torsdag 16. mai 2013

Sensasjon: Alister McGrath skriver intelligent om Lewis

Dekodets vidgjetne serie (med legendariske del 1 og del 2) som setter årets bøker om C.S. Lewis på dagsorden, fortsetter med ustoppelige Alister McGraths andre bok om Lewis for året, The Intellectual World of C.S. Lewis.
(Les mer her)
Mens biografien ikke uventet handlet først og fremst om Lewis' liv, handler denne om hans lære, eller mer presist om tankeverdenene han beveget seg i. Og som han dels argumenterte mot, dels gjorde bruk av og dels skapte.

McGrath går tett inn på flere av de omfattende temaene Lewis’ liv og forfatterskap handler om. Han gir svært interessante innblikk i alt fra den fagfilosofiske konteksten ved Oxford på 1920-tallet, via hvordan myter ble oppfattet i første halvdel av 1900-tallet til litterære virkemidler og perspektiver på kristne tanker og teologien hos Lewis.

Hva var det som påvirket ham, hva opponerte han mot og brøt ut av, enten vi snakker om myteforståelser eller den positivistiske filosofien som var kommet på moten, for ikke å si middelalder, metaforer og metafysikk?

Lewis så bedre enn de fleste at skal vi lykkes med å formidle kristen tro, kreves langt mer enn fornuft. Det skal godt gjøres å få noen med på argumenter hvis de i utgangspunktet misliker konklusjonen.

Det er ikke enkelt å få aksept for at kristen tro er logisk, hvis man ikke synes den er likandes.

Dermed bygger Lewis fantasy- og science fiction-fortellinger i mer enn én forstand på hans egne erfaringer og preferanser. Ikke minst i spørsmålet om hvordan formidle en kristen visjon av virkeligheten uten alle negative assosiasjoner som er støpt fast i bakhodet med armert betong og Turkish delight.

Det gjør ikke saken mindre interessant at boken består av åtte velskrevne kapitler i beste akademiske tradisjon. Målet er ikke å vise hvor flink forfatteren er, men å formidle viktig og vanskelig stoff på en informert og intelligent måte.

Så kunne vi ha ønsket oss flere kapitler, som mer om ulike former for filosofisk kritikk av Lewis og om påvirkningen fra Chesterton.

Det vil ikke være en bombe om McGrath har mer på lager. Eller at du kan lese mer om denne boken i neste Theofilos.

Ingen kommentarer :