torsdag 5. januar 2012

Kreasjonisme og andre konspirasjoner

Hvis det er en ting man kan være sikre på, så er det at ungjordskreasjonisme går hånd i hånd med konspirasjonsteorier, kontrajihadister og klimaskeptisisme.

Og her er ikke rekkefølgen likegyldig.

Det er ikke slik at klimaskeptikere normalt er kreasjonister eller konspirasjonsteoretikere, utover et snev eller syv av sistnevnte overfor FN's klimapanel. Eller at konspirasjonsteoretikere normalt er kreasjonister. Eller kontrajihadister klimaskeptikere.

Men er man ungjordskreasjonist har man ofte gitt de tre andre K'ene lillefingeren og halve kongeriket.

Så også i en av de mer ... interessante rundene jeg nylig hadde på Verdidebatt.

Utgangspunktet var dette med middelalderen og Frp, men det endte altså med kreasjonisme og konspirasjon.

Siden noe av dette er argumenter som dukker opp fra tid til annen, kan vi jo gi noen sitater av påstander og mine ultrakjappe svar.

Ikke at de hjalp.

Først ute er dette med datering av gamle byer. For hvis jorden er 6 000 år, kan jo ikke den eldste byen være eldre.

Vi siterer kreasjonisten som opprinnelig startet med at det var umulig å datere stein og luft, men så kom på dette med C14.
Jo jeg kjenner godt til karbondatering dens "fortreffelighet,", men hva må til der ..jo matematiske variabler som kan svinge ganske mye..
så da får en svingninger på noen 100 millioner år +/- ..da blirr ikke vitenskapen en eksakt teori, men prøving og feiling..og teoriene velger jeg da å ta som det det er teorier..
inntil teoriene blir håndfaste får man forholde oss til de skriftlige øyenvitnekilder.. og da kan man ikke finne noe som kan bekrefte at jeriko er 9000 år desverre ..
Det vet nok også du om du tenker deg om..
Og svarer om mulig enda kjappere enn sitatet over ble skrevet.
  1. Datering av arkeologiske funn gjøres på svært mange måter 
  2. En av måtene er C14-metoden (altså karbondatering) - denne gir ikke svingninger på noen 100 millioner år, men på noen få tusen år
  3. Når C14 er så egnet her er det fordi den handler om å datere materiale som har vært levende, altså ikke stein
  4. C14-metoden er egnet for dateringer på opp til 60 000 år
  5. Det finnes andre dateringer som brukes når C14-målinger mangler eller til å avsjekke eller kalibrere C14-målinger (som årringer på trær, keramikk, redskapstyper osv.)
I vitenskap er mye teorier, men teorier betyr ikke "gjetninger". De er i stedet godt begrunnede forklaringer og modeller som passer inn i andre godt begrunnede forklaringer og modeller.
Derfor kan vi snakke om teorier om hva som lå bak det romerske rikets vekst og fall, men det er ikke en teori at Cæsar ble snikmyrdet. Vi kan tilsvarende snakke om teorier om hvorfor den og den byen vokste fram der og da, men ikke om at byen eksisterte der og da.
Det trenger ikke å være noen motsetning mellom "Bibelens budskap" og en datering av en by til flere tusen år eldre enn Jeriko eller Babylon. Det er kun hvis man tar Bibelen både som bokstavelig sann og som uttømmende forklaring og at den tolkningen man har av dateringer av Bibelens slektstavler er gjort riktig (og at det hele veien er ment enkeltpersoner i ett og ett ledd og ikke familiefedre til noen som er født flere ledd senere).
Det er fullt mulig å mene en eller to av disse, uten å bli tvunget til å mene at arkeologiske dateringer eldre enn 4 000 år [f. Kr.] er feil. Men det er ikke mulig hvis man mener at alle tre er riktige.
Så spørsmålet er hvorfor i all verden noen vil stå sterkt på at alle tre er hundre prosent riktige, mens godt utdannede og hardt arbeidende arkeologer ikke vet hva de snakker om.
Så langt tyder dessverre det meste på at du står sterkt på alle tre uten å vite hva arkeologene snakker om.
Mer slike tunge, intellektuelle innspill senere.

1 kommentar :

Karsten Eig sa...

Kjente og kjære kreasjonistargumenter der! Etter å ha fulgt alternativebevegelsen en stund har jeg sett at et karakteristisk trekk er at når man først blir åpen for en pseudivitenskap eller konspirasjonsteori, følger gjerne flere med - formodentlig fordi man da senker terskelen for hva man vil akseptere, og også aksepterer det logiske rammeverket konspirasjonsteorier omfatter. Det blir en slippery slope der man går fra råkost til alternativ medisin til homeopati til engler og reinkarnasjon...dvs fra helse til mer helse til rare helseteorier til å tro at Big Pharma undertrykker, til ånd og "kvantemekanikk", til mer "ånd"...

Det blir kanskje et spørsmål om høna eller egget, om man først har en tilbøyelighet for slik tankegang som trekker mot det alternative/konspirasjonene, eller om det at man av nysgjerrighet betgynner å tro på en konspirasjonsteori, for deretter å bli hektet på fler og fler.

Konspirasjonsteorier er en vesentlig del av forskjellige typer pseudovitenskap, både kreasjonisme, klimafornektelse og alternativ medisin. Årsaken tror jeg er at de gjør det mulig å løe problemet med kognitiv dissonnans som gjerne oppstår når pseudovitenskapen møter virkeligheten og manglende bevis, og at den avvises av hoveddelen av fagfolk. For en som gjerne vil holde fast på sin pet pseudovitenskap, f.eks. en som vil være kreasjonist fordi han ellers tror han må oppgi hele sin tro, gjør konspirasjonsteorien det mulig å forene troen med psedovitenskapen.