mandag 30. januar 2012

Krig og fred og vantro og sånt

Retorikk er en kunst som de færreste behersker og som enda færre forstår.

Det er til og med dem som tar den bokstavelig.

Ikke minst kan vi se det når nyomvendte ikke bare kan bli mer katolske enn paven, men mer muslimske enn Muhammed. Og tar Koranens mest krigerske vers, for ikke å si språklige overdrivelser (eller hyberboler som det heter på retorisk), for halal fisk, gyldig til alle tider og alle steder.

Muligens er noe slik forklaringen på den lyn og tordnende tonen når den norsk-irakiske islamisten Mohyeldeen Mohammad skriver debattinnlegg i Dagbladet.

Det er tydelig at han føler seg såret når han han fortelle at han
kom over den vantro qadiyanien, Hiba Khan, sitt debattinnlegg med tittel «En god muslim». For det første, så er denne kvinnen IKKE muslim! Hun er qadiyani som tilhører den vantro sekten som kaller seg selv «Ahmadiya». Denne forkastelige sekten forsøker å villede mennesker fra Islams sanne lære og rette tro ved å utgi seg for å være muslimer, samtidig som de er blant de verste vantro!
Ser vi på  kirkehistorien er det ingen grunn for kristne til å slå seg på brystet med en konsistent vennligere holdning til meningsmotstandere. Uansett er det nok i overkant uvanlig å finne noen som lener seg mer bakover for å vise at ens egen religion oppfordrer til krig mot vantro.

Det blir ikke mindre spesielt i en kultur der det store flertallet lener seg vel så langt i motsatt retning.
Hiba Khan skriver: «Ingen Gud og ingen religion har noensinne oppfordret til krig...» Dette er helt feil, og det skal jeg inshaAllah tilbakevise ganske lett. Allah sier i Koranen: «Og krig mot dem helt til det ikke er mer oppvigleri og all religion tilhører Allah...» (nær mening, surat Al-Anfaal, vers 39)
Vi snakker ikke om f.eks. en tro på at Gud til syvende og sist skal skape en ny verden uten nød og urett, men om at det er "ganske lett" å vise at muslimer selv skal gå til krig for å fremme sin tro.  
Og vår Profet Muhammad (Fred og velsignelser være over Hans sjel) sa: «Jeg har blitt beordret til å krige mot menneskene, helt til de bevitner at det ikke er noen gud utenom Allah, og at Muhammad er Hans Sendebud, og oppretter bønnen og betaler zakaat. Dersom de gjør dèt, vil dems penger og ære beskyttes, bortsett fra dets rett i Islam. Og dems regnskap er hos Allah, den mest Opphøyde.» (Nær mening, Sahih Bukhari) «...Men Æren tilhører Allah, Hans Sendebud, og de troende, men hyklerne vet det ikke.» (nær mening, Koranen 63:8)
Det hele avrundes ... interessant nok med "Og fred være med følgerne av den rette veiledning".

Heldigvis er dette et debattinnlegg som ikke akkurat er blitt omfavnet av mange norske muslimer - og ikke bare fordi de er bedre i norsk.

Men dette viser hvor viktig det er å tenke over egen retorikk og hvilke stemninger og fiendebilder den styrker. Oppfatter man andre som ikke bare vantro, men verste vantro, forkastelige, villedende, bedragerske, oppviglende og hyklerske, er det ikke underlig om man kan kikke seg rundt etter en hær eller to.

Slik det da også har skjedd for flere religioner og retninger i historien, enten vi tenker korstog, kalifer eller kommunistregimer - uten at alt dermed på noen måte kan eller skal skjæres over én kam.

Det betyr heller ikke at et debattinnlegg fra en av de mer sinte på sidelinjen kan tas som uttrykk for noe representativt. Eller som en direkte oppfordring til noe som helst.

Men skulle ikke den gode Mohyeldeen selv se i retning av våpensmier, er det dessverre slik at denne type retorikk kan lede andres blikk.

Vi får kort sagt håpe at ingen med personlighetsforstyrrelser og/eller våpenlisens tar dette på ordet.

Og så er det jo på sitt vis betryggende for islamsk gangsyn at han er blitt kastet ut både av Saudi-Arabia og Tunisia, selv om det altså øker sannsynligheten for innlegg i Dagbladet.

For ikke å si tilsvar. Så mange at avisen valgte å stenge kommentarfeltet klokken 16.

Så kan man sikkert diskutere hva som egentlig står i Koranen og Hadith og hva det betyr, hvilke vers som veier mest, overstyrer andre, er hyperboler osv. Her vil det sikkert være uenighet, vi trenger ikke å være naive og  tro at alle vil ha en lesning eller legning som peker mot fred og bare fred.

Dette er en arena som jeg imidlertid (forhåpentligvis trygt) overlater til dem som har tillit til disse tekstene og troverdighet for muslimer i tolkningen av dem. Og gjerne følger med på.

Selv om jeg altså ikke betaler zakaat. I hvert fall ikke under det navnet.

Ingen kommentarer :