torsdag 17. september 2009

Heksejakt i familien

Hekser fascinerer fortsatt, selv om noe av den folkelige fortryllelsen har forsvunnet med åpningen av stadig flere rettsarkiver.

At temaet likevel forventes å generere klikk på web, antydes av Nettavisens oppslag Har du en heks i familien?

Spørsmålet hadde imidlertid vært noe mer naturlig dengang man trodde prosessene hadde rammet millioner av kvinner generelt, og - etter samme målestokk - titusener bare i Norge.

Når det i et par tiår har vært klart at det reelle tallet på henrettede er noe under 300 (en oversikt over temaet finnes her, registeret over alle drøyt 900 anklagede finnes her), derav over 100 i Finnmark, er nok sannsynligheten for å ha en dømt heks i slekta heller lav.

Når heldigvis kun noen tidels promiller av befolkningen (regnet over de drøyt hundre år dette foregikk) ble rammet, kreves det noe i nærheten av magi å finne en av disse i familien.

Offentliggjøringen av sakene kan i stedet styrke behovet for å finne ut om man selv var heks i et tidligere liv. Selv om det kan ta tid før det kommer offentlige registere for dette.

Ingen kommentarer :