onsdag 12. juni 2013

Ateismekritikk - en teaser

Jeg kommer tilbake til Erik Thorstensen bok Ateismekritikk. Om reduksjonisme, religion og samfunn om noen dager.

I mens kan interesserte høre på et lanseringsintervju på (igjen) NRK.

Mitt inntrykk etter å ha lest femten sider?

Thorstensen er knakende god på å analysere nye ateisters bevisste og ubevisste premisser og hvor de fører hen, for ikke å si deres heller enøyde påstander om rasjonalitet, politikk og moral.

Og ikke minst påpeke deres dårlige eller oftere manglende argumenter for eget ståsted.

Han er ikke så god når han beveger seg utenfor eget kompetanseområde, som når han skriver om gudsbevis eller lar være å imøtegå bastante myter om f.eks. vitenskapshistorien.

Men, altså, mer senere. Dette er bare en teaser.

Ingen kommentarer :