tirsdag 4. september 2012

Det skrives

Kanskje tid for en liten statusoppdatering, siden utrente øyne kunne få seg til å tro at enkelte av Dekodets ene skribenter er blitt noen smuler ensporete, og det på i overkant smale veier.

Så, hva skrives for tiden?

For det først er det blitt levert et par artikler til avisen Dagen om dette temaet Gud som enkelte lurer på hva man skal bruke til.

For det andre er det i ferd med å bli levert en artikkel til julenummeret av Kollektivet om 2012 og alt det der.

Videre jobbes det med en til dels omfattende utvidelse og oppdatering av Svar skyldig siden boken har vært utsolgt fra forlaget et par år og flere har fortsatt å spørre. Tittelen blir Svar på tiltale.

For det fjerde skrives det på bokanmeldelser for Vårt Land, av Evolusjon  - Naturens kulturhistorie som er et forsvar for humanismen på vitenskapelig grunnlag og Den usynlige veven - Jakten på universets skjulte kraft som er et forsvar for holismen på (ahem) vitenskapelig grunnlag.

Videre har jeg mottatt bestilling til en bok om norske bloggere, og temaet for min artikkel er altså bloggen med den noe interessante blandingen av det populærkulturelle og det livssynsmessige som mye tyder på at du leser en post på nå.

Så er det noen foredrag som skal skrives, for ikke å si holdes. Og flere artikler på gang.

Med andre ord ikke garantert at det vil bli lange, daglige oppdateringer av Dekodet i hele høst.

1 kommentar :

Peter sa...

Dagen og Kollektivet. Ser ut til å være to sider av samme sak ;)