mandag 23. mars 2009

Kreasjonistisk krøll

Antagelig er det atskillig skandinavisk aksent også hos de som underviser i naturfag på denne skolen [linken synes å være tatt av, men det er en cache her].

Selv om det kanskje klinger enda mer grasrotamerikansk i argumentsjonen.

Dessverre tror jeg at denne type kreasjonistisk krøll ikke er helt uvanlige på enkelte kristne skoler. Og det er sikkert ikke mindre vanlig at de kritiseres - av folk utenfra.

(Oppdatering 24.03.:) Saken her blir ikke bedre av at vi faktisk snakker om en offentlig norsk skole.

Men jeg er rett og slett usikker på hvordan man kan si fra på måter som gjør at det hele ender i ettertanke og ikke bare i skyttergraver.

Kanskje er den beste måten uansett ikke å være for rund i kantene? Noe jeg har en liten anelse om at få vil beskylde meg for i det følgende.
Vitenskapen og forskere er lite flinke til å skille mellom hva de vet og hva de tror. De kan bevise mange forhold, men på mange områder tolker vitenskapsmenn slik som de tror at ting har skjedd; de kommer med hypoteser og teorier.
Greit nok, i og for seg. Viktig å ha en sunn kritisk sans.
På søndager på NRK TV har det gått en flott og interessant serie om planeten vår, men på mange områder blir historien framstilt på en useriøs måte. Vi får servert rene fantasier fra forskjellige vitenskapsmenn. Når vi ikke får høre hva som er fakta og hva som er teori mister programmet sin troverdighet. Det samme skjer med vitenskaplige uttalelser i skolens lærebøker. Jeg vil komme med tre eksempler:
Også greit nok, så langt ser det hele nesten litt tilforlatelig ut. Men det var de eksemplene, da.
The big bang.
Vitenskapsmenn har observert at materien i verdensrommet utvider seg, akkurat som er ballong som blir blåst opp. De har klart å måle avstanden til en galakse som er hele 14 milliarder lysår unna. Dermed kan de si at verdensrommet er minst 14 milliarder år gammelt. Dette er riktig dersom lyshastigheten er konstant, men nå er det en australsk forskergruppe som mener de kan bevise at lyshastigheten har vært større tidligere, og dersom dette er riktig, så kan man ikke si at verdensrommet er minst 14 milliarder år gammelt. The big bang kan ingen bevise, men dette er en fantasi eller en teori som en del forskere har fordi de ser at materien beveger seg ut fra et sentrum. Dermed er det ikke riktig å si at verden begynte med "The big bang", men at vi har en teori om dette.
Dette er vanskelig å tenke seg noe mer useriøst fra en skole. Denne "australske forskergruppen" (som er ureferert) tillegges for det første en større status enn Big Bang-teorien (er australske vitenskapsmenn hevet over kritikk?), og for det andre er det altså slik at denne påstanden om endring av lyshastigheten (så vidt jeg er kjent med) er tilbakevist for lenge siden. Jeg leste om den i kreasjonistisk litteratur rundt 1980, men har ikke sett særlig til den siden - i noen sammenheng.

Og det blir verre.
Darwins utviklingslære
Charles Darwin hadde svært begrenset vitenskaplig materiale tilgjenglig da han framsatte evolusjonsteorien. Ikke kjente han til mutasjoner, gener, DNA eller kromosomer. Ut fra sine funn, framsatte han en teori som verden tok i mot med åpne armer, for endelig kunne folk forstå på en enkel måte, hvordan verden var blitt til.

Darwins evolusjonslære: En celle ble til ved en tilfeldighet i havet. Denne cellen utviklet seg til fisk, krypdyr, blomster, fugler, pattedyr og til sist til mennesker.
Drivkraften bak dette skulle være kampen om tilværelsen.

- Det er helt utrolig at vi kan godta en slik banal historie i dag.
Å gå i mot evolusjonslæren på den måten er - for å si det slik - helt utrolig banalt. Man kan ikke bare hevde at noe er banalt og så komme med kjappeserier på to-tre avsnitt for å motbevise en omfattende og bredt forankret vitenskapelig teori. Banalitetene blir ikke mindre når man bruker "motbevis" som alle som ser etter vil oppdage at er påviselig feil.

Som dette med Geologiske perioder
I boka "The Geological Work", som kom ut I 1821 legger Charles Lapworth grunnlaget for den moderne modellen vi har for geologiske lag og geologiske perioder. Vi kan lese om kritt, juras, trias, perm, karbon, devon, silur, ordovicium, kambrium osv. Kambrium skal være geologisk lag som er 500 million år gammelt. Kritt er rundt 100 million år gammelt.

