tirsdag 18. september 2012

Når bøker brenner

Så er artikkelen om Biblioteket i Aleksandria publisert av de som ikke var ansvarlige for at det brant.

1 kommentar :

arild nordby sa...

Selv har jeg vel kommet til at forfallet av det greske patronasjesystem or høykultur/vitenskap er hovedårsaken til at slikt som biblioteket i Aleksandria visnet bort.
Min egen universitetsansatte far hadde, som sine kolleger, en utstrakt vane med å låne til kontoret sitt, eller hjem, vitenskapsbøker fra biblioteket for både 10 og 20 år om gangen. Biblioteket var slettes ikke interessert å få bøkene tilbake, heller...

Sålenge patronasjesystemet finnes innen en slik kultur, med lemfeldig kontroll med utlån, ja da vil biblioteket bestå ved nye innkjøp.

Romermakten var ikke skrekkelig interessert i annen kunnskap enn den som perfeksjonerte krigskunsten, og for lokale stormenn var det viktigere å donere midler for å vise lojalitet til romerstaten enn å utsmykke biblioteker sikkert ikke 1% av befolkningen noensinne hadde benyttet seg av..