tirsdag 5. mars 2013

Konspirasjon mot kvinner

Noen ganger fremgår det mer enn ellers at det ikke så nøye med midlene når noen ønsker gjennomslag for sin politikk. Ett av de klassiske trekkene er å stenge meningsmotstandere inne i båser med en lukt det er umulig å bli kvitt.

Samtidig er det viktig ikke å bli så negativ at det slår tilbake. Derfor er det blitt stadig mer sjeldent å kalle andre enn høyreekstremister for fascister eller slå noen i hartkorn med Hitler.

Nå skulle man tro at dette la noen begrensninger, men heldigvis for formålet finnes land og ledere som har samme funksjon. Skal man si at noe er ille kan man jo alltids bruke uttrykket middelaldersk, men det gir om mulig enda mer effekt å trekke inn Iran.

Dermed overrasker det ikke når deltakere på årets konferanse i FN-kommisjonen for kvinners status, i følge en NTB-melding slår sammen det de oppfatter som verstinger.
Diplomater fra Vatikanet, Iran og Russland leder an i arbeidet for å fjerne formuleringer i slutterklæringen om at religion og tradisjoner ikke kan brukes som påskudd til å hindre myndighetenes plikt til å eliminere vold mot kvinner og barn.
De motarbeider også henvisninger til voldtekt utført av en kvinnes ektefelle, sier diplomater som deltar på konferansen som åpnet mandag.
Av dette lærer vi altså at Vatikanet og gode katolikker forsvarer vold og voldtekt, særlig når det rammer barn og kvinner. Uten forbehold, uten nyanser, uten en eneste kildehenvisning eller sitat av hva som egentlig er debatten.

I stedet trekker man fram noen av de verste tilfellene fra nyhetsbildet.
Siden forrige konferanse er situasjonen for kvinner i mange land anskueliggjort av attentatet på den pakistanske jenta Malala Yousufzai, som drev kampanje for jenters rett til utdanning, og alvorlige voldtektssaker i India og Sør-Afrika.
De som leser artikkelen vil altså fort tenke at Vatikanet støtter dette.

Det blir ikke mer informativt når vår egen  likestillingsminister siteres.
Vold mot kvinner må ses på som menneskerettighetsspørsmål som ikke har noe å gjøre med kultur eller tradisjoner, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen til nyhetsbyrået AFP.
Og her har Vatikanet en helt sentral rolle.
Hun peker på at Vatikanet, konservative religiøse krefter i USA og Europa og katolske og muslimske land slutter seg sammen for å hindre at kvinners rettigheter respekteres.
– Hyklerisk. - Det er dessverre mange konservative politikere og land som tradisjonelt har nektet kvinner rett til selvbestemmelse og deltakelse. Blant annet er Vatikanet veldig sentrale. Selv om de bare er observatør i FN, har de et veldig effektivt arbeid for å slå tilbake rettigheter som er oppnådd og hindre at vi kommer videre. De er i en allianse med blant annet Iran, Saudi-Arabia, Russland, Nicaragua og Malta, sier Thorkildsen.
Mens Thorkildsen altså med rette mener vold mot kvinner hverken kan eller bør begrunnes i kultur eller religion, forsvarer angivelig Vatikanet dette.
Det handler om mangel på anerkjennelse av kvinners rettigheter, om maktmisbruk, om manglende likestilling, og om en god dose hykleri, sier likestillingsministeren til Dagbladet.
Uten at NTB, Vårt Land, Dagbladet eller andre på noen som helst måte opplyser oss om hva dette faktisk, klart og konkret handler om.

Og det er litt dumt, fordi utrente øyne som måtte finne på å google fort finner en rekke uttalelser fra Vatikanet og samlinger av katolske biskoper som tar sterke og kraftige oppgjør med vold mot kvinner, som f.eks. i et såpass viktig land på dette området som India.
The bishops stress that "violence against women and children - not only rapes, but all cases of female infanticide and feticide, harassment, rape, honour and dowry killings - crumble the pillars of society and the nation, stopping the path to peace and prosperity. To defeat these plagues, the CBCI reiterates the importance of "total formation of the person, which should help parents, teachers, elders, spiritual leaders and authorities," and the futility of "dehumanizing measures such as the death penalty or chemical castration." The desire for revenge "must give way to forgiveness," noting that "human life is a precious gift of God, which no one has the right to take away.""
Og dette er altså ingen isolert uttalelse, enten det vinkles som dette eller som dette eller som dette eller som Johannes Paul IIs brev her eller den lengre uttalelsen her.

Resultatet av denne type oppslag er den vanlige, særlig når Den katolske kirken er involvert. I stedet for en informert samtale om standpunkter og begrunnelser, forsterkes tradisjonelle fordommer og fiendebilder.

I stedet for en praktisk presentasjon av ulike ståsteder slik at man kan ta stilling til saken får man en kampanjejournalistikk - antagelig uten at journalisten er seg det så veldig bevisst.

