tirsdag 11. august 2009

Sensasjon: Civita ønsker oppmerksomhet

Konkurransen er hard om det pussigste utspillet i saken om Den norske kirkes medlemsregister (The Horror, The Horror), enten vi tenker på aviser, twitter, blogger eller lunsjsamtaler.

Likevel er det få som truer tetposisjonen til Hallstein Bjercke, nestleder i den såkalt "liberale tankesmien" Civita.
"Han anmelder nå kirken for svindel fordi han mener den kan ha mottatt mer støtte enn den er berettiget til.

- Selv om Den norske kirke ikke direkte mottar statsstøtte per medlem, så er dette tilfelle for alle andre tros- og livssynssamfunn, skriver Bjercke i en kommentar på nettstedet E24.

- Kirken mottar 800 kroner per år per medlem. Mistanken om grovt bedrageri består i at kirken kan ha mottatt en større del av den totale statsstøtten til tros- og livssynssamfunn enn den er berettiget til, skriver han."
Skulle man først mistanke noen for noe her, er det nok at enkelte ønsker medieoppmerksomhet i disse valgkamptider.

Det er kort sagt ikke så mange som har satt seg inn i forholdene som mener at kirken har utnyttet situasjonen, bevisst jukset med medlemsregisteret og lurt til seg et eneste rødlig øre.

Skulle saken likevel - mot all formodning - komme lenger enn avisoverskrifter, ser vi fram til jakten på den egentlig skyldige.

Er det som Giske hevder, Bondevik-regjeringen i 1998?

Er det senere Storting og regjeringer? Eller Departementet?

Klossete eller i overkant arrogante saksbehandlere på enkelte prestekontorer?

Kirkeverger som ikke har forstått heller plundrede norske paragrafer om kirkemedlemskap?

Biskoper som har nektet å konsultere Stein Lillevolden for å lære seg demonstrasjonsknep?

Uansett utfall av høstens valg får vi ihvertfall håpe på politisk skamvett til å rette opp feilfordelinger som er gått på bekostning av andre livssynsorganisasjoner.

Selv om vi da for en sjelden gang på Dekodet satser i blind tro.

12 kommentarer :

Anonym sa...

Heyh, folk havner i FENGSEL for medlemsjuks i f.eks. politiske ungdomsorganisasjoner. Statens/kirkens grove forenkling med å late som hele folket (folkeregisteret) var medlem av statskirken den gangen de skulle ha inn medlemslistene sine på data kvalifiserer til samme reaksjon. Jeg er selv en av dem som aldri har vært medlem av statskirken, men som nylig fikk brev om at jeg står i medlemslista. Det irriterer meg grenseløst at statskirken har bevilget seg fordeler ved å misbruke mitt navn. Det er noen av kirkens egne regler som sier noe om dette.. skal ikke lyve, ikke stjele etc.

angelfish sa...

Det er sterkt... samme mann som opplyser helt korrekt at kirken ikke mottar statsstøtte per medlem opplyser senere at kirken får 800kr per medlem. Litt forvirret kanskje??

Bjørn Are sa...

Anonym:

Jeg har fått med meg opptil flere av disse reglene, men hva har de konkret med denne saken å gjøre?

Kort sagt, hvilke summer, på hvilken måte og med hvilke løgner mener du kirken har stjålet her?

Håvard sa...

Jeg synes dette er skuffende useriøst fra Civita, og det irriterer meg at dette miljøet, som jeg personlig har hatt mye nytte av, går inn for noe slikt.

For øvrig mener jeg at hvis noen skulle saksøkes, må det være dennee

Bjørn Are sa...

Stemmer, han var uten sammenlignig ansvarlig for den største tvangsoverføringen av medlemmer.

Arvingene har da også mye å spytte i kassen med i en erstatningssak.

bob sa...

Jeg har aldrig satt fot i en kirke kontor, har aldrig snakket med en ansatt i "det norske kirken" og har aldrig skrevet på noe papir som er sendt til kirken.

Så hvordan i helvete kunne navnet mitt kommet opp på medlems registeret uten at jeg har noen gang vørt i kontakt med noen fra kirken?

Detter er svindel og juks på den verste måten, bare for å sikre seg at de andre tro og livsyns sammfunner i norge for mindre enn de skal ha. Blir så iritert over dette og er en av hoved grunnen til min hat for religion.

De står og preiker og preiker men i slutten er de bare opptatt av penger som alle andre og er ikke redde for å gjøre selve tingene de preiker i mot for å få tak i penger.

Ragnar Mogård Bergem sa...

Hvordan kan du vite at dette er svindel og juks hvis du aldri har satt foten din inn i et kirkekontor eller vil ha noe med kirken å gjøre? Har du vurdert å sjekke opp saken? Har du lest om forholdet mellom kirken og staten og forstått hvor ansvaret egentlig har ligget i denne saken, og hvem som har bestemt hva?

Det skal virkelig ikke mye mer til enn å bruke 5 minutter på å lese litt om saken for å forstå hva som har skjedd.

Håper du tar deg tid til dette.

Bjørn Are sa...

bob:

Det var da... voldsomt.

Jeg tror du bør se nærmere på grunnlaget før du uttaler deg såpass krasst.

Hvor mange ganger skal det gjentas at kirken ikke fikk lov til å legge sine egne arkiver (de ikke spesielt elektroniske kirkebøkene) til grunn for det sentrale registeret, fordi det ble for dyrt for Regjeringen i 1998?

