søndag 7. juli 2013

Farget fortid

I det ikke alltid like elegante spillet hvem som er best av ateister og kristne på å forfalske fortiden, er turen i dag kommet til bidraget fra GodVine's ... inspirerende Facebookside.

Vi snakker om et sted som er mest kjent for å spre "the BEST Christian videos", noe de avgjort burde prioritert også 4. juli.
(Les videre her)


Likevel er det nok atskillige som har latt seg oppbygge av  George Washingtons ord om at "It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible”.

Skulle vi komme med en liten fotnote til dette, er det altså at det er tøv.

Som så mange sitater på facebook er det en konstruksjon som forteller mer om behov i nåtiden enn om hendelser i fortiden.

Muligens høres det tilforlatelig ut for alle som ikke er kjent med Washington eller amerikanske politikk for et par hundre år siden.

I realiteten var Washington ikke den som løp kirkedørene ned, eller for dens slags skyld mest gjennom når de var åpne. Han hadde ikke Bibelen på innerlomma eller oppslått på bordet når han leste gjennom utredninger og lovtekster.

Hvor stammer så dette fra? Finner de på sånt fra løse lufta i 2013 fordi de liker å lyve og lure folk?

Nei, dette handler som så ofte om at man ikke stiller spørsmål når man hører noe som passer med egne forestillinger, altså en øvelse du er like god som GodVine på.

Nå finnes det heldigvis nettsider som gir rødt kort for slik, selv om det er uvanlig at de vifter like ivrig mot begge lagenes ureglementerte taklinger. 

Dermed er det ikke uventet at addictinginfo blåser relativt høyt i fløyten mot dette. Og viser at mer oppegående har avslørt dette for lengst.
Evangelical author David Barton claims that the root of this alleged quote probably lies in something that appeared in James Kirke Paulding’s A Life of Washington, published in 1835 that states:  In a description of Washington’s character, with supporting quotations, Paulding declares Washington to have said “It is impossible to account for the creation of the universe without the agency of a Supreme Being. It is impossible to govern the universe without the aid of a Supreme Being.” Barton feels that the current attribution (“It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible”) may have arisen from a paraphrasing of Paulding’s presentation of Washington’s (alleged) statement.
Istedet for et sitat om Gud og styringen av USA, handler det altså om Gud og styringen av universet.

Selv om ikke alle ser forskjell på USA og universet, vil altså et trenet øye kunne ane detaljer som gjør dette til noen teblader forskjellige størrelser.

Washington var kort sagt oppegående nok til å skille mellom gudsargumenter og politikk.

2 kommentarer :

Svein sa...

Det kan jo virke som selv Gud nå har problemer med å styre USA.

Bjørn Are sa...

Han får nøye seg med universet!