onsdag 8. mai 2013

Verdenssensasjon: Ben og knokler etter Jesus

Gildeskål kirke i Nordland er en av mange kirker som kan skjule en skatt.

Det er NRK som melder dette, nærmere bestemt at det kan være relikvier etter en av middelalderens mest berømte helgener.
(Les resten her)
– En verdenssensasjon, sier Oscar Berg, hvis det viser seg at skrinet er støpt ned i alteret, og at skrinet inneholder det mange nå håper på; relikvier.
Hellige levninger etter Thomas Becket. En av verdens mest berømte erkebiskoper. Brutalt myrdet av kong Henrik den 2. sine menn i Canterbury-katedralen i England i 1170. 
Og, ja, alt kan jo være mulig. Ikke minst når det viser seg at Becket og den norske erkebiskopen Eystein Erlendsson i sine yngre år studerte sammen i Paris (noe som kan ha vart noen år med en såpass omfattende utdannelse).

Men så var det dette med relikvier.

Og det er jo dagens biskop i mot, i god protestantisk ånd, selv om han ser det både som en verdenssensasjon og viktig symbolverdi.

Samtidig åpner han for en noe større verdenssensasjon når han sier at
Mange av relikviene som ble plassert i de katolske kirkene var ikke opprinnelige. Jeg vet ikke hvor mange ben og knokler etter Jesus som har dukket opp i kirkene over hele verden, men det er åpenbart at antallet overskrider langt det fysiske grunnlaget som måtte være til stede.
Antagelig er han bare feilsitert. Selv biskoper nord for Sinsenkrysset har nok fått med seg troen på at Jesus sto legemlig opp fra de døde.

Hvis ikke er det nok bare en tankeløs og noen smuler fordomsfull frase som del av begrunnelsen for hvorfor man som protestant er i mot relikvier.

Det sier uansett mye om media at scoopet går i trykken uten krigsoverskrifter.

3 kommentarer :

Unknown sa...

Eg la også akkurat merke til denne oppsiktsvekkande verdenssensasjonen. Det står visst dårleg til med teologien i DNK. Dagen før himmelfarten, attpåtil...

Bjørn Are sa...

Enda dårligere at ikke NRK så scoopet!

Ragnhild sa...

Merkelig. Nesten en uke er gått, og fremdeles er ikke NRK.no-artikkelen korrigert/redigert. Hmm...