onsdag 31. juli 2013

Tekst av Jesus funnet av UAPB

Selv om forskere ikke tviler på at Jesus har eksistert, er det altså ikke vanskelig å komme over noen på nettet som selv ved høylys dager hevder at det ikke finnes gode indisier for noe slik.

Blant annet fordi man mangler tekster skrevet av Jesus selv.

Etter seneste funn fra utgravninger 80 kilometer nordvest for Luxor ved professor G.E. Challenger fra Universitetet i Arkansas (UAPB), er det imidlertid blitt vanskelig å ty til den unnskyldningen.

Det vi snakker om er så langt to aramiske tekstfragmenter Jesus skrev som disippel av Døperen Johannes.

Det ene sier at "...Yeshua, sønn av Yosef og Miriam, disippel av Døperen Johan[an], skriver disse... "

Det andre fragmentet lyder:
...tenkte jeg å si at jorden var rund, men det ville ikke Johanan [forstå] var bevis på hvem jeg var, så jeg ba dem gå til fengslet og si at [lamme] går, spedalske renses, blinde [ser] og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes [for] fattige, og velsignet...
Responsen har vært interessant:

- "Selv om han påstår han er Jesus og det er datert til år 30 +- 10 år, kan det være skrevet av noen andre og være en roman med en fiktiv jeg-figur"

- "At man finner to tekstfragmenter samme sted på samme språk og papyrustype, betyr ikke at de er fra samme tekst"

- "Selv om Johannes ikke hadde forstått at det var et bevis på guddommelig kunnskap å vite at jorden var rund, ville vi visst det mange år senere. Hadde Gud eksistert, ville han tatt vare på dette skriftet, så vi hadde hatt endelige bevis helt fra starten"

- "Jesus, Josef og Maria var blant de vanligste navn på den tiden, så dette kan være hvem som helst"

- "Dette viser bare at det fantes en storskrøner som het Jesus og ønsket å trøste Johannes"

- "At det fortelles om overnaturlige ting betyr at det er diktning"

- "At ordrekkefølgen er en annen enn i Det nye testamentet, viser at sistnevnte er fullt av feil"

- "Hvem som helst kan jo ha skrevet dette og sagt at de er Jesus"

- "Dette er så likt ting i Det nye testamentet at det altså er plagiat av dette"

- "Dette er basert på Buddha siden også han forkynte for fattige"

- "Dette er basert på Horus siden også han velsignet"

Sagt på en annen måte er det et godt spørsmål hva som skal til for å få folk med denne type ... skepsis til å akseptere at Jesus har eksistert.

Selv om man ikke legger fram papyrus fra universitetet i Pine Bluff.

11 kommentarer :

Unknown sa...

Her ser det ut til at det mangler kildehenvisninger. Hvem er denne Challenger. Hvor kommer responsen fra. Og hva er den faglige vurdering av sitatet om en rund jord.

Unknown sa...

;)

Bjørn Are sa...

Dobbelt;)

Lars sa...

G. E. Challenger: http://en.wikipedia.org/wiki/Professor_Challenger

Bjørn Are sa...

Utrolig hva den mannen har funnet.

Trond Sviland sa...

Av mangel på egnet sted stiller jeg spørsmål her i kommentarfeltet til siste blogginnlegg:

Jeg har lest "Svar skyldig" i sommer, og lurer på hva du tenker om kronikkene og debatten i Dagbladet de seneste dagene. Spesifikt lurer jeg på Håvard Nyhus sin påstand at "hvis Gud finnes, er Gud uskapt og ikke-kontingent" er et aksiom vi må ta utgangspunkt i?

Bjørn Are sa...

Godt spurt.

Svarer kort, siden det er sommer og jeg er på reisefot...

Her er det viktig å holde tungen rett i munnen. Det blir nok for firkantet å fremstille gudstro som et rent aksiomatisk system, samtidig som det er viktig i enhver diskusjon å være nøye med begreper og hvordan man begrunner dem.

Ja, hvis Gud finnes snakker vi med andre ord om noe annet enn en hvilken som helst kontingent gud som altså er skapt og kunne vært annerledes (flere øyne, hammere, ravner, hender, leoparder som trekker vognen osv.).

I kristen tro har det fra starten av vært en klar oppfatning at Gud er Skaperen og ikke en skapning.

Så er det slik at dette ikke kun er en definisjon eller en tro, men en konklusjon på mange ulike varianter av det som kalles kosmologiske argumenter (som thomistiske og leibnizke).

Siden jeg kommer med en fagbok om dette om rundt to uker, venter jeg litt med videre debatt til da, hvis det ikke er noe veldig spesifikt du er interessert i. Håper det er greit?

Anonym sa...

hva tenker du om dette blogginnlegget? kanskje det burde besvares? http://www.forskning.no/blog

Anonym sa...

http://www.forskning.no/blog/hilde.b.moller@mf.no er riktig adresse

Bjørn Are sa...

Bør absolutt få noen tilbakemeldinger der, ja. Price er en helt marginal forsker som i det seneste til og med synes å ha begynt å støtte konspirasjonsforfattere som Acharya S. Han ble inntil for et par år siden oppfattet som ytterliggående og hyperradikal, men likevel faglig, men tror det som var av faglig godvilje er ganske innskrumpet for tiden.

Er borte i helgen, men skal se hva jeg rekker....

Trond Sviland sa...

Takk for svar om aksiomer i ateisme-debatten. Det var noe sånt jeg trodde. Gleder meg til boklansering og debatt om en to ukers tid.

Forresten: Det var selvsagt "Svar på tiltale" jeg leste i sommer, ikke "Svar skyldig".