onsdag 29. juli 2015

Kjetil Hope eksisterer

Det kan tenkes mindre travle geskjefter enn å stikke hånden inn i vepsebolet, men hvis det er noe Kjetil Hope er kjent for, så er det ikke latskap eller feighet.

Dermed har han denne uken snekret så langt to bloggposter om paradokset i at mens en del ateister ikke legger bånd på deres skepsis når andre bryter med normalvitenskapen eller serverer konspirasjonsteorier, har noen av de samme et ganske talende blindfelt for den historiske Jesus.

Det er kort sagt ikke vanskelig å se paralleller mellom ulike typer livssynsorientert kvasivitenskap.

Man aviser normalvitenskapen og holder seg stort sett til folk uten relevant fagbakgrunn, men som altså like fullt avviser bredden av forskningsfelt som er involvert.

Holder man seg til forskere med noenlunde relevant utdannelse, er det fra et marginalt mindretall som sjelden er blant de ledende på feltet.

Blant dem som hevder at Jesus ikke har eksistert (og vi snakker da ikke om Jesus som Guds sønn, men som en rimelig normal, men ganske karismatisk historisk skikkelse) finner vi kun en halv håndfull historikere - og begge er ateistiske aktivister.

Dermed må kreasjonister og de som avviser at Jesus har eksistert  
 • Benekte fossiler
  • "Neandertalere er vanlige mennesker med bensykdom" 
  • "Jødiske og romerske kilder om Jesus er fra flere tiår etter at han levde og dessuten skrevet inn i tekstene av kristne mange hundre år senere")
 • Avvise fagfelt 
  • "Geologer driver med tulleforskning siden de først daterer bergartene ut fra fossilene og deretter fossilene ut fra bergartene 
  • "Tekstforskere som Bart Ehrman bare forutsetter at Jesus eksisterer og er ikke historikere"
 • Hevde at fagfolk som er uenige med dem er styrt av livssyn 
  • "De påstår evolusjon, siden de er ateister eller ikke tør si i mot dem for da mister de jobben"
  • "De påstår Jesus har eksistert, fordi de er kristne eller ikke tør si i mot dem for da mister de jobben"
 •  Hevde at fagfolk er med i en (bevisst eller ubevisst) konspirasjon
  • "Biologene vet bedre, men rotter seg sammen mot ekte kristne som viser at evolusjon er umulig"
  • "Historikerne vet bedre, men slutter rekkene når modige ateister forteller at keiseren ikke har noen klær"
 • Unnskylde at de tross mange og lange bøker, skriver knapt noe fagfellevurdert i tidsskriftene der fagdebatten pågår
  • "De slipper så likevel nesten bare til dem som er enige med dem" 
For å nevne kort noen felles trekk og ikke bare karikert.

Kjetil er inne på tilsvarende og litt andre tanker og et tilsvar til mange ikke-faglige argumenter mot at Jesus har eksistert (men aldri nok, selvsagt, siden han jo opplagt tar feil) i følgende bloggposter:

Jesusmytisisme - ateistenes kreasjonisme

Noen svar på forrige post - Har Jesus eksistert?


Han kan neppe ta av seg bokse vernehanskene med det første.

2 kommentarer :

Christer Solskogen sa...

Derfor håper jeg så inderlig at kickstarter-kampanjen om å få Bart Ehrman og Robert M. Price til å debattere blir en realitet.
Ref. https://www.youtube.com/watch?v=J7MkbJ0x9mM

Man kan si mye om begge to, men de har i allefall papirene i orden.

Bjørn Are sa...

Hadde vært morsomt det, så lenge ingen tror dette er en relevant fagdebatt. Den er mindre representativ enn debatter mellom kreasjonister og biologer flest.