torsdag 13. juni 2013

Dumme Birger?

Det er alltid et tegn på ett eller annet når noen oppdager at sortmetallband har (og her er det bare å holde på hatten og hodet) ... antikristne tekster.

Denne gang er er det KrF som er blitt gjort oppmerksomme på at Dimmu Borgir (vinner av tre Spellmannspriser) har en låt der det bes om å hogge hodet av hver kristen. At det bare tok 17 år fra teksten ble laget til reaksjonen kom, understreker hvor godt KrF følger med i tiden og timen.
(Les videre her)
KrF vil ha svar fra inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen om det er greit å true kristne med drap og voldtekt, så lenge det skjer i en sangtekst.
Nå tilhører nok dette en type spørsmål det er lettere å svare på enn andre.

Og så må tekster sees i sammenheng, slik enkelte forbilledlig påpeker.
Professor i religionsvitenskap Dag Øistein Endsjø ved Universitetet i Bergen påpeker at det ikke finnes etablerte grenser for hva som kan oppfattes som trakasserende ytringer i kunstens verden.

– Det er lov å si en del fæle ting, men det handler om hvordan man skal forstå ytringer i en kunstnerisk sammenheng. Her må domstolen og likestillingsombudet uttale seg. Det er også et spørsmål hvorvidt gruppen virkelig mener at det er en reell oppfordring til å voldta kristne, eller de opererer innenfor et slags eget kunstnerisk univers, sier han.
Selv om han verken antyder eller synes å ane sammenhengen.

Hva er det så man snakker om? Er teksten så ille?

Ja, den er faktisk det
Løft deres sverd til kamp, stol­te menn.
La mas­sa­ke­ren be­gyn­ne i dag.
Hogg hodet av hver kris­ten,
og vold­ta deres kvin­ner og barn.

Hvert kris­ten­kors du fin­ner skal du vende om.
Hver en byg­ning som bærer guds navn skal bren­ne.
Hver en kris­ten­manns grav skal vi skjen­de."
I det hele tatt bør man ikke følge oppfordringene fra den dette er lagt i munnen på: 
Jeg er Satans legemlige gjørelse
Jeg er din herre
Jeg er ondskapelsen
Jeg er antikrist
Å vise at antikrist er i mot kristne var ikke veldig på kollisjonskurs med teologien i Krf sist jeg sjekket.

21 kommentarer :

Steinar Sneås Skauge sa...

At KrF tar opp dette no er eigentleg berre flaut. Det får vere måte på å vere utdaterte...
Meir interessant er det at andre formar for musikalsk hatpropaganda vert stengt ute frå store scener og møtt med motstand, medan slike tekstar som dette vert orsaka som kunst. Eg skreiv om dette på bloggen min for ei stund sidan. http://stisidorsminne.blogspot.no/2012/04/det-liberale-hykleri.html

Bjørn Are sa...

Jepp til alt.

Ingar T. Hauge sa...

Har du i likhet med meg hentet overskriften fra Pondus?

Bjørn Are sa...

Nei, men har hørt den i noen år...

Gaffel I. Auget sa...

For et par år siden gikk noen i KrF ut mot en festival i Nord-Norge som hadde booket bandet "Troll". Hva var problemet? De har et album som heter "Drep de Kristne". Her lukter det kristenmannsblod og så videre. Stakkers mennesker som ikke kjenner sin egne religiøse arv. Troll som dreper kristne er like kontroversielt som at spedbarn drikker melk.

Men tilbake til Dumme Birger - fra samme album finner vi denne stemningsfulle visen:

Da Den Kristne Satte Livet Til


Min sjel den glødet
Og mitt sinn det lengtet
Etter å få fatt i en kristen faen
I det kalde mørket jeg ventet med vinden
Det ulte som besatt av fanden

Jeg ventet
Åh, som jeg ventet
Tiden virket som evig
Men endelig fikk jeg øye på stakkar'n
Jeg hevet min knyttede neve
Og skrek

Svake kristne!
Dø i natt!
Jeg skal flerre din sjel i to!
Du skal føle makten jeg har fått av mørket!
Din tid er omme!
Også din tro!

...også din tro...!

Be om nåde du stakkars faen
Og min latter skal atter runge
Høyt i nattens kulde
Der frosten fryser din siste
Tåre...

Svake kristne!
Du døde i natt!
Med et kraftig hugg tok jeg din skalle!
En blodig slakt som til syvende og sist
Hvis stemmer(vil)for alltid i Dødsriket gjalle!


