fredag 21. september 2007

Fra høyreekstrem til Chesterton

Oss kledelig tilbakelente postmoderne seiler stadig innom det fargerike mangfoldet på denne verdens blogger, der ingen rasjonalitet eller store fortellinger er oss fremmede, for ikke å si priviligerte.

Blant de mest besøksverdige bloggene for tiden er Arnfinn Pettersens, den uten sammenligning mest tvilsomme humanist i Norge. Siden det i en postmoderne tid fort blir mye intertekstualitet, skal vi nøye oss med å gi en takknemlig kommentar til Arnfinns kommentar til en kommentar på min engelske blog.

Dette handler om Joseph Pearce, en forfatter det ser ut til at Den Tvilsomme og jeg har omtrent like mange bøker i hyllene av. Og det interessante fenomen er at karen beveget seg fra National Front, 80-tallets viktigste høyreekstreme britiske organisasjon, til en rimelig oppegående katolsk tro. Ved å lese Chesterton, Lewis og Belloc i fengselet. Dermed forlot han sine høyreekstreme holdninger og gikk fra å være "tulling til samfunnsnyttig menneske", for å si på på pettersensk.

Dette er selvsagt som Arnfinn nevner en både hyggelig og oppbyggelig fortelling. Men den har flere sider ved seg. Nettopp Chesterton (og enda mer Belloc) har blitt beskyldt - tildels med rette (særlig Belloc) - for en og annen reaksjonær holdning (nåja, også Chesterton). Dermed kan assosiasjonene sitte løst i media. Vi møter fort en ordbruk der reaksjonære = høyreekstreme. Det kan nok da gi en og annen kognitiv dissonans å høre at Pearce forlot sin høyreekstreme posisjon fordi han falt for Chesterton.

Nå er det kanskje ikke overraskende at mange født før 1900 oppfattes som mer tradisjonelt enn postmoderne orientert. Verken Chesterton eller Belloc, for ikke å si Ibsen eller Bjørnson, var ildsjeler i kampen for nymotens påfunn som kvinnelig stemmerett (unntatt Bjørnson) eller moderne lyrikk (Chesterton parodier på moderne dikt var forøvrig bedre enn mange moderne).

Men det er altså mer enn en gradsforskjell mellom å være demokratisk innstilt, for ikke å si perspektivrik, stimulerende, vittig og selvironisk, og det å være et sentralt medlem av National Front.

Så spørs det om det hjelper å utvide fengselsbiblioteket i et visst høysikkerhetsfengsel i Trondheimsområdet.

3 kommentarer :

Deerstalker sa...

Skal hilse fra AP og informere om at han selv er veldig fornøyd med "fra tulling til..."-karakteristikken. Og takke for oppmerksomheten.

Deerstalker sa...

Er det forøvrig noe gæærnt i å være reaksjonær også nå da?

Bjørn Are sa...

Spørs hva man har aksjer i.