Nå er det ingen grunn til å gjøre seg dummere enn man er. Selvsagt er det Thorkilden og andre har i bakhodet at paven, biskoper og kardinaler ikke akkurat har stått i kø for å fremme likestillingslover, og enda mer Vatikanets syn på abort og prevensjon.

Siden dette legger begrensninger på "kvinners reproduktive rettigheter", er Vatikanet klart kvinneundertrykkende og (muligens i følge en eller annen logikk) tilhenger av vold mot kvinner.

I likhet med all religion, nesten alltid, slik lederen av Human-Etisk Forbund sa i anledning 8. mars i fjor:
Religion har alltid, nærmest uten unntak, blitt brukt for å bekjempe retten til selvbestemt abort og andre grep for å styrke likestillingen og kvinners rett til å leve livene sine som de vil uten å holdes nede av sitt kjønn.
At denne debatten kan vinkles noe annerledes, inkludert til å handle om kampen mot at jentefostre aborteres i land som India, nevnes ikke. I stedet for å se det i lys av spørsmål knyttet til livsrett og menneskeverd, inkludert i hvilken grad fostere bør ha en form for menneskerettigheter, blir det utelukkende presentert som en kamp om likestilling.

Dette er ikke redelig, ikke ryddig og handler ikke om en rasjonell etikk eller argumentasjon.

Saken fra min side er ikke at kun en eneste konklusjon er mulig eller menneskelig, men at denne type massivt ensidige vinklinger uten argumentasjon hverken øker forståelsen, fremmer likestilling (hva nå det er) eller motvirker hykleri.

13 kommentarer :

Anonym sa...

men hva er vatikanet imot i denne FN saken? Jeg kunne ikke finne dette ut fra artikklene i avisen

max

Bjørn Are sa...

Nettopp. Og det er mye av poenget mitt. Venter fortsatt på å få vite noe mer konkret.

Anonym sa...

Google viser meg denne kommentaren som forklarer litt, egentlig tenkte jeg at det dreier seg om dette:

" Es geht auch um Zugang zu Verhütungsmitteln, sichere Abtreibung. Und gleiche Rechte für Lesben. Da versucht der Vatikan, der Beobachter-Status hat, Hand in Hand mit dem Iran, Dinge zu verhindern."
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/524719_In-Frauenfragen-gehen-Vatikan-und-Iran-Hand-in-Hand.html

Siden det hele skal også gi tilgang til prevensjon, abortmuligheter og likestilling av lesbiske kvinner er Vatikanet imot. Dette burde nok Aftenposten og Guardian ha spesifisert

Bjørn Are sa...

Ganske opplagt at det var noe sånn, ja. Så da er titusenkronerspørsmålet hva dette har å gjøre med at man ikke vil bekjempe vold mot kvinner...

Lars sa...

Reinspika tull og tøys var (sjølvsagt) min reaksjon på . Tankevekkande at ikkje ein gong Vårt Land freistar finna ut kva dette dreier seg om før dei prentar vrøvlet.

Anonym sa...

Se her: http://touch.vg.no/article.php?artid=10114314

- Vatikanet og pavemakten hindrer at man får til et godt samarbeid for å stanse vold mot kvinner, sier Thorkildsen til VG.

- Alt som må ligge i bunn for å beskytte kvinner, som er å gi dem ansvar for egen seksuell og reproduktiv helse som prevensjon og abort, og rettigheter som skilsmisse, er Vatikanet dundrende imot, utdyper hun.

Bjørn Are sa...

Nettopp, som antatt handlet dette ikke om at Vatikanet i det hele tatt støtter vold mot kvinner, men om påstander om konsekvenser av andre standpunkter.

Ragnhild sa...

Jeg siterer fra NTB-saken på dagen.no: "Thorkildsen understreket i sitt innlegg at det er en sammenheng mellom vold mot kvinner og jenter, og nivået på rettigheter til å ta egne avgjørelser for fødsler, prevensjon og seksuell helse."
og: "Tradisjonelle konservative land som Iran, Vatikanet og reaksjonære, religiøse krefter i USA er blant dem som skaper vansker i forhandlingene. Selv europeiske land, blant dem Malta, Polen og Ungarn i spissen, har satt seg på bakbeina for å bedre vilkårene for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter."

Her lyser det av den store ABORTSAKEN lang vei. Jeg kan forsikre om at Vatikanet aldri kommer til å støtte en FN-avtalepakkeløsning som inneholder "kvinners rett til selvbestemt abort" - uansett hvor mye Torkildsen freser. Den katolske kirke er sterk motstander av vold mot kvinner og jenter. NETTOPP derfor kan vi ikke si ja til den massive volden som abort utgjør mot både kvinner og barn. Vi kan ikke underskrive/støtte et FN-nei til vold mot kvinner og jenter dersom vi tvinges til å samtidig underskrive et stort FN-JA til vold mot kvinner, jenter og gutter. Skjønner?