Problemet er at vitenskapen har ikke noe redskap som kan måle tid unntatt C14 datering.

Wikipedia: Metoden er basert på at alle levende organismer inneholder en liten konsentrasjon med den radioaktive karbonisotopen 14C. Så lenge organismen er i live, vil mengden av radioaktiv 14C være konstant fra næringsinntak. Når organismen dør tas det ikke lenger opp radioaktivitet, og mengden 14C i organismen går langsomt ned. Karbonisotopen med atomvekt 14, har en kjent halveringstid på 5 730 år, noe som betyr at etter denne tiden er kun halvparten av mengden 14C tilbake.

Når C14 datering brukes på organismer som har levd for mer enn 5000 år siden, blir feilmarginene svært store. Universitetet i Bergen har bl.a. utviklet en beregning for å korrigere alderen dersom den døde organismen har lagt i vann. Dersom materialet blir utsatt for radioaktiv stråling eller radioaktivt nedfall, vil alderen bli alt for høy.

Når vitenskapen sier at geologisk lag fra kambrium er 500 millioner år gammelt så er dette subjektiv gjetning.
Dette er så feil som det kan få blitt, og til og med en misforståelse av vanlig ungjords-kreasjonisme.

Når man skal henvise til wikipedia, er det pussig at man ikke ser at det der er oppgitt en 10-15 andre metoder som kan angi tidsepoker - og som er egnet for perioder på millioner av år.

Artikkelen er kort sagt en overfladisk gjennomgang av tilbakeviste kreasjonistiske forenklinger, blandet med misforståelser også av disse. Den er dessverre best egnet til å styrke ateister i den ikke helt blinde troen på at litt vel mange kristne opptrer i blind tro.

Noe som nok dessverre ikke var målet med artikkelen.

10 kommentarer :

Anonym sa...

Er det berre meg som ikkje får opp noko tekst når eg går inn på linken?

Bjørn Are sa...

Nei, siden synes å være blanket ut i kveld. Men du finner en cache Her.

Liv-Marit sa...

Helt sprott i følge ordbekreftelsen.

Anonym sa...

Takk for gjengivelsen av en meget interessant oppsummering av mitt fagfelt. Legger jeg godviljen til kan det tenkes at de australske forskerne de snakker om er John Webb og gruppa hans. De har i løpet av de siste årene publisert analyser av kvasarspektra som tyder på at den såkalte finstrukturkonstanten har endret seg med noen milliondeler i løpet av noen milliarder år. Lyshastigheten inngår i finstrukturkonstanten, og observasjonene kan dermed tolkes dithen at den har endret seg i løpet av universets historie. Det bør imidlertid legges til at det ikke finnes uavhengige bekreftelser av resultatene til Webb & co, og at variasjonen ikke er stor nok til å redde ungjordskreasjonister, for å si det mildt.

Bjørn Are sa...

Interessant å høre - det stemmer med hva jeg mener å erindre når du minner meg på det.

Disse eventuelle milliondelene betyr uansett lite for synet på universets historie...

Anonym sa...

Jeg lekte meg mer på ditt terreng – med den kultarkeologiske biten av saken. Som jeg fant mest komisk. Det er sjelden man ser så mye galt på ett sted. Det er så man rent ut tror det kan være håp for læreren: noe av dette må det være mulg å avlære.

Ellers en slags rettelse til introduksjonen: Dette er en offentlig norsk skole.

Bjørn Are sa...

Bra jobbet med kultarkeologien, Asbjørn!

At dette er en offentlig skole forklarer ganske mye av oppmerksomheten saken etterhvert har fått. Det falt meg ikke inn i iveren etter å få ut bloggen før andre omgang i Tromsø.

Anonym sa...

Ser ut til at andre også har plukket opp dette innlegget: http://www.dagbladet.no/2009/03/23/nyheter/skole/innenriks/5431481/

Anonym sa...

Det virker ihvertfall som om norsklærerne på Moltemyr ikke har fått tatt en titt på den (nå fjernede siden). Selv lurer jeg på hva som menes med "løsaktige teorier" eller "vitenskapen har liten tillit"...

Mad Mullah Hastur sa...

Ein lausaktig teori er sjølvsagt ein teori som vert nytta av mange, men som ikkje tyder noko særleg for dei ;-P