Litt kort sagt måtte man dermed bruke Folkeregisteret (=alle som er norske statsborgere, inkludert deg) og så "trekke fra" de som var registrert i andre livsynsorganisasjoner (altså i stor grad kristne og muslimer).

Dette måtte bare bli feil, noe kirken påpekte fra starten, men altså likevel ikke fikk de 20-30 millioner som det minst krevde å få dette i orden - før i forbindelse med årets kirkevalg.

Flott om du holder deg for god til å slå om deg med "svindel og juks på den verste måten, bare for å sikre seg at de andre tro og livsyns sammfunner i norge for mindre enn de skal ha", du burde vite bedre enn å insinuere noe slik.

Når du legger til at du "Blir så iritert over dette og er en av hoved grunnen til min hat for religion", styrker ikke det oppfatningen av at "religionsmotstand" må handle om kunnskap og rasjonalitet.

Men godt å se at vi er enige i at "preiking" ikke bør ha som mål å be om penger.

Håvard sa...

Bob,

Hatet ditt er for meg uforståelig. Jeg kjenner mange kristne, men ingen som hater ateismen. Det ser jeg da heller ingen grunn til, da dreier seg om folks seriøse livssyn.

Skjerp deg.

Harald sa...

Uansett intensjon så er saken klar at helt siden da dem fikk lov til å kopiere folkeregisteret, noe som var en åpenbar grov feiltagelse de ansvarlige burde ha forutsett ikke ville fungere, har det vært en utbredt slapphet med hensyn til opprydding og vurdering av omfang. Det har heller ikke, såvidt meg bekjent, vært rettet noen beklagelse til oss som i en årrekke har blitt tatt til inntekt for meninger vi slett ikke står for.

Jeg er ikke så opptatt av straff eller tilbakebetaling av penger i denne saken, det jeg er opptatt av er at man tar en skikkelig vask av dette medlemsregisteret. Da er ikke en liten rubrikk gjømt bort på et kirkevalgkort inni en konvolutt merket statskirken en god nok opprydning, det er en begynnelse men slett ikke godt nok. En kan regne med at mange vil anta at brevet ikke angår dem da det av angivelig personvernårsaker ikke har vært mulighet for å opplyse om noe annet utenpå konvolutten. Når målgruppen ikke nås er det dermed ikke godt nok. Jeg ville håpet på noe mer prevantivt, slik at dette blir ryddet av veien en gang for alle og at feilregistreringer ikke forblir uavklarte. Løsningen er enkel og fullt ut gjennomførbar.

Forslag:
Andre livssynssamfunn har en medlemskontigent som vanligvis dekker et års medlemsskap.
Livssynssamfunn med medlemskontigent gjør medlemmer oppmerksomme på sitt medlemsskap
ved utsending av giro for utvidelse av medlemsperiode. I statskirken er det gratis for medlemmene da disse utgiftene blir dekket gjennom statskassen, dermed er det ingen påkrevet kontakt mellom medlemsmasse og organisasjon. I et vanlig livssynssamfunn blir en strøket i fra medlemslisten om medlemsperioden utløper og ikke fornyes, i Statskirken forblir en medlem til en selv melder seg ut.
Det har vært hevdet at Statskirken på grunn av manglende økonomisk bistand ikke kunne kontakte sine medlemmer og gjøre dem oppmerksomme på sitt medlemskap, dette er derfor tatt hensyn til. Løsningen er en enkel obligatorisk bekreftelse på fornying av medlemskap. Annonsering gjøres på kirkens nettsider og ved utsending av epost til dem som har oppgitt dette. Fornying av medlemsperiode kan gjennomføres via en innloggingsside på Statskirkens nettsider* hvor en aktivt bekrefter ønske om å fortsatt stå i medlemsregisteret, enkeltpersoner som ikke har levert besvarelse innen et visst tidsrom (for eksempel to uker) får tilsendt et brev i postkassen hvor svar utbedes på samme måte. Ved ingen respons går man ut i fra at vedkommende ikke lengre ønsker å være medlem. En nettbasert løsning vil kunne markant redusere papirarbeid og økonomiske utgifter i denne forbindelsen.
Overnevnte forslag er teknologisk og økonomisk gjennomførbart. Det er ikke unikt og brukes alt i flere sammenhenger. Forslaget vil helt eliminere fremtidige feil i Statskirkens medlemsregister da disse raskt vil bli oppdaget og kan rettes på umiddelbart. Dette vil også gjelde personer som selv ønsker å være medlem, men som av en eller annen grunn ikke er blitt registrert.

*Eller evt. en avdeling på Altinn.no, som allerede har en løsning som tar hensyn til personvern. Dersom det skulle være noe hinder.

Bjørn Are sa...

Vi kan sikkert diskutere detaljer i forslaget ditt, Harald, men jeg synes det har mye prinsipielt bra for seg.

Ingen organisasjon er tjent med medlemmer som er for sløve til en gang å melde fra at de ønsker å være medlemmer, eller noen som opplever at de er "tvangsinnmeldte" ved lov - eller ikke utmeldte p.g.a. sendrektighet og slendrian.

Så vidt jeg forstår pågår en diskusjon om dette også hos de som har ansvar for dette.

Denne bloggen er nok ikke det mest formelle stedet for slik (og jeg har null formell rolle i Dnk), men jeg kan videreformidle til Kirkevalget, bl.a. på twitter.

Harald sa...

Jo takk, det må du gjerne gjøre.