---

Smakfult? Vel, om det er moraliteten som avgjør et stykke kunsts estetiske kvaliteter, så nei. Men for en gammeldags tanke - at kunst må være eksplisitt moralsk oppbyggelig. I en tid hvor alle barn i skolen lærer respekt for menneskeverdet og naturen, for åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, en undervisning som fremmer demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte gjennom kritisk tenkning og etisk bevisstgjørelse i forhold til mennesker, natur og miljø og ikke minst antidiskriminering (Ja, alt dette er lovpålagt i Opplæringsloven §1-1) så skulle det bare mangle at vi også lar folk få lov til å tenke selv og reflektere rundt eventuelle budskap i kunsten. Det er ingen i Dimmu Borgir som oppfordrer folk til å ta dem på blodig alvor. Det er det kun skremte kristne som gjør.

Nynorskingen sa...

13 juni, 2013 16:54 svara Bjørn Arne prest Steinar Sneås Skauge slik:

«Jepp til alt.»

Då lurer eg på kva Bjørn Are i grunnen meiner med dette innlegget. Og, ja, eg lurer på kva Steinar Sneås Skauge meiner òg.

Er de, gutar, i mot den lova Stortinget har vedteke? Eller er de for?

Eller er det fyrst og fremst om KrF er utdaterte som er hovudpoenget dykkar? Reagerer de, som kristne, på at KrF er gamaldagse i stilen - kan for lite om «ungdomsmusikken»?

Eller når Bjørn Are seier «Jepp til alt», høyrest det jo ut til at de begge er svært so samde med KrF i at det er urimeleg å ikkje tillata antihomo pop-musikk samstundes som ein godtek antikristen pop.

Eller er poenget dykkar at KrF burde ha reagert på denne lova på eit tidlegare tidspunkt – dersom dei no berre hadde kjent til svartmetallmusikken betre?

Bjørn Are sa...

Sitter på sommerfest med jobben, så litt handicappet med mobiltastatur nå og i stad.

Det jeg mener er mangt, altså flere tanker i hodet. Blant annet at denne teksten må forstås ut fra sammenhengen som uttrykk for hva antikrist oppfordrer til og dermed ikke nødvendigvis for hva DB gjør, om de ikke ser på seg selv som antikrist.

Og at denne type oppfordringer selvsagt er forkastelige i følge allmenn etikk og norsk lov, om den er hva DB selv faktisk mener.

Hvilket jeg altså tviler sterkt på.

Nynorskingen sa...

Bjørn Are, du tviler på om Dimmu Borgir meiner dette bokstavleg.

For so vidt tviler eg òg på det. Og det er denne tvilen som er grunnlaget for at du tvilar på om det vil vera eit lovbrot (ikkje sant?) sidan lova krev at ytringa må vera meint like negativt som det høyrest, for å seia det litt lettvint.

Men då lurer eg på attende: Kva då med desse rap- og reaggy-artistane? Trur du dei meiner det bostavleg? Eller kva med fotballfans som skrik «homo»?

Og dermed vert det heile, etter mitt syn, veldig komplisert.

Unknown sa...

Uten å si noe som helst om hvorvidt det ene eller det andre er lovlig, etisk forsvarlig eller smakfullt, så er det en kanskje ikke helt uvesentlig forskjell på denne type verbal hets av kristne og ditto av homofile - til forskjell fra seksuell legning så er religiøs overbevisning et personlig valg man har tatt, og som man bør kunne stå for og tåle en viss harselering med.

Ratata sa...

Overbevist uansett kva er noko ein er, ikkje noko ein vel. Noko anna er intelektuell fallitt. Kva de er mulig å endre overbevisning om eit spørsmål om overbevinsning, men ikkje relevant for kven det er legetimt å "harselere med"

Om ein skal velge å leve ut sine overbevisninger eller ikkje er rett nok eit val. Om dette er eit val ein bør tåle "ein viss harselering" med har alt å gjere med kor sterk den individuelle saken står i samfunnet, og kor politisk korrekt saken er.

Caro sa...

Intresant problemstilling. Mon tro om Krekar kunne unnslippet straff [for å true Erna] dersom han hadde fremført det som sang i stedet, hmalot.. o_O

Nynorskingen sa...

@Lars Haugseth,

Du sa: «til forskjell fra seksuell legning så er religiøs overbevisning et personlig valg man har tatt, og som man bør kunne stå for og tåle en viss harselering med»

Svar: Dette er eit veldigt viktig punkt ... Som eg usamd i! Diverre er det heller ikkje fyrste gongen at eg høyrer ein slik vri på det. Det er difor verd å uttrykkja at eg ikkje er samd – langt der ifrå. Ja, det er vel nær eit grunnleggjande drag ved debatten at ein del homoaktivisme skuvar «eg kan ikkje noko for det»-ismen sin framfor seg når dei forsvarar seg. Kvifor er det greitt for homoaktivisme, men ikkje elles?

