tirsdag 12. mars 2013

Vers og versjoner

Som vi var inne på i forrige post, går stadig flere bilder går i galopp på Bjerke travb i Facebook-løpet. Dermed tar vi mot til oss i støvføyken og kaster ut nye bremsesko.

Denne gang er turen kommet til selveste dette bildet.
Igjen finner vi altså ingen argumentasjon, men en spøk eller noe eller annet og dermed ulike tolkningsmuligheter.

Lun sørlandshumor? Selvironisk religionskritikk fra Oslo vest? Et innlegg for å aksentuere betydningen av en hermeneutisk spiral? Et uvanlig dårlig argument mot kristen tro, selv til nye ateister å være?

For det kan da ikke være noen som på ramme alvor oppfatter dette som god religionskritikk? Serriøst?

Sagt på en annen måte har jeg til gode å møte noen ved sine fulle fem som har sagt at "Hvis det eneste vi hadde var Markusevangeliet, da ville jeg trodd på det!"

Eller som mener at fordi ikke alle evangelier er identisk like, så har vi ingen mulighet til å vite noe som helst om hva Jesus kan ha ment.

Eller som ikke ville sagt, hvis evangeliene var helt like, høyt og klart og lettere surt at "De må ha skrevet av hverandre eller jukset med kopiene på 200-tallet!"

Eller som tror at dette er en ny oppdagelse.

Altså at de som satte sammen Det nye testamentet hadde såpass tungt for det at de ikke klarte å se forskjellene - eller  glemte å tilpasse tekstene i befippelsen da de fikk makten i Romerriket på 300-tallet.

Dermed vil noen av oss tvert i mot se forskjellene i de bevarte tekstene som en ressurs og et godt argument for at vi svært langt på vei kan finne fram til den opprinnelige tekstlyden fra første århundre.

Hvis noen er i tvil avsluttes med enda ett evangelium.

Ingen kommentarer :