torsdag 19. februar 2009

Sjelelige mangler i Islamic Cultural Centre

Ikke nok med at Imamfaglig komité i Islamsk Råd skyter seg enda mer i foten enn Bekkemellem, Islamic Cultural Centre presterer også å vise hvor ivrig man er etter å sparke til andre generelt - og kirken spesielt - i sitt forsøk på forsvar.

Og det på grunnlag av vandrehistorier som er om mulig enda mer tilslørende enn hijab.

Dermed siterer man uforbeholdent fra "Introduksjon til islam" av Dr. Hammudah Abdulati.
Det er ikke Islams tone å stemple kvinnen som djevelens frembringelse eller det ondes avkom. Heller ikke gir Koranen mannen plassen som kvinnens dominerende herre som ikke gir henne annet valg enn å underkaste seg hans overherredømme. Heller ikke var det Islam som brakte inn spørsmålet om kvinnen hadde sjel eller ikke. Ikke noen gang i Islams historie har en muslim vært i tvil om kvinnens menneskelige stilling eller hennes besittelse av sjel og andre fine åndelige egenskaper. Ulikt andre populære trosretninger gir ikke Islam Eva skylden alene for arvesynden.
Denne type fargede fremstillinger er ikke spesielt nye. Polemiske behov, fraskrivelse av deler av egne holdninger og historie, samt skjevlesninger av Paulus, må vi regne med. Man trenger heller ikke lete lenge etter kirkefedre som lot seg styre mer av greske filosofer enn av Det nye testamentet. Eller tradisjonsstyrte teologer i nyere tid.

På den annen side skal det heller ikke mye til å finne muslimer som i middelalderen skrev forskrekket hjem om den respekt og frie stilling som kvinnen hadde i vesten, sammenlignet med sine egne land. Eller andre ting å hoppe i stolen over hvis man leser Abdulatis tekst.

Det er uansett avslørende og fordummende at man fortsatt henger fast i myten om at kirken noen gang har diskutert hvorvidt kvinnen har sjel.

Når er ikke Islamic Cultural Centre alene om å avsløre manglende kunnskap og la seg villig forføre av mytefabrikken. Dermed vil det dessverre kunne ta tid før media generelt avslører tullet, selv om vi som ofte håper at i det minste Vårt Land tar ansvar.

Selve vandrehistorien om “kvinnens sjel” (se ellers min artikkel her) stammer nok tildels fra Gregor av Tours’ (539-594) “Frankernes historie”. Han forteller om noen biskoper som diskuterer betydningen av ordet ‘homo’ i den latinske oversettelsen av Bibelen (Vulgata). Imidlertid blir det uten videre slått fast at ordet brukes om både kvinner og menn. Dermed er det ingenting mer å hente fra Gregor.

Men tusen år senere klarte en tysker å skape støy om saken. For å sitere meg selv:

Mer direkte handler dette om en tysk student. Valentius Acidalius ville tjene penger på å vise at homo betyr ”voksen mann”, og at i Bibelen er det bare menn som har sjel. Han laget dermed en liten pamflett i 1595 for å bevise saken, antagelig også ment som en slags parodi på den type teologi som kun gikk god for det som var direkte nevnt i Bibelen. Dette ble imidlertid straks massivt imøtegått av den lutherske teologen Simon Geddicus med motskriftet ”Til forsvar for det kvinnelige kjønn”. Valentius fikk slag av den skarpe kritikken, men pamfletten overlevde, ofte i samme bind som Geddicus sin klare avvisning.

Hvor misforstått det er å anklage kirken for å ha diskutert om kvinnen har sjel, understrekes av at Valentius sin bok havnet på pavens liste over forbudte bøker i 1651. Man ønsket rett å slett å markere tydelig at det var heretisk å hevde at kvinnen ikke hadde sjel. Men boka levde videre i andre land, og ble etter hvert en del av mytologien rundt kirkemøtet i Nikea, og brukt i ulike typer politiske oppgjør med den katolske kirken, både i Frankrike og England.


I realiteten så kirken så alvorlig på påstander om at kvinnen ikke har sjel, at de som hevdet dette ikke bare umiddelbart fikk tykke og slående motskrifter, men havnet på index.

Det er dessverre liten grunn til å tro at Islamic Cultural Centre umiddelbart vil trykke noe motskrift på sine nettsider.

4 kommentarer :

Mad Mullah Hastur sa...

I min komande sjølvbiografi vil eg handtere spørsmålet om kvinners sjel utførleg i eit eiget kapittel. Kapittelet har foreløpeg arbeidstittelen:

"Djevelens Merke: Kvinnens medfødde vondskap"

Men kanskje noko med sjel i fungerar best, kva trur du?

Hallvard sa...

Flott at du tek opp slike mytar. Kanskje var det ein idé å kontakte ICC direkte, til dømes med ein link til bloggen din?

Bjørn Are sa...

Kanskje det, noen som har erfaring med takhøyden der?

Bjørn Are sa...

Hastur: Jeg synes det fungerer bra med sjel.