onsdag 6. mars 2013

Aleksandria again

Siden Rational Wiki har lagt ut en lengre sak om Hypatia og Aleksandria, kan det være greit å se på hva og hvordan temaet presenteres.

Noen vil vel tenke at dette ikke er helt som man kunne vente av personer som hevder at de foretrekker rasjonalitet, empiri og kildebelagte påstander fremfor tro og forkynnelse.

Selv om det etter mye empiri etter lesning fra de kretser likevel er helt som ventet.

Den over gjennomsnittlig historieinteresserte Science fiction-forfatteren Michael Flynn har sett på sakene her.

Ingen kommentarer :