onsdag 19. september 2012

Jesus var ikke gift

Denne ikke helt sensasjonelle påstanden argumenterer jeg for på Verdidebatt i kveld, på en og annen oppfordring.

De første avsnittene avslører tonen:
Var Jesus gift? Det kortet svaret er nei. Jesus var ikke gift. Det lengre svaret henger sammen med et mer interessant spørsmål: Hvordan kan vi vite om Jesus var gift? Skal vi vurdere det må vi si noe om kilder og historieforskning.

Bakgrunnen for at spørsmålet dukker opp igjen er at professor Karen L. King ved Harvard nylig presenterte et funn av et lite egyptisk tekstfragment (fra rundt år 200 eller noe sånt) der Jesus sier «Min kone» (og så er linjen slutt). Når King understreker at dette likevel ikke kan brukes som bevis for at Jesus var gift, er grunnen at hun tenker som forsker.
Se ikke bort fra at det kan bli debatt. Det er bare å holde på hatten

3 kommentarer :

Kallen sa...

Interessant atter å få stadfestet at et mye yngre knøttlite fragment av en ukjent tekst fra et annet land har større kildeverdi enn en stor samling bevarte tekster nedskrevet av venners venner samme århundre som begivenheten fant sted.

Bjørn Are sa...

Jepp, ganske typisk.

King bruker noen få ord på en papyrusbit fra 2-300-tallet som bevis for en tidlig kristen tradisjon og et alternativt evangelium, mens mange titalls hele ark som kan spores tilbake til første århundre behandles med den ytterste mistenksomhet.

Doremus sa...

Skrivekyndig person på 300-tallet skrev kanskje at Jesus sa at han var gift

Ikke helt det samme kioskveltende potensialet i den overskriften, gitt.


Ellers får jeg assosiasjoner til denne scenen fra "Life of Brian" (det er vel lov å sitere "Life of Brian" her? ;-)):

BRIAN: Ohh. Look. There was this man, and he had two servants.

ARTHUR: What were they called?

BRIAN: What?

ARTHUR: What were their names?

BRIAN: I don't know. And he gave them some talents.

EDDIE: You don't know?!

BRIAN: Well, it doesn't matter!

ARTHUR: He doesn't know what they were called!

BRIAN: Oh, they were called 'Simon' and 'Adrian'. Now--

ARTHUR: Oh! You said you didn't know!

BRIAN: It really doesn't matter. The point is there were these two servants--

ARTHUR: He's making it up as he goes along.

BRIAN: No, I'm not! ...And he gave them some ta-- Wait a minute. Were there three?

ARTHUR: Ohh.

EDDIE: Oh, he's terrible!

ARTHUR: He's terrible.

BRIAN: There were three.

ARTHUR: Thpppt!

BRIAN: They were-- they were st-- stewards, really.