onsdag 4. mars 2009

Sensasjon: Spåkone dømt for millionsvindel

VG melder at
En 53 år gammel spåkone er i Nedre Telemark tingrett dømt til fengsel i ni måneder for å ha lurt til seg 1 million kroner i sykepenger, attføringspenger og uførepensjon som hun ikke hadde krav på.
At hun bør se seg om etter et annet virke enn spåkone antydes noen tødler av at hun ikke forutså konsekvensen av sine handlinger.
Hun forklarte at hun ikke viste at hun ikke hadde krav på trygd på grunn av inntektene. Hun sa videre at hun trodde selskapet hun var spåkone for, skulle ta seg av alt som hadde med lønn og skattetrekk å gjøre.
Men fortsatt mangler den lille detaljen at noen dømmes for spåsvindel.

Ingen kommentarer :