onsdag 14. oktober 2009

#Humanist

Så er seneste nummer av Humanist behørig i hus, via en sliten, men stadig mer lommekjent postmann.

Som vanlig tankestimulerende på den helt riktige måten og det ikke bare fordi jeg selv har skrevet en side eller femten om Zeitgeist basert på foredraget på Kjettersk Kjeller i vår.

Blant spennende problemstillinger som settes under luper og logiske resonnementer er

- Forholdet mellom ytringsfrihet og religionsfrihet med utgangspunkt i bl.a. Habermas sine litt ulike formuleringer rundt offentlig diskurs

- Engelske fascister i Europaparlamentet (der det sikkert på redaktørens oppfordring gjøres behørig oppmerksom på at fascisten A.K. Chesterton ikke må forveksles med sin noe mer berømte fetter og fascistmotstander G.K.)

- Hvordan franskmennenes gamle fordommer mot Den katolske kirken påvirker dagens lovgivning om alt fra hijab til (hold dere fast) burka.

At en viss og til tidere lettere vis (og ihvertfall vittig) Mullah anmelder en heller spenstig artikkelsamling på norsk - "Jakten på Germania - Fra nordensvermeri til SS-arkeologi" - trekker ikke direkte ned.

Her er det med andre ord bare å stille seg på Narvesen og lese, folkens. Dere kommer langt på de syv minuttene det tar før dere blir jaget.

11 kommentarer :

Arnfinn Pettersen sa...

Nei da. Øyvind klargjorde forholdet mellom AK og GK helt uten min oppfordring.

Kjøde sa...

"Syv minutter", basert på egenerfaring?

Bjørn Are sa...

Kalle: Basert på grundig empiri, ja.

Her Redaktør: Nå må jeg få slå alarm! Denne GK-ismen brer om seg! Hva blir det neste?

På vegne av vanvittig mange.

Mad Mullah Hastur sa...

"Til tider"? "Lettere"?

Eg er alltid vis. Og frykteleg tung.

Som ein heit geysir av tungtvatn spruter eg ut min visdom til Volk og fe (Ve?)!

Eg er så vis at eg valte geysirmetaforen, i staden for... ja, du kan tenkje deg.

Huff... eg vil soooove.

Per CJ sa...

Nor det gjelder forholdet mellom kirke og stat i Frankrike, så er det er vel endel franske sekularister som snarere mener at de har velbegrunnede mistanker og dyrekjøpte erfaringer... Litt fascinerende at norske humanetikere skulle være imot laïcité, all den stund de ellers er glade i «counting coup» mot statskirkeordningen. Men jeg får lese bladet!

Bjørn Are sa...

Saken er vel ikke at artikkelen bestrider at det kan være berettiget mistanke om (og erfaringer med) misbruk fra førstestanden, men at en prinsipiell politikk knyttet til ytringsfrihet ikke kan/bør baseres på dette.

Didrik Søderlind sa...

Per CJ: Human-Etisk Forbund har en viss tradisjon for å være skeptisk til fransk laïcite, som man lett oppfatter som å være i strid med religionsfriheten.

For meg er religionsfriheten (hvori opptatt retten til frihet fra religion) forferdelig viktig. Og jeg føler et særlig ansvar for å si fra når den trues, fordi jeg er ateist og mye undertrykkelse har blitt legitimert av ateisme.

Per CJ sa...

Selv er jeg veldig delt her. Ytringsfrihet, også for de ytringer som er upopulære, er naturligvis viktig. På den annen side lever vi jo i en imperfekt verden, der gode system kan bli utnyttet til mindre gode formål.

Har dessverre ikke noen kilder her og nå, men det skal visst være endel minoritetskvinner i Europa som i det stille er tilfreds med slør- og sjalforbud m.m., fordi det "avvæpner" mors fetters onkels religiøse forstander, når han kommer på besøk og spør om hvorfor i all verden kvinnene i den delen av storfamilien ikke bruker hodeplagg. Da kan de vise til forbud, uten å ta belastningen ved selv å nekte. På den annen side er også jeg iblant i tvil om det er statens oppgave å hjelpe dem stå imot dette ved å være «pro-aktiv» mot eventuelt press, også før det er presset.

For å spinne litt videre på dette, så har jeg en ellers følelse av at det på norsk og europeisk venstreside nå er et utstrakt samtykke til et slags grupperettighetssystem, der befolkningsgrupper delvis skal styres av «sine egne», samt at det kanskje til og med skal være ulikt lovverk som gjelder for gruppe til gruppe. Kanskje er dette uunngåelig, men jeg føler at man også bør ha fokus også på de som ikke vil tilhøre gruppen de er blitt tildelt.

Håper ellers at dette ikke oppfattes som «threadjacking», Bjørn Are, det er bare at jeg har lest endel om dette i det siste.

Bjørn Are sa...

Neida, jeg oppfatter ikke dette som threadjacking. Godt å kunne lene seg tilbake som Skavlan og la gjestene snakke seg i mellom.

Didrik Søderlind sa...

"For å spinne litt videre på dette, så har jeg en ellers følelse av at det på norsk og europeisk venstreside nå er et utstrakt samtykke til et slags grupperettighetssystem, der befolkningsgrupper delvis skal styres av «sine egne», samt at det kanskje til og med skal være ulikt lovverk som gjelder for gruppe til gruppe."

Jeg har også den følelsen, men inntrykk av at den holdningen er på vei ut. Man har tatt til vettet.

Multikulturalisme og apartheid kan ligge snublende nært hverandre. En fusjon finner man i den såkalte "etnopluralismen", som forfektes av visse grupper på aller ytterste høyre fløy.

Bjørn Are sa...

At man har begynt å ta til vettet høres vettugt ut.

Hvem nå man er, hva nå vettet er.

Fingrene er ihvertfall behørig krysset, og det ikke bak ryggen.