lørdag 27. oktober 2012

Davidsen og tilsvarende

På en av disse ørkesløse trådene på verdidebatt om kreasjonisme og evolusjon dukket opp et sitat som kan gi grunn for det som på fagspråket kalles ettertanke:
En tanke slo meg; Bjørn Are Davidsen bruker mye tid på å motarbeide ideen om at Kirken og kristne mente jorda var flat. Om 500 år vil en tilsvarende kar bruke like mye tid på å avlive 'myten' om at Kirken og kristne var kreasjonister.
Hva i all verden foregår her? Hva har man i tankene? Hva ligger bak dette og tilsvarende utsagn?

Siden det utvilsomt er slik at det fnnes kreasjonister, er det en nærliggende slutning at det er like utvilsomt at "Kirken og kristne" mente jorda var flat.

Mens altså denne Davidsen med heller gjennomskuelig retorikk og propaganda prøver å dekke over flausen.

Videre synes tanken å være at "Kirken og kristne" i dag er kreasjonister.

Det hele blir feil på så mange måter at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Selv om grunnen til at noen slås av slike tanker sikkert er opplevelser av diskusjoner med kreasjonister, er det aldri god tenkning å ekstrapolere fra anekdoter og enkeltepisoder.

Det er i hvert fall ikke vitenskap.

Gjør man likevel det, sitter man fort fast i tankefeller. Et resultat er at selv forestillingen om at kristne (til og med denne ofte omtalte Kirken) kan forholde seg seriøst til normalvitenskap og forskning ligger utenfor mulighetenes verden.

Dermed er det vanskelig å tenke seg at når noen motarbeider idéen om at Kirken og kristne mente jorden var flat, kan årsaken være såpass enkel at det ikke finnes kilder til at man mente dette.

Det følger rett og slett av normal historievitenskap.

Mens det motsatte er tilfelle for kreasjonisme, hvis man ikke snakker så altomfattende og tabloid som "Kirken og de kristne", eller "halvparten av alle amerikanere".

Sagt på en annen måte: Normal historievitenskap vil lett kunne vise at det ikke mangler kilder fra dette og forrige århundre for at mange kristne utvilsomt er kreasjonister i betydningen at man mener det er vitenskapelig grunnlag for at jorden og menneskene ble skapt for noen få tusen år siden.

Selv om det altså ikke gjelder "Kirken" eller kristne flest.

Ingen kommentarer :