Abort er den aller største voldstrusselen for små jentebarn i for eksempel India og Kina. For dem finnes det ikke noe farligere sted å være enn i mammas mage. Og jeg får veldig lyst til å si til vår barneminister: Er det ikke på tide å heller velge Livets side og småjentenes side, Torkildsen? Du skjønner; selv om du ikke innser det, så innebærer din abortplan å spre død over hele verden. DERFOR får du ikke Vatikanet på din side - så lenge FN-avtalen pakkes på denne måten. Aldri. Never ever.

Tore Bareksten sa...

Her er noen nettsteder som omtaler saken. http://www.nytimes.com/1994/06/15/world/vatican-fights-un-draft-on-women-s-rights.html
The cardinals of the Roman Catholic Church voted today to oppose what they portrayed as a pervasive feminist influence at a forthcoming United Nations population conference, saying measures on abortion and women's rights sponsored by the United States reflected "cultural imperialism."
An extraordinary gathering of 114 of the 139 cardinals warned that the measures would legitimize "abortion on demand, sexual promiscuity and distorted notions of the family."
During planning in April for the population conference, the proposals gained broad support after Administration officials, feminist groups and many population experts emphasized that women should take prominent roles in population programs. Proposals drafted during the talks in April also say population growth cannot be contained without expanding health services and education for women.
http://english.alarabiya.net/articles/2013/03/04/269641.html
The Vatican, Iran and other religious states are resisting efforts by a U.N. conference, which started Monday, to demand tougher global standards to prevent violence against women and children.

More than 6,000 non-government groups are registered at the annual U.N. Commission on the Status of Women, one of the biggest events held at the U.N. headquarters which regularly turns into a diplomatic battle.

This year’s meeting has been made more emotive after an attack several months ago by the Taliban on 15-year-old Malala Yousafzai for her attempts to promote girls’ education in Pakistan and because of widely publicized gang rapes in India and South Africa.

Diplomats said the Holy See, Iran and Russia are leading attempts wipe out language in a draft final statement that says religion, custom or tradition must not be used as an excuse to avoid a government’s obligation to eliminate violence.

They also have opposed references to rape by a woman’s husband or partner, diplomats said.

“Violence against women must be seen as a human rights issue and that has nothing to do with culture or religion,” Norway’s Gender Equality Minister Inga Marte Thorkildsen told AFP.
http://thinkprogress.org/climate/2012/06/21/503478/assault-on-womens-reproductive-rights-and-gender-equality-at-rio20/
....The United States, Norway, and women’s NGOs that organized through the Women’s Major Group fought hard to include language ensuring reproductive rights for women and affirming gender equality in the Rio text. However, the Holy See (the Vatican) led an opposition that ultimately prevailed in removing key sections for gender equality in the text. The result is that language ensuring reproductive rights were completely dropped from the text...
Indeed, reproductive rights and justice goes beyond contraception to ensure that women have full reproductive care including maternity and labor care, family planning services, abortion care, and sexual health information and services. Reproductive justice considers education, economic, and other political and societal factors that limit women’s reproductive choices. For example, education provides more options for women to establish alternative livelihoods and attain economic security, which in addition to delaying childbirth, can also improve the quality of life for themselves and their children....

Bjørn Are sa...

Så vidt jeg ser er det kun de to første avsnittene du siterer som ikke er den engelske utgaven av NTB-meldingen jeg linket til.

Det som står der verdiøker informasjonen (om vi ser bort fra det jeg mistenker er journalistens verdiladete tolkning om "pervasive feminist influence") at kardinalene mener at "measures on abortion and women's rights sponsored by the United States reflected "cultural imperialism"."

Videre at de advarer mot at de foreslåtte tiltakene ville legtimere "abortion on demand, sexual promiscuity and distorted notions of the family."

Men dette er altså fortsatt noe helt annet enn å støtte vold mot kvinner.

Dermed koker det ned til et tolkningsspørsmål der noen tydeligvis mener at nei til selvbestemt abort og skilsmisser er religiøst begrunnet "påskudd til å hindre myndighetenes plikt til å eliminere vold mot kvinner og barn".

Og synes det er greit at Vatikanet uten forbehold blir assosiert med Iran, med de assosisasjoner det gir i synet på kvinner og rettigheter.

Ragnhild sa...

Se Dagens nye sak: http://www.dagen.no/2013/03/07/samfunn/vold/vatikanet/abort/114377

Her fremkommer det tydelig at det er abort som er grunnen til at Vatikanet motarbeider denne avtalepakkeløsningen.

Trond sa...

Fredagens Nytt på nytt var innom saken, og sa vel ikke stort annet enn at "Vatikanet, Iran og Russland er mot kvinners rettigheter" og "for vold mot kvinner".

Skuffende, for Knut Nærum pleier som regel å gjennomskue og gjennombore slike påstander og sette alt i perspektiv.

Bjørn Are sa...

Og lederen for Care i Norge sprer det samme i et lengre innlegg i dagens Vårt Land, ukritisk basert på meldingene fra forrige uke...