For det fyrste. ifylgje sume, er religion å likna med etnisitetet. So vidt eg veit, er det lite å gjera med etnisitet.

For eigen del, kan eg ikkje lata vera å tru.

Du kan jo prøva å fortelja ein kommunist — eller ein kapitalist — at den politiske overtydinga hans/hennar er mindre viktig enn x, y, z si seksuelle legning?!

Det er ikkje slik det funkar.

Saka er den at dei med ei skeiv legning ikkje skil seg frå andre folk. Me har alle ein bakgrunn, og når me skal «stå» for ei sak og tola ufine ord for saka, so står me der med heil oss — bakgrunn, legning, etnisitet, tru og alt!

No er me alle ulike – sume av oss er «politiske», andre ikkje. Slik er det sjølvsagt med homofile òg, som òg er det med kristne. Langt ifrå alle kristne er budde på forsvara at dei er kristne, og langt ifrå alle homofile er budde på å forsvara at dei er homofile.

Frå min synsstad har homofili svært mykje til felles med religion — og «livsssyn». Soleis bør homofile etter mitt syn vera like mykje/lite budde på å forsvara seg som kristne bør vera. Det er òg ein god del homofile og kjønnsteoretikarar av ulik legning, som just peikar på at det er valet som er viktig — ikkje det biologiske. (Ja, eg er held med kjønnsteoreitkarane her — og ikkje med Harald Eia.)

Anonym sa...

Hva i all verden er det Black Metal band og andre satans snørrunger har imot Peterskorset? https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_of_St._Peter Opp-ned kors som kristent emblem er eldre en kristen julefeiring,

Steinar Sneås Skauge sa...

Nynorskingen kjem med nokre spørsmål til meg, og eg skal svare så godt eg kan...

Eg kjenner eigentleg ikkje til denne lova, så eg skal ikkje uttale meg så bombastisk om den, men eg har nokre generelle tankar rundt dette, men for å ta det enklaste først. Det flaue er at KrF brukar ein så gamal song som døme. Det derimot finfint at dei tar svartmetallen som døme, for der er det mykje å ta tak i.

Svartmetallen får sleppe unna med det mest utrulege under dekke av at det er "kunst". Sanninga er at mykje av tekstane ikkje er kunst. Dei er rett og slett ikkje gode nok til det. Det er infantile tekstar om morbiditet, okkultisme og liknande.

Innimellom kjem desse også i form av trugsmål mot kristne, eller innimellom og andre religiøse. Skal ein så ta desse trugsmåla på alvor? Det er eit godt spørsmål, og eg trur det er for enkelt å avfeie det med at "dette meiner dei ikkje". Mange av dei gjer nok ikkje det. For mange av dei er det ein form for leik, men historia viser oss at nettopp frå desse miljøa har det blitt gjort grov, brutal kriminallitet der tekstuniverset frå songane flyt over i det verkelege livet. (Sjå til dømes denne lista for grelle døme) Også medlemmer i enkelte av banda som har denne typen tekstar er dømde for grove brotsverk. Då er det for enkelt å seie at dei ikkje meiner det.

Problemstillinga vert litt lik som når islamistar trugar med terror og forkler det som åtvaringar frå Gud. Her er det forkledd som kunst. Kunst og religion har godt vern, og skal ha det, men det vert samstundes problematisk når slike utsegn i form av kunst og religion kjem frå grupper som har ein valdshistorikk.

Det undrar meg sterkt at dette ikkje vert meir problematisert. Mi personlege teori er at folk generelt ikkje kan mykje om denne musikkstilen, og derfor vel å avskrive tekstan som useriøse fordi dei ikkje tar det seriøst som kunst (noko musikken, og også nokre av tekstane, til mange av desse banda absolutt er) eller, ikkje vil gå inn i noko dei ikkje forstår i frykt for å virke "ukule".

Som eg skriv i bloggposten eg lenkar til: Kvifor får artistar som trugar kristne med drap spele på dei store scenene, medan artistar som trugar homofile med drap vert nekta å spele på dei same scenene? Det er ein logisk glipp, der svartmetallen får gå fri av grunnar eg berre kan undre meg over.

Steinar Sneås Skauge sa...

