fredag 4. september 2009

Dyriske kjettere med søkelys på Frimureriet

Siden Kjettersk Kjeller ikke er kjent for å la så veldig mange anledninger gå seg kjeller forbi, inviteres torsdag 10. september til feiringen av at det er seks år, seks måneder og seks dager siden starten.

Søkestearinlyset settes på noe så skrekkinngytende som Frimureriet. Vi graver fram egenreklamen fra skyggene:
"Denne kvelden skal vi ta for oss et tema som virkelig er omspunnet av ubesvarte spørsmål: Frimureriet.

Hva driver frimurerne egentlig med bak fasadene på losjebygningene sine? Er frimurerne en sammenslutning av mektige og maktlystne menn, som blir redskaper for enda skumlere krefter? Hvorfor er ritualene deres hemmelige? Er det slik at det angivelig kristne frimureriet inneholder okkulte hemmeligheter når man kommer høyt nok i gradene? Kort sagt: Hvor bekymrede bør vi være for at Norge har nesten 20 000 frimurere, og at antallet bare vokser?

For å få svar på disse spørsmålene, har vi vendt oss til den skandinaven som sannsynligvis best kan svare på dem. Han heter Henrik Bogdan, er universitetslektor og underviser i religionsvitenskap ved Universitetet i Göteborg. Bogdan har doktorgrad i frimurerritualer, og har i tillegg arbeidet med hemmelige selskaper som The Golden Dawn og okkultister som Aleister Crowley.

Bogdan skal ikke bare kaste lys over frimurernes historie og avsløre hvordan frimureriet fungerer i dag, men også se på frimurerne betydning for moderne religiøsitet. Mange okkulte og nyreligiøse retninger står nemlig i mye større gjeld til frimurerne enn det de er klar over – eller liker å innrømme."
Muligens kan noen også være interessert i en påfølgende paneldebatt - og avstemning - over det eksistensielle spørsmålet "Bør kjettere brennes på bål?" med en lettere dyster og dekodet panelleder.

Stedet er M3 i Maridalsveien 3, på det ikke helt ukristelige tidspunktet 19:00.
Kollekten er på 70 kroner.

6 kommentarer :

per ardua sa...

Lager du referat her?

Bjørn Are sa...

Godt spurt, men jeg tviler litt på det. Har ikke gjor det før ihvertfall. Men kanskje en idé.

Eller andre kan gjøre det i kommentarfeltet.

Peter sa...

I anledning seks år, seks måneder og seks dager siden første kjetterkjeller, du. De er nå litt søte også. Takk for info.

Bjørn Are sa...

Veeldig søte!

Peter sa...

Det var noen som etterlyste et referat. Det blir kortest mulig.

Bogdan har doktorgrad i innvielsesritualer hos frimuerne, slik som når de innvies som medlemmer eller går opp en grad. Og Bogdan, som selv ikke er frimurer, ser ingen samfunnsmessige grunner til å være skeptisk til frimuerne.

De driver med hemmelige ting, greit. Men det er hemmelig først og fremst for de som er frimuere. Bogdan fikk i blant annet London tilgang til en hel masse innvielsesritualer. I Skandinavia er fortsatt noe mer hemmelighold enn ellers i Europa.

Og om det skulle være nødvendig: De skumle konspiprasjonsteoriene om f kan langt på vei føres tilbake til disse to kildene: 1) En person (hva var det han nå heter) på 1800-tallet som ville hevne seg på både frimurere (fordi han ble kastet ut av første grad) og på den katolske kirke (han var antikirkelig av en eller annen grunn). 2) Sions vise protokoller, når en rundt 1900 begynte å koble frimurerne med de utrolig skumle jødene.

Mer her. Og her.

Bjørn Are sa...

Mange takk!

Mannnen het forøvrig Leo Taxil.