why think that religion will do any better? Why not simply say with Wittgenstein, "Whereof one cannot speak, one must be silent." For the theist, the question "why is there something rather than nothing?" motivates an argument for the existence of God that goes back at least to Plato and Aristotle, known as the cosmological argument.
For det sjette blir man oppfattet i et lite flatterende lys om man deltar i en slik debatt uten tilstrekkelig kjennskap til begreper og argumenter. Selv om det hjelper om tilhørerne ikke selv er inne i debatten.
One thing is certain: this is philosophy. Nothing in methods and findings of science will help in the slightest. Krauss will need that philosophy hat, again. When Krauss first debated Craig in 2011, it was rather obvious that he hadn't done his philosophy homework. When Craig presented the argument from contingency, Krauss didn't know what "contingency" meant in this context (no, it's not just a property of snowflakes and earthquakes).
For det syvende må man holde seg til saken - og fremstå saklig. Krauss viste dessverre i den første av tre debatter med Craig i Australia (kveldens er den andre) liten interesse for å debattere temaet rasjonelt. I stedet valgte han på ulike måter å vise sin forakt for gudstroende og så tvil om Craigs moral og dømmekraft. Når han ikke forstyrret Craigs innlegg med en alarmlyd (buzzer).

Det er nesten så man lurer på hans moral og dømmekraft.
The only people who win or lose debates like this are the audience. They will win if the debate is civil, focused and thoughtful. If this debate inspires a chat between friends in a pub about the universe and the meaning of life, then it has done its job. On the other hand, everyone loses if either side is rude, condescending, resorts to personal attacks, wanders off on their favourite irrelevant rant, or fails to interact with what the other side has actually said. The audience may conclude that this topic causes more heat than light.
For interesserte har Barnes lagt ut fotnotene som ikke kom med i avisartikkelen.

Skulle du ikke være i Australia i kveld (altså ca. nå) kommer det nok et referat eller tre i løpet av uka.

Muligens bare av Krauss, avhengig av voluminnstillingen på alarmen.

4 kommentarer :

Are Karlsen sa...

Bra jobba. Har bestilt boka, og leser debatten på VD med glede. Håper dere orker å fortsette - lenge.

Lars sa...

Ja, eg var skeptisk då denne debatten på VD starta. Det ser likevel ut som om det denne gongen lukkast å formidla litt vaksenopplæring til dei meir fundamentalistisk orienterte ateistane.

Bjørn Are sa...

Mange takk!

Jeg reiser på ferie om et par dager uten PC, så fra min side blir det nok mest sannsynlig en pause da. Ser vel ut til at antall nye innlegg har dalt betraktelig, uansett.

Thorsten sa...

This is great!