Sidan eg ikkje kjenner lova, vil eg ikkje gå så mykje inn på den, men generelt vil eg tru at sidan ein ikkje har slått ned på trugsmål i songtekstar tidlegare, vil ein heller ikkje gjere det no. Ein har hatt lovverk også før.

Eg meiner vi skal godta både anti-homomusikk og anti-kristenmusikk. Det vi ikkje skal godta er trugsmål.

Kva gjer ein så med tekstar som ikkje direkte er trugsmål, men som glorifiserer grotesk vald mot andre folk? Eg veit ikkje, men ein kan i alle fall byrje med å problematisere det meir enn det vert gjort i samfunnet.

Så ja, eg meiner KrF bør følge betre med, ja, eg er einig i at trugsmål frå svartmetallen må takast meir på alvor og eg veit ikkje kva ein meiner om lova.

Var dette svar på det du spurte om?

(Måtte dele svaret i to postar pga lengda)

Bjørn Are sa...

Hvis noen skulle være i tvil oppfatter jeg at denne stormen bygger på en misforståelse.

Det er hentet fra en plate som i likhet med mye annet fra den kanten er å betrakte som en musical. Ordene er lagt i munnen på Antikrist...

Hvis DB selv sier at det er dette de står for og ønsker at alle gjør er det noe annet.

Skal man si noe fornuftig om noe, hjelper det kort sagt å se det i sammenhengen, ref. dagens blogg...

Steinar Sneås Skauge sa...

Eg ser heller ikkje nokon grunn til storm. Det eg saknar er berre eit større generelt fokus på dette i samfunnet.

Bjørn Are sa...

Slik jeg leser teksten truer ikke DB kristne med drap, det er Antikrist som truer. At Antikrist gjør det, er vel ikke helt på kollisjonskurs med Bibelen.

Så er det en helt annen sak at selvsagt er all direkte trussel om drap forkastelig og forbudt, enten det er i sangtekster eller på nachspiel.

Men DB truer altså ingen her.

Steinar Sneås Skauge sa...

Eg har nok formulert meg som om eg argumenterer spesifikt mot akkurat denne teksten. Det gjer eg eigentleg ikkje. Det er det generelle tekst- og forestillingsuniverset ein finn i svartmetallen eg eigentleg argumenterer mot. Der er det ein del element ein med fordel kunne ha tatt meir tak i, slik ein gjer det med andre grupperingar som også har svært negative koplingar mellom tekstunivers og handlingar (White Power-metal, gangsta rap, reggae osb) At ein kan ha ein song der ein legg ord i munnen på Antikrist utan at det treng å vere meir enn akkurat det, er eg heilt inneforstått med. Goethe har jo også hatt relativt stor suksess med å legge ord i munnen på den karen...

Nynorskingen sa...

@Steinar Sneås Skauge

Takk for interessant svar. Eg er i grunnen samd med deg i at samfunnet bør tillata både anti-kristen og anti-homo - og anti-de-meste ditt og datt.

Men ein ting er prinsipp. Noko anna er realitet. Og det er vel det KrF er opptekne av?

For korleis skal me tolka dette Kristeleg Folkeparti-utspelet?

Det einaste som gjev meining for meg er at KrF er (iallfall ein smole) kritiske til heile denne lova. KrF ottast at lova kjem til å koma til å verta nytta til å tola kristenhets, men pressa annan hets bort. Resultatet av noko slikt, vert skeivt.

Nynorskingen sa...

@Bjørn Are,

Det er ikkje lenge sidan politiet tok inn ei rekkje muslimske personar som stod bak ein youtube-video som reklamerte for at Allah måtte straffa Noreg og det norske kongehuset for at me har soldatar i Afghanistan.

Eit kunstverk, alt so. Ein video.

I skrivande stund veit eg kva som skjedde med «videoskaparane» — driv politiet og etterforsker enno? Eller? Eller slapp dei fri grunna ytringsfridomen — og for di det var Allah uttrykte seg på ein måte om ikkje var heilt framand for Koranen?

Har politiet difor no lært slik at dei neste gong ikkje arresterer nokon - fordi dei veit det kjem under ytringsfridomen?

Eg går utifrå at Kristeleg Folkeparti interesserer seg for kva den faktiske effekten av dette lovtillegget kjem til å verta. Det er heilt tydeleg at dei øygnar ein fare for at ein kjem til å slå ned på ein type hets men ikkje ein annan. Og når eg ser på kven som har fremja lovframtillegget, må eg vedgå at eg skjønar kvifor KrF er mistenksame ...

Det å få i gang ein dialog med vedkomande som fremjer lovtillegget kan i so måtar ikkje vera so dumt. Eller kva?