tirsdag 23. oktober 2012

Forsømt, undervurdert og misforstått

Tipser om oppslaget Tidlig kristen filosofi – forsømt, undervurdert og misforstått som jeg ble gjort oppmerksom på i dag.

Det hele handler om de sedvanlige mytene og misforståelsene om kristne og filosofer og fornuft og andre sånne opplagte motsetninger.
Det hersker et inntrykk blant mange av at kristen filosofi er annenrangs, og i hovedsak baserer seg på tyveri fra hedenske filosofer i antikken. Det mener filosofiprofessor Torstein Theodor Tollefsen er helt feil. 
Det er det sagt såpass mye rart om kristen filosofi gjennom årene, så mange også innen akademia vil nok oppleve at det er ikke enkelt å tenke seg ut av gamle mønstre. Selv om dette ikke akkurat er den beste boken å starte med om man er interessert i tro og tanke, religionsfilosofi eller apologetikk, er det likevel ikke nødvendig å konvertere til ortodoks kristendom eller bli bysantolog for å forstå hva Tollefsen snakker om.

Blant det han trekker fram er at tidlig kristen filosofi ikke var motivert av behovet for å forsvare troen.
Tollefsen mener heller ikke at de intellektuelle bestrebelsene til de tidlige kristne filosofene primært var motivert av behovet for å forsvare den nye religionen mot dens hedenske kritikere, slik som nyplatonikerne. I stedet var det indre behov i kristendommen som utgjorde drivkraften for de kristne tenkerne. Dels at kristendommen måtte forholde seg til og finne sin plass i verden, dels som følge av de mange kontroverser innenfor kirken, spesielt på 300-tallet. 
Den var heller ikke mindreverdig sammenlignet med annen filosofi.
En annen misoppfatning Tollefsen ønsket å ta tak i var forestillingen om at den kristne filosofi på noe vis var enklere eller mindre dypsindig enn den hedenske. Tellefsen hevdet at nyplatonikerne og de kristne nok respekterte hverandre intellektuelt, og at det var de læremessige ulikhetene ved de to skolene som var årsaken til konflikten dem imellom.
Muligens var det til og med tvert i mot.
Men de kristne klarte seg godt i den polemiske duellen med nyplatonikerne, og Tollefsen mener at mange av de kristne, filosofiske verkene fra senantikken hører til den mest avanserte filosofiske litteraturen som ble skrevet i denne perioden. Tollefsen viste til en kollega fra Baltikum som spøkefullt skal ha uttalt at: ”Jeg tror kristendommen er litt for sofistikert for folk flest.”
 Noe som i hvert fall gjelder boken han har skrevet om dette.

Ingen kommentarer :