tirsdag 29. september 2009

Lys over Illuminatus

Befinner du deg i Trondheim på fredag, har du ikke annet valg enn å slutte deg til konspirasjonen som gir seg utslag i UiO's Øystein Sørensen som foreleser over temaet fra boken Den store sammensvergelsen: Konspirasjonsteori-favoritten Illuminatus. Fredag 2.oktober klokken 10-12 (Dragvoll, auditorium D-13).

Som omtalt her. Og på Dekodet her.

Det hele handler altså om utviklingen av konspirasjonsteorier med utgangspunkt i det historiske Illuminatus. Med andre ord noe av kjernen i konspirasjonskulturens nyere historie i vesten.

At dette kan bli med noen glimt i øyet og steg til siden anes av Øysteins bakgrunn innen både historiefaget, generell obskurantisme, tegneserier (den mest brukte forordforfatter i utgivelser på norsk de seneste årene) og science fiction.

Ingen